10. Valentino dienos sveikinimai

Aš prisimenu tą tamsią naktį,
Kai žvaigždes žibėjo aukštai.
Kai prispaudęs mane prie krūtinės,
Apie laimę dainas dainavai.
Ir kaip su meile aš klausiaus,
Apie laimę skambiųjų dainų.
Man taip norėjos sušukti
“Brangusis aš tave myliu”.
O tu lyg visą tai supratęs,
Mane suspaudei glėbyje tvirtai,
Ir spindinčiom akim pažvelgęs,
Mane pabučiavai karštai, karštai.
Aš čia tik vieną akimirką
Ir dovanoju ją Tau. Prisimink tą,
Kuris kaip ir tu myli gyvenimą,
Juoką, draugus.

9. Valentino dienos sveikinimai

Būna, kad nori pasikalbėti, bet nieko nėra šalia.
Tada tenka kalbėtis tik su pačiu savimi…
Būna, kad liūdi, bet ir vėl nėra kas Tave paguodžia,
O paguosti save gana sunku…
Visko būna, bet visko ir reikia.
Kartais pagalvoji kiek mažai reikia,
Kad iš Tavo veido nedingtų šypsena…
Reikia, kad tik kas nors būtų šalia…

8. Valentino dienos sveikinimai

Jei manai, kad taip myliu,
Gali manyt, kad nekenčiu.
Jei manai, kad nekenčiu,
Reiškia nesupranti ką jaučiu.

7. Valentino dienos sveikinimai

Tu klausi manęs, kodėl liūdna
Žiūriu, kur gęsta vakarai.
Taip gęsta vasaros diena,
Taip gęsta viltys ir sapnai.

Taip gęsta Meilė ir Kančia,
Tik neužges man niekados.
Širdis ir žemėmis užkasta,
Dėl tavęs ji plakti nesustos.

6. Valentino dienos sveikinimai

Kur beeičiau – sutinku Tave,
Tačiau toks tolimas dabar esi.
Ką bedaryčiau – sutinku Tave,
O Tava širdis nuo manosios taip toli.

Kur beeičiau – sutinku Tave,
Kaskart širdis suvirpa vis stipriau,
Drebėti rankos ima dar labiau.

Ir vos pažvelgus į tavas akis,
Man tarsi kojos linksta.
Galvoju, ką gi šįkart jos man pasakys?
Žiūriu aš į tave ir visos mintys tarsi dingsta.

Kas bloga tarsi rūkas išsisklaido,
Jau vos pažvelgus į tave.
Tačiau staiga visas svajas išbaido
Mintis, kad tu jau su kita.

5. Valentino dienos sveikinimai

Aš visai tavęs nepažįstu
Ir atleisk, kad aš tau rašau…
Aš tik norėčiau užmegzti draugystę,
Ir atsakymą gauti… Prašau…

4. Valentino dienos sveikinimai

Žvaigždės yra tam, kad jas suskaičiuotum,
Kad naktį į jas žiūrėdama svajotum.
Tam, kad suprastum kokia mažytė esi,
Tam, kad pajaustum dėl ko gyveni.
Dar žvaigždės tam, kad jas kam nors padovanotum,
Kad vienai krentant norą sugalvotum.
Kad pasiklydus kelią rastum,
Kai liūdna, kad gyvenimą suprastum.

20. Vestuviniai sveikinimai

Kiek pavasarių žaliuoja prieky,
Mokėkit laukti – patys jie ateis,
Gyvenimą mylėdami mokėkit,
Dalytis juo kai reikia su kitais.

19. Vestuviniai sveikinimai

Pagirdykit medžius, kai šauks iš karščio
Ir jūrą atpažinkite laše.
Mokėkit linksmintis ir džiaugtis garsiai,
Liūdėt ir verkti – tyliai paslapčia.

18. Vestuviniai sveikinimai

Mokėkit gimti kas dieną, kas sekundę
Ir savyje išsaugoti kitus.
Tegul pro šalį dienos nepradunda,
Te jos ilgesnės būna už metus…

17. Vestuviniai sveikinimai

Kai paukščiai gers dangaus žydrynės gaivą,
Mylėkit vienas kitą.
Kai viesulai ims siausti
Ir negandom dangus pajuos,
Laikykit vienas kitą.

Kai laiko rūdys bandys pagraužti Jūsų meilę,
Matykit vienas kitą.
Kai džiaugsmas degs,
Ar skausmas maus Jums širdį,
Girdėkit vienas kitą.

16. Vestuviniai sveikinimai

Jūsų rankos sujungtos bendram gyvenimui,
Jūsų širdis sujungtos vienai laimei kurti.
Todėl visų dienų ir metų bėgyje,
Jūs saugokit viens kitą, kaip didžiausią turtą.

Ir eikite per žemę tiesūs ir laimingi,
Neklupdami prieš audrą, nelinkdami prieš vėją.
Tegul takuos obels žiedai Jums sninga,
Tegul kelius Jums spinduliais nusėja.

Ir saugokite židinį bendros ugnies,
Kad vėjai svetimi neišblaškytų.
Mylėkite viens kitą iš širdies,
Ir gelbėkite, ir ginkite viens kitą.

Tiktai išėję į gyvenimo kelius,
Jūs neužmirškit šito krašto.
Kuriam užsiauginote sparnus,
Kuriam pažinot meilės raštą.

Ir neužmirškit jūs šitų žmonių,
Kurie Jums laimės ir sėkmės linkėjo,
Kurie Jums širdį nešė dovanų,
Ir į svajas įpynė Nemuno vėją.

Mes linkime mylėt tvirtai viens kitą,
Ir drąsiai žengti gyvenimo keliais.
Sukurti gražų ir saulėtą rytą,
Su meilės ir ramybės spinduliais.

Juk kartais būna ir takai nelygūs,
Ir apsiniaukęs rudenio dangus.
Ir kartais žodžiai, lyg erškėčiai dygūs,
Užtemdo tai, kas buvo taip brangu.

Bet kai tvirtai mylėsite viens kitą,
Ir gerbsite viens kito troškimus,
Tai laimė nekviesta ir neprašyta,
Kasdien pabels į Judviejų namus.

Tegul gyvenimo jums neš gražiausią dainą,
Kaip paukščiai neša saulę ant sparnų.
O mes šiandien pasveikinti atėjom,
Ir atnešėme džiaugsmą dovanų.

Ir tegul niekad Jums netruks čia saulės,
Pačių skambiausių vyturio dainų.
Mes norime visą laimę iš pasaulio
Padėti Jums ant virpančių delnų.

15. Vestuviniai sveikinimai

Nuo šiol per pusę duonos riekę,
Per pusę džiaugsmą, nerimą pusiau.
Lai negandos už vartų pasilieka,
Juk žmogų vienišą užpult lengviau.

O mes kartu! Mes drąsūs, mes laimingi
Dvi žvaigždės šviečia du kartus ryškiau.
Dvi upės dvigubai gilesnę vagą ūžia,
Du o du takai, į platų kelią susilieja.

14. Vestuviniai sveikinimai

Paimki ilgesį, kaip kūdikį nuo rankų
Palieski lūpas bučiniu švelniu.
Juk pasitaiko, kad tampi toks menkas
Kai trūksta tiktai žodžių nuoširdžių.

Mes sutarėm kartu nešt sunkią naštą,
Būt viens kitam ir broliu ir draugu.
Ir iškentėti viską ir suprasti,
Paguost viens kitą, kai labai sunku.

Užaugs vaikai, paliks kaip paukščiai lizdą,
Mūs plaukus laikas sidabru papuoš.
Brangusis būkime širdim jauni mes visad,
Kaip žaluma pavasario miškuos.

13. Vestuviniai sveikinimai

Tegul ant jūsų bendro kelio
Žiedai gražiausi pražydės.
O sutuoktuvių proga linkim
Abiems Jums laimės didelės.

Tegul vienos širdies plakimą
Kita širdis visad išgirs.
Jeigu jau suvedė likimas
Tegul jau niekad neišskirs.