73. Krikštynų sveikinimai

Išsipuošę tėvai ir seneliai,
Bažnytėlė pilnutėlė svečių,
O ant kelių Krikšto tėvelių
Mažas angelas pilnas vilčių.

Krikšto skraistė iš Dievo rankų
Žada lengvą gyvenimą Tau,
Baltas angele, meldžiame dangų,
Auk į saulę aukščiau ir aukščiau.

72. Krikštynų sveikinimai

Dievas davė žmogui nuostabių dovanų:
Meilę,
Kūrybą,
Viltį ir
Krikšto angelą.
Kai šitas angelas šalia – svajonės pildos visada!

71. Krikštynų sveikinimai

Palaimink mano rankom, Dieve, Dukrą,
Nuplauk Jai širdį mano ašarų rasa,
Įsupk į mano meilę tylią, kuklią,
Globok Ją mano vakaro maldų gausa.

Palaimink mano žodžiais, Dieve, Dukrą,
Suriški mūsų sielas glūduma minties,
Nuleiski Šventą Dvasią, kad apsuptų
Vien aureolėmis šventos dangaus ugnies.

Palaimink mano laime, Dieve, Dukrą,
Įliek į Jos gyvenimą tyros vilties,
Kad kelias Jos tėvynėj austas būtų,
Kuriuo Ji eitų nesiliaudama tikėt.

Palaimink mano meile, Dieve, Dukrą –
Išgirski prašymą širdies manosios kuklų.

70. Krikštynų sveikinimai

Kūdikystė mažučiais delniukais
Brėžia savo gyvenimo taką,
Šlepsi mažas dailus kamuoliukas
Ir vis šneka ir šneka, ir šneka…
Lango stiklas pirštukų padeliais
Lyg pėdutėmis nutapinėtas
Čia kiekvienas mamytės daiktelis
Žingeidžiu žvilgsneliu palydėtas.
Knieti imti, paliesti, pažinti,
Palaižyti, pagriebus į saują,
Greitai jau nemokės apsiginti
Net žema senučiukė indauja.
Į neramų sapnelį atklysta
Tik barškučiai, lėlytės lyg kruopos,
Ant putnučių skruostukų pražysta
Šypsenėlės – beraustančios uogos.
Koks trapus kūdikystės ėjimas
Į laimingo gyvenimo tąsą,
Koks mąslus sueities išlikimas
Laiko laiptais gyvenimą neša.

67. Krikštynų sveikinimai

Tegul, vaikeli, Tavo vardas
Bus pats gražiausias is visų.
Na, o pradėtas Tavo kelias
Tevirs labai plačiu keliu.

Tegul globos vaikystės guolį
Mažieji Dievo angelai
Ir pasakų nykštuką trolį
Nakčia atves šilti sapnai.

Tegul nepašykštės likimas
Gerumo, meilės ir sparnų
Kad kiltumei aukščiau už paukštį,
Kad būtumei žmogum geru!

66. Krikštynų sveikinimai

Mažas vaikeli, miegoki ramiai
Krikšto žvakutė Tau švies taip gražiai.
Tau angeliukas sapnelį atsiųs,
Krikšto mamytė lopšinę niūniuos.

Šią didžią dieną rūbeliais baltais
Tu pasipuošęs lyg vyšnių žiedais.
Džiaugsis tėveliai, sveikins seneliai,
Mažas vaikelis jau Dievo sūnelis.

65. Krikštynų sveikinimai

Apsupk vaikelį gerumu,
Kasdien savo šviesa apglėbk,
Būk ištikimu jo vedliu,
Jam eit gyvenimo keliu padėk.

Neleisk paklyst jam niekada.
Išmokyk savo išminties,
Palaimink, Dieve, ranką jam ištiesk.
Lydėk žingsnius jo visada.

64. Krikštynų sveikinimai

Viltie žemelės, dar nemoki nieko nieko,
Dar tau pačiam be galo reikia rūpesčio visų.
Mirksės žvaigždelės, augsi tu iš lėto
Ir mokysies šito pasaulio paslapčių.

Mielas vaikeli, greit suprasi, koks grumstelis kietas,
Bet Krikšto Angelas budės šalia žingsnelių netvirtų.
Gal tau pavyks suprasti, kaip gyvenimas sudėtas,
Ir rasti krantą, kupiną šviesių dienų.

60. Krikštynų sveikinimai

Ši nuostabi diena visiems mums ypatinga,
Įsegusi palaimos sruogą tavo plaukuose.
Mielasis krikšto vaike, būk visada laimingas,
Tegul skruostukų tavo nedengia ašarų rasa.

Tegul tyrumo lašas pripildo tavo širdį,
O mažas meilės grūdas tesuteikia tau viltį.
Tegul vaikystės sode prinokę gėrio vaisiai
Maitina tavo sielą net kai jau nebežaisi.

58. Krikštynų sveikinimai

Tu kaip saulės spindulėlis nušvietei mūsų visų gyvenimą,
Kasdien džiugini savo šypsena ir džiugiu krykštavimu.
Ši diena ypatinga – jau turi tau skirtą angelą sargą,
Kuris rūpinsis, kad būtum saugus ir niekada nepaklystum.
Nuo šiandien ne tik tėvų rūpestėlis, bet ir Dievo malonė
Lydės tave nuolat gyvenimo kelionėj.

57. Krikštynų sveikinimai

Angelas sargas šiandien atėjo,
Globoti ir saugot tave pažadėjo.
Imk jį už rankos, Dievo vaikeli,
Jis tau parodys gyvenimo kelią.
Drąsiai keliauki ir nesustoki,
Kai jis šalia – tau nėra ko bijoti.

56. Krikštynų sveikinimai

Tik tau, mažutėli, šiandien šviečia saulutė,
Tik tau žydi gėlės ir čiulba paukščiukai.
Džiaugias Dievulis krikšto švente,
Angelą sargą atsiųs pas tave.

55. Krikštynų sveikinimai

Tegul tavo širdyje visuomet dega tyra krikšto žvakės liepsna,
Tegul ją saugo ir kursto šilti mylinčių žmonių jausmai.
Tegul tave lydintis angelas sargas neša džiaugsmą ir laimę,
O mes pasistengsim, kad tu augtum sveikai ir linksmai.

54. Krikštynų sveikinimai

Palaiminti tylaus angelo sparnų plazdėjimo
Ir apšviesti šventos krikšto žvakės šviesos,
Skubam sveikinti tavęs, mažulėli,
Linkim laimės, vilties ir sveikatos puikios.

53. Krikštynų sveikinimai

Ant angelo sargo sparnelio
Dievulis tau siunčia palaimą,
Tik auk ir būk sveikas, vaikeli,
Jis sergės tave nuo nelaimių.

Uždek šventą krikšto žvakelę
Ir nieko daugiau nebijoki,
Duok angelui sargui rankelę
Ir šypseną jam dovanoki.