120. Velykiniai sveikinimai

Susėdę męs prie šventinio Velykų stalo,
Susidaužę išmargintais margučiais,
Išgerkime po taurę putojančio šampano,
Ir pasveikinkim vieni kitus linkėdami:
Nedulkėto gyvenimo kelio.

119. Velykiniai sveikinimai

Velykų bobutė pasiuvo terbelę,
Mažutį plyšelį paliko, vargšelė.
Kiaušinukai išbyrėjo,
Kol jinai apsižiūrėjo.

Neverk, negavęs kiaušinukų
Išgerk raminančių vaistukų.
Šampanas tave nuramins,
Liūdesį kaip mat nugins!

118. Velykiniai sveikinimai

Auksinį kiaušinį raiboji padėjo,
Ilgai kudakavo, pati juo gėrėjos.
Pabandysiu tą stebuklą iš jos išvilioti,
Per Velykas noriu tau padovanoti!

117. Velykiniai sveikinimai

Jei velykiniai margučiai
Kaip pavasario zuikučiai,
Atriedės į tavo kiemą
Ir pašvęntins ten kiekvieną.
Tu žinoki nepamirški,
Kad pavasaris atėjo
Ir Velykos atskubėjo!

116. Velykiniai sveikinimai

Pirmas pavasario lietus
Jau atgaivino žemę.
Žiedai pasklido po lankas,
Širdy taip linksma, gera!

Leisk pasveikinti tave
Su pavasario švente.
Linkiu džiaugsmo begalinio
Daug velykinių kiaušinių!

115. Velykiniai sveikinimai

Jei velykiniai margučiai
Kaip pavasario zuikučiai,
Atriedės į tavo kiemą
Ir pašvęntins ten kiekvieną.
Tu žinoki nepamirški,
Kad pavasaris atėjo
Ir Velykos atskubėjo!

114. Velykiniai sveikinimai

Ar jauti? Pro ūkanotą miglą liejasi rytmečio žara… Rausva palete dažo medžius ir žolę, nuo kurios nukritęs paskutinis rasos lašas, žėri deimanto spindesiu… Ar jauti? Vis aukščiau kyla saulė… Ar gera atsikėlus ryte matyti saulės spindulį kambaryje? Ne sniegą… Ne lietų… Ne niauktą dangų… Širdimi jauti tvyranti pavasario dvelksmą. Atbudo gamta, atbudo tikėjimas. Su tikėjimu atkeliavo Velykos, kaip džiaugsmo ir palaimos širdyje metas… Džiaukimės ir jauskime ramybę ir atgimimą širdyse…

113. Velykiniai sveikinimai

Daug laiko sugaišau dažydama žibuokles ir snieguoles iš žemės traukdama…
Ir žirgelius man teko į berželį suvaryti, taip pat ir kačiukus į pumpurus sukėliau, kad taptų šios dienelės puošmena…
Ir dar aš užsakiau Jums gerą orą…
Ach, kaip pailsau Velykom besipuošdama. 
Velykų Bobutė.

112. Velykiniai sveikinimai

Pilnos parduotuvės žmonių
Ir jaunimo ir senų.
Kažin kas tokio nutiko?
A, tai artinas Velykos!

111. Velykiniai sveikinimai

Sveikinu, tave brangusis!
Juk Velykos jau artėja,
Gal per šventes mano būsi?
Tavo fėja.

110. Velykiniai sveikinimai

Prieš Velykas atgaivinkim jausmus,
Pripildykim savo tikėjimo taurę naujomis viltimis,
Su meile, džiaugsmu ir atgimimo jausmu laukim Šv.Velykų ryto,
Kaip naujo stebuklo pradžios!

109. Velykiniai sveikinimai

Striksi zuikis pievele
Su gera, gera žinia.
Velykos tuoj ateis,
Kiaušiniauti visi eis.
Kraustykis ir tu nuo krosnies
Šventė jau visai ant nosies!

108. Velykiniai sveikinimai

Saulės zuikutis mane pabučiavo,
Išaušo linksmas Velykų rytas.
Ir vėlgi šventė pas mus atkeliavo,
Ir vėlgi saulė padange ritas.

107. Velykiniai sveikinimai

Švelniausiais žodžiais nudažytas,
Šiandien į jūsų kiemą ritas Velykinis margutis,
Nešdamas šiltus jausmus.

106. Velykiniai sveikinimai

Velykų rytą šviečia saulė
Ir šypsosi visi vieni kitiems.
Koks nuostabus yra pasaulis,
Kaip gera širdyse visiems!