45. Velykiniai sveikinimai

Sveikiname sulaukus
Kristaus Prisikėlimo šventės!
Linkime Jums būti prisikėlimo žmonėmis,
Skelbiančiais amžinąją Meilę ir
Amžinąjį Gyvenimą.

44. Velykiniai sveikinimai

Pavasaris žiedais išpynė Velykų šviesų taką.
Ankstyvą rytmetį per jį prisikėlimo saulė teka.
Su Šv. Velykom!

43. Velykiniai sveikinimai

Mušk kiaušinį, mušk kaimyną,
Tik nemuški jam į klyną.
Jo kiaušiniai ne margi,
Rimtam darbui jie skirti.

42. Velykiniai sveikinimai

Su atbundančiu pavasariu, su grįžtančiais
paukščiais artėja pati gražiausia
pavasario šventė – Velykos.
Tegul į Jūsų namus ateina švelnus saulės
spindulys, pirmųjų pavasarinių gėlių
kvapas, o kartu su numargintais
margučiais stiprybė, meilė ir džiaugsmas.

41. Velykiniai sveikinimai

Miega zuikis su zuikiene,
Bet sapnuoja jis lokienę.
Muistos zuikis, sukinėjas,
Jaučia kiaušiai ridinėjas.
Čiupt už klyno, o brolyti,
Abu kiaušai nudažyti!
Su Šv. Velykom!

40. Velykiniai sveikinimai

Alialiuje alialiuje,
Jau Velykos netoli.
Alialiuja alialiuje,
Susitikime visi.

39. Velykiniai sveikinimai

Juk dovanos pavasaris gegužę,
Sugrįš vėl paukščiai,
Sužydės žiedai…
Tegul Šv. Velykų varpo dūžiai
Širdy palieka laimę amžinai.
Su Šv. Velykom!

38. Velykiniai sveikinimai

Pavasarinis vėjas mums atnešė nuostabę šventę – Velykas.
Tad lai ši šventė dovanoja tau gražiausius gėlių žiedlapius,
Šilčiausią saulės šilumą ir krištolinį lietų.

37. Velykiniai sveikinimai

Pavasaris visus bučiuoja,
Kiaušiniai ant stalų marguoja.
Džiaugsmo Jums Velykų rytą,
Apmėtykit kiaušiniais vienas kitą!

36. Velykiniai sveikinimai

Kas čia daros? Kas čia daros?
Visi šaukia – kiaušų balius.
Rieda kiaušai su kiaušiukais
Ir juos vejasi viščiukas.
Su šventėm!

35. Velykiniai sveikinimai

Bėga zuikis per laukus,
Kiaušiniais daužo grumstelius.
Jei kiaušiniai sveiki bus,
Tai Velykos linksmos bus.

34. Velykiniai sveikinimai

Vištos kudakuoja, laksto po laukus,
O kai jas pakratom, gaunam kiaušinius.
Imame teptuką, dažom margučius,
Su Šventom Velykom sveikiname Jus!

33. Velykiniai sveikinimai

Šv. Velykų proga norėčiau palinkėti:
Daug laimės, kurios trūksta,
Džiaugsmo, kurio niekad nebūna per daug
Ir sveikatos, kuri taip visiems reikalinga.
Linksmų svenčių.

32. Velykiniai sveikinimai

Tai kas, kad šiemet toks pavasaris vėlyvas
Ir nematyti tėviškėj pražydusių žibučių.
Tegul Velykų džiaugsmas kiekvienoj širdy bus gyvas,
Su beržo šakele ir kraitele margučių.

31. Velykiniai sveikinimai

Suskambo Velykų varpai sidariniai,
Šviesiau bus krūtinėj, laukuos ir gimtinėj.
Ir Kristus, ir Žemė, tiek vargo iškentę,
Mums atneša linksmą išganymo šventę.