73. Krikštynų sveikinimai

Išsipuošę tėvai ir seneliai,
Bažnytėlė pilnutėlė svečių,
O ant kelių Krikšto tėvelių
Mažas angelas pilnas vilčių.

Krikšto skraistė iš Dievo rankų
Žada lengvą gyvenimą Tau,
Baltas angele, meldžiame dangų,
Auk į saulę aukščiau ir aukščiau.

72. Krikštynų sveikinimai

Dievas davė žmogui nuostabių dovanų:
Meilę,
Kūrybą,
Viltį ir
Krikšto angelą.
Kai šitas angelas šalia – svajonės pildos visada!

71. Krikštynų sveikinimai

Palaimink mano rankom, Dieve, Dukrą,
Nuplauk Jai širdį mano ašarų rasa,
Įsupk į mano meilę tylią, kuklią,
Globok Ją mano vakaro maldų gausa.

Palaimink mano žodžiais, Dieve, Dukrą,
Suriški mūsų sielas glūduma minties,
Nuleiski Šventą Dvasią, kad apsuptų
Vien aureolėmis šventos dangaus ugnies.

Palaimink mano laime, Dieve, Dukrą,
Įliek į Jos gyvenimą tyros vilties,
Kad kelias Jos tėvynėj austas būtų,
Kuriuo Ji eitų nesiliaudama tikėt.

Palaimink mano meile, Dieve, Dukrą –
Išgirski prašymą širdies manosios kuklų.

70. Krikštynų sveikinimai

Kūdikystė mažučiais delniukais
Brėžia savo gyvenimo taką,
Šlepsi mažas dailus kamuoliukas
Ir vis šneka ir šneka, ir šneka…
Lango stiklas pirštukų padeliais
Lyg pėdutėmis nutapinėtas
Čia kiekvienas mamytės daiktelis
Žingeidžiu žvilgsneliu palydėtas.
Knieti imti, paliesti, pažinti,
Palaižyti, pagriebus į saują,
Greitai jau nemokės apsiginti
Net žema senučiukė indauja.
Į neramų sapnelį atklysta
Tik barškučiai, lėlytės lyg kruopos,
Ant putnučių skruostukų pražysta
Šypsenėlės – beraustančios uogos.
Koks trapus kūdikystės ėjimas
Į laimingo gyvenimo tąsą,
Koks mąslus sueities išlikimas
Laiko laiptais gyvenimą neša.

69. Krikštynų sveikinimai

Pasitikėjimo lobynai rudeniniai
Aruodai ištikimo žmogaus –
Tavojoj dvasioj lyg gimtinėj,
Kurią padovanočiau dėl sūnaus (dukros).

Duok dešinę ir į pasaulio kraštą
Išleisiu savo vaiką su Tavim.
Įteiksiu tau ištikimybės raštą
Ir patikėsiu vien širdim.

68. Krikštynų sveikinimai

Parodyk mūsų vaikui žalią miško taką,
Ištiesk jam paukščio sparną vėtroje nakties.
Atverk žvaigždynų vartus ir duok jaunystės raktą,
Kad atrakintų ateitį galingu spinduliu širdies.

67. Krikštynų sveikinimai

Tegul, vaikeli, Tavo vardas
Bus pats gražiausias is visų.
Na, o pradėtas Tavo kelias
Tevirs labai plačiu keliu.

Tegul globos vaikystės guolį
Mažieji Dievo angelai
Ir pasakų nykštuką trolį
Nakčia atves šilti sapnai.

Tegul nepašykštės likimas
Gerumo, meilės ir sparnų
Kad kiltumei aukščiau už paukštį,
Kad būtumei žmogum geru!

66. Krikštynų sveikinimai

Mažas vaikeli, miegoki ramiai
Krikšto žvakutė Tau švies taip gražiai.
Tau angeliukas sapnelį atsiųs,
Krikšto mamytė lopšinę niūniuos.

Šią didžią dieną rūbeliais baltais
Tu pasipuošęs lyg vyšnių žiedais.
Džiaugsis tėveliai, sveikins seneliai,
Mažas vaikelis jau Dievo sūnelis.

65. Krikštynų sveikinimai

Apsupk vaikelį gerumu,
Kasdien savo šviesa apglėbk,
Būk ištikimu jo vedliu,
Jam eit gyvenimo keliu padėk.

Neleisk paklyst jam niekada.
Išmokyk savo išminties,
Palaimink, Dieve, ranką jam ištiesk.
Lydėk žingsnius jo visada.

64. Krikštynų sveikinimai

Viltie žemelės, dar nemoki nieko nieko,
Dar tau pačiam be galo reikia rūpesčio visų.
Mirksės žvaigždelės, augsi tu iš lėto
Ir mokysies šito pasaulio paslapčių.

Mielas vaikeli, greit suprasi, koks grumstelis kietas,
Bet Krikšto Angelas budės šalia žingsnelių netvirtų.
Gal tau pavyks suprasti, kaip gyvenimas sudėtas,
Ir rasti krantą, kupiną šviesių dienų.

63. Krikštynų sveikinimai

Žilaplauke mano Prosenele,
Apkabinki dažniau maldomis.
Tavo meile švelnia apsisupęs,
Aš jaučiuosi geru žmogumi.
Žilaplauke likimo globėja,
Augini mane ant rankų dosnių,
Tu žinok, kad esi man lyg fėja,
Laimę teikianti vien iš maldų.

Prosenelis eina pamažu.
Prosenelis kalba – man gražu.
Kalba kalbelė – prakilni,
Žodelių muzika švelni.
Nešauks, nerėks balsu žvarbiu.
Prosenelį myliu ir gerbiu.

Ačiū, kad esate mano gyvenime.

62. Krikštynų sveikinimai

Ši diena ypatinga. Degant baltai žvakelei,
Šiandien aš tapau turtingas.
Gavau Dievulio meilę, dovanų kalnelius,
Kunigėlio palaimą ir antrus tėvelius!
Iš visos širdelės dėkoju Jums,
Kad man atvėrėt vartelius į tikėjimo kelią,
Pirmą kartą nekaltą vaikelį pas Dievulį lydėjot!

Būkit jūra gerumo, švelnumo ir meilės,
Kur galėčiau plukdyti svajonių laivus.
Jūsų pasakų skliautais vaikystę nuvedęs
Aš užaugsiu protingu, laimingu žmogum.
Būkit jūra bekraštė, išliejusi meilę,
Kur galėčiau braidyti dažnai.
Ir išgirskit krykštaujant vaikišką laimę –
Būkit man, anūkėliui, artimiausi draugai!

61. Krikštynų sveikinimai

Brangūs krikšto tėveliai,
Būkite tiesa, kad Jumis tikėčiau.
Būkite geri, kad aš Jus mylėčiau.
Būkit ugnimi, kad per šaltą lietų,
Prisiglaudęs aš, sušilti galėčiau.

60. Krikštynų sveikinimai

Ši nuostabi diena visiems mums ypatinga,
Įsegusi palaimos sruogą tavo plaukuose.
Mielasis krikšto vaike, būk visada laimingas,
Tegul skruostukų tavo nedengia ašarų rasa.

Tegul tyrumo lašas pripildo tavo širdį,
O mažas meilės grūdas tesuteikia tau viltį.
Tegul vaikystės sode prinokę gėrio vaisiai
Maitina tavo sielą net kai jau nebežaisi.

59. Krikštynų sveikinimai

Mieloji krikšto mama, šaunusis krikšto tėti,
Nusišypsojo laimė man jus abu turėti.
Padėkite tėveliams mane dorai auginti,
Bėdoj ištiesti ranką, prireikus – pamokinti.

Nors dar esu mažytis ir negaliu kalbėti,
Širdelė man iš džiaugsmo jau pradeda virpėti,
Kad šiandien iš Dievulio gavau tikrai puikius,
Gerus ir supratingus krikšto tėvelius.

Palaukit, paūgėsiu, galėsim pašėlioti,
Ir bus tikrai daug progų ką nors man dovanoti.
Aš nuolat Jūsų lauksiu, stipriai apsikabinsiu,
Labai karštai mylėsiu ir visada branginsiu.