12. Vestuviniai sveikinimai

Į tolumas nueina žmonės,
Kitiems kelius pramindami.
O meilės kelias, jis kiekvieno kitas,
Ir jį tik pats surast gali.

Sunku, oi būna! Daužo kojas
Ir širdį akmenys pikti.
O reikia eiti neparpuolant
Ir draugą saugojant kely.

Gyvenkite abu kaip žmonės,
Nesusmulkėję, dideli.
Tegul vaikų vaikai iš Jūsų pasimokys,
Gyvenime suklysti negali.

Nuneškit meilės trapų žiedą
Lig pat senatvės, lig gilios.
Šypsokitės abu pavasariais
Ne tik džiaugsme, bet ir varguos.

11. Vestuviniai sveikinimai

Būkite verti savo meilės prisipažinimų visą gyvenimą.
Branginkite vienas kitą tuomet, kai Jūsų nesuprastų niekas kitas žemėje.
Atleiskite nesusipratimus, kurie užplūsta pasikeitus gyvenimo aplinkybėms.
Sugebėkite išklausyti vienas kito net labiausiai prislėgti ištuštėjusios dvasios.

Taip kaip negali žemėje gyventi įsimylėjėliai vienas be kito, taip negalėkite praleisti nė vienos dienos be savo šeimos.
Te Jūsų troškimas, padaryti gyvenimą laimės šaltiniu, užlieja Jus gerumu, atsidavimu ir pasitikėjimu.
Remkitės vienas į kitą ir tapsite laimingiausia žemėje šeima, tuo pačiu įrodydami, jog meilė nenugalima, jog meilė amžina.

10. Vestuviniai sveikinimai

Pasukot šiandien jūs į naują kelią,
Kur pilna džiaugsmo ir liūdesio dienų,
Bet nieks užtemdyti negali
Dviejų galingų mylinčių širdžių.

Tas kelias ilgas ir į priekį šauks jus.
Jūs eisite ilgai labai ilgai,
O kai bus liūdna nuotaika, praskaidrins
Mažų vaikučių švelnūs ir linksmi balsai.

Linkiu, kad niekad neišblėstų jūsų mylinčių širdžių ugnis,
Kad niekad neužgestų jūsų sukurtas šeimos židinys.

9. Vestuviniai sveikinimai

Mylėkite viens kitą iš širdies,
Ir gelbėkite, ir ginkite viens kitą.
Tiktai išėję į gyvenimo kelius,
Jūs neužmirškit šito krašto,
Kuriam užsiauginote sparnus,

Kuriam pažinot meilės raštą.
Ir neužmirškit jūs šitų žmonių,
Kurie Jums laimės ir sėkmės linkėjo.
Kurie Jums širdį nešė dovanų
Ir į svajas įpynė Nemuno vėją.

Mes linkime mylėt tvirtai viens kitą,
Ir drąsiai žengti gyvenimo keliais,
Sukurti gražų ir saulėtą rytą,
Su meilės ir ramybės spinduliais.

Juk kartais būna ir takai nelygūs,
Ir apsiniaukęs rudenio dangus.
Ir kartais žodžiai, lyg erškėčiai dygūs,
Užtemdo tai, kas buvo taip brangu.

Bet kai tvirtai mylėsite viens kitą,
Ir gerbsite viens kito troškimus,
Tai laimė nekviesta ir neprašyta,
Kasdien pabels į Judviejų namus.

8. Vestuviniai sveikinimai

Tegul gyvenimas Jums neš gražiausią dainą,
Kaip paukščiai neša saulę ant sparnų.
O mes šiandien pasveikinti atėjom,
Ir atnešėme džiaugsmą dovanų.

Ir tegul niekad Jums netrūks čia saulės,
Pačių skambiausių vyturio dainų.
Mes norime visą laimę iš pasaulio
Padėti Jums ant virpančių delnų.

7. Vestuviniai sveikinimai

Jei sieksite laimės, tai siekit kartu.
Gyvenimo vėjams galvų nenuleiskit,
Tik saugokit meilę ir liepsną širdžių.
Rytojun lyg pasakon ženkit.

6. Vestuviniai sveikinimai

Laimingi būkite bendruos gyvenimo keliuos,
Nors ir per kalnus jie vingiuotų.
Nesidairykit atgalios, nors praeitis saldi viliotų.
Ir jei kuris paslys kely, antram tuoj paduokit ranką.
Ir vėl pirmyn, tiktai pirmyn.
Žinokite gyvenime suklysti daug kartų tenka.
Būkite laimingi!

5. Vestuviniai sveikinimai

Eikit gyvenimo saulės sutikti, neškit šypseną, laimę kartu.
Tegul niekas nedrįsta sutrypti, kas svajonėse būna brangu.
Eikit – šypsokitės kaip šypsosi saulė, šildykit šypsena širdis visų.
Tegul šviečia vien laimė pasauly, tegul Jums būna be galo šviesu.

4. Vestuviniai sveikinimai

Mylėkit vienas kitą tyliai,
Be priekaištų ir pažadų.
Mylėkit taip, kaip paukščiai myli,
Apsvaigę nuo gimtų šilų.

Tegul vienos širdies plakimą,
Kita širdis visad išgirs.
Ir jeigu suvedė likimas,
Tegul jau niekad neiškirs.

3. Vestuviniai sveikinimai

Esat Jūs jauni abu –
Gera buvo linksmintis,
O dabar į dvi puses
Obuolį dalinsitės.

Nuo dabar abu žiedais
Būsite sukaustyti,
Vienas kito pakuždom
Patarimo klausite.

Ir dalinsitės perpus
Liūdesį ir pusrytį,
Jei į pusnį grius kuris –
Tai abudu griūsite.

Linkime geros kloties,
Ko abudu tikitės
Ir mylėti taip karštai,
Kaip dabar, kad mylite.

2. Vestuviniai sveikinimai

Būkite laimingi, suradę vienas kitą.
Būkite laimingi, kaip du žiedai pražydę.
Būkite laimingi, sumainę aukso žiedus.
Neškit į gyvenimą vien džiaugsmą, laimę, dainą.

1. Vestuviniai sveikinimai

Mieli jaunavedžiai,
Te saulė Jus visad sušildo,
Te meilė būna visada,
Te Jūsų norai išsipildo,
Te pranašas Jums laimę lemia.
Te šie žiedai Jums amžiams lieka,
Ir dar labai, labai linkime Jums tai,
Kas geriausia ir mieliausia šioj žemelėj.

13. Tėvo dienos sveikinimai

Kaip tau atsidėkoti
Šiandieną sumaniau.
Lakštutės skambią giesmę,
Skiriu, tėveli, tau!

12. Tėvo dienos sveikinimai

Tau iš širdies sveikatos, laimės palinkėsim,
Žieduotos nuotaikos ir metų tau šviesių,
Kad tartum rožės nuostabiai žydėtum,
Per sunkų darbą pelnęs pagarbą visų.

11. Tėvo dienos sveikinimai

Iš Jūsų išmokome kantrybės.
Iš Jūsų išmokome tiesos.
Ąžuolo ir geležies stiprybės,
Meilės darbui, duonai pagarbos.