52. Krikštynų sveikinimai

Baltais žiedeliais nubarstytas takas,
Juo žengs mama šviesia suknia su nėriniais.
O jos glėby spindės mažytės vaiko akys,
Susižavėjusios puošnios bažnyčios reginiais.

51. Krikštynų sveikinimai

Skrenda baltas angeliukas
Aplink tyrą, švelnią sielą.
Džiaugiasi maža širdelė,
Šitą gražią krikšto dieną.

50. Krikštynų sveikinimai

Baltom pėdutėm angelėlis atkeliaus
Į mažo mažo kūdikėlio širdį
Šventadienio varpai bažnyčioj gaus
Atnešdami tikėjimo ir meilės viltį.

48. Krikštynų sveikinimai

Meiliai šypsosi saulutė,
Skleidžias mėlyna žibutė,
Čiulba linksmas vyturys,
Džiaugsmas beldžias į duris.

Šiandien krikštytas, vaikeli,
Tavęs laukia ilgas kelias.
Kai paaugsi, sutvirtėsi
Ir tėveliams tu padėsi.

Tau šiandien gieda angelai
Ir džiūgaudami laimės meldžia.
Tau šypsosi visi žiedai
Ir švelnų aromatą skleidžia.

Tau groja vėjas už langų,
O debesys padangėj šoka.
Tau šiandien dėmesys visų.

47. Krikštynų sveikinimai

Krikštynos – tai šventė mūsų širdy,
Iš dangaus nusileidžia angeliukai balti,
Šypsosi giminės ir krikšto tėvai,
Šiandien tu, kūdikėli, krikščioniu tapai.

46. Krikštynų sveikinimai

Priimk šią dovaną sūnau/dukryt – tikėjimą
Telydi tavo kelią jis nuo pat mažens,
Lai meilė, gėris ir dorumas
Tavoj širdutėj visąlaik gyvens.

Te saugo tave Dievas visagalis
Padėdamas keliaut painiais gyvenimo keliais,
Te įkvepia tau norą ir gebėjimą
Dalintis su žmonėm gerais darbais.

43. Krikštynų sveikinimai

Jei tik galėčiau, nuskinčiau mėnulį
Iš nakties tamsaus dangaus.
Jei tik galėčiau, nusegčiau visas žvaigždes,
Kurias patiesčiau tavo sapnuose.
Jei tik galėčiau, neščiau ant savo delnų
Tave per gyvenimo kelią, kurį deja,
Tau pačiam įveikti reikės.

42. Krikštynų sveikinimai

Svečiai susirinko pasveikint vaikučio,
Mažos rankelės, visas gležnutis,
Uždekit žvakelę, šiandien krikštynos,
Praneškit pasauliui, tegu visi žino.

41. Krikštynų sveikinimai

Nušviesk bažnyčią savo šypsena,
Šiandien išaušo tavo Krikšto diena,
Te nuplaus Tavo kaktą šventas vanduo,
Nusiris nuo širdies nuodėmingas akmuo.

38. Krikštynų sveikinimai

Visi šiandieną susirinko
Tavęs pasveikinti, mažuti,
Bažnyčioj sukalbėt maldelę,
Uždegt ta proga po žvakelę…

Šią ypatingai gražią dieną
Baltu drabužiu pasipuošęs,
Palydimas krikšto tėvelių,
Tapti krikščioniu pasiruošęs…

Tegul vien laimė, meilė, gėris,
Tave telydi visados…
Krikšto žvakelės šildanti liepsnelė,
Te šviečia, neužgęsta niekados.

35. Krikštynų sveikinimai

Suskambėjo bažnyčios varpeliai
Laikas krikštyti vaikelį.
Maži angelėliai kviečia,
Tapt krikščionišku piliečiu.

34. Krikštynų sveikinimai

Baltas krikšto balandis sparneliu pamojuos,
Švelnia plunksnele Tau veidelį paglostys…
Nuo šiandien, mažyti, Tave Dievulis globos,
Sunkiausią minutę padės, ašarėles nušluostys.

33. Krikštynų sveikinimai

Tegul krikšto žvakutės liepsnelė
Niekada neužgęsta tavo širdyje.
Tegul apšviečia tavo kelią
Ir atsisipindi akyse.

Tegul tavo gyvenimas bus tiesus
Kaip aukštyn besistiebiantis medelis,
Ir paprastas kaip vyturio giesmė.

32. Krikštynų sveikinimai

Mamos šypsny atgyja pasakos, lopšinės,
Žaislai prasijuokia kartu su tėveliu.
Mažuti, stiebkis, auk didutis,
Tavęs daug laukia nuostabių dienų.

31. Krikštynų sveikinimai

Kad geri ir gražūs būtų žmonės, kuriuos tu sutiksi,
Kad visuomet būtų namai, kuriuose Tavęs laukia,
Kad visuomet būtų rankos, kurios nori tave apkabinti,
Kad būtų daug dienų, dėl kurių norėtųsi gyventi!