35. Gimtadienio sveikinimai

Skubėdami prarandam ir išmėtom,
Ir nepamatom, skrisdami dvasią,
Nei uogos, sirpstančios iš lėto,
Nei skausmo gero draugo akyse.
Tiktai paskui, kada jau visko turim,
Jau sendami, pajuntame staiga,
Į pačia širdį priekaišta ar durį –
Užlieja juodo išgąsčio banga,
Kad mes visai be reikalo skubėjom,
Kad nardėm tarp beprasmių reikalų,
Kažką svarbaus praleidom, ar praėjom
Ir jau nepataisysi. Per vėlu.

34. Gimtadienio sveikinimai

Prarasti pasitikėjimą, nėra taip skaudu kaip Draugą.
Ryte šviesa ateina, o naktį išeina.
Tik Draugas atėjęs pasilieka.
Viskas įmanoma, bet pamiršti Draugą ne.
Draugas, kaip saulė – šviečia bei šildo.
Draugas yra vienas iš pasaulio stebūklų.
Draugas – tai Tu.

33. Gimtadienio sveikinimai

Akis plačiai gyvenimui atvėrė,
Širdies šaukimo einat vedami.
Jaunystė Jums dar nuostabiausiai žėri,
O ateitis svajonėse vaiski.
Tebūna ji tokia, kokia svajojot,
Po linažiedžių tėviškės dangum.
Te niekad juodas nerimo rytojus,
Namų šventumo jūsų nesudrums.

32. Gimtadienio sveikinimai

Dienos barstė džiaugsmo žiedlapius,
Kaip rudens lapai krito rūpesčiai,
Kaip vanduo upėje nuskambėjo metai.
Negrąžinamai užvertėt dar vieną,
Savo gyvenimo knygos puslapį.
Tegul skausmai ir rūpesčiai praeina,
Tegul vargus nuplauna tekantys vandenys.
Tegul Jus lydi maži šešėliai ir didžiulė šviesa,
Tegul niekad Jums netrūksta didelės kasdieninės laimės.

31. Gimtadienio sveikinimai

Dar patikėkit gražiu gyvenimu,
Dar patikėkit šviesiom dienom.
Nors jų daugybė nusruveno,
Kaip upės srautas tolumon.
Dar reikia ištvermės ir ryžto,
Dar reikia atrast kelių.
Kurie į praeitį negrįžtų,
O vis ieškot šviesių dienų.
Daug ąžuolų tvirtybės, nevystančių žiedų,
Daug saulėtos padangės ir skambančių dainų.
Ta meilė, kur išsaugojai ir mums išdalinai,
Priimk iš mūsų rankų. Tau lenkiamės žemai.

30. Gimtadienio sveikinimai

Nori draugą tu turėt,
Neišduot ir patikėt.
Draugas Tau ne žaisliukas,
Tai šuniukas ar kačiukas.
Myliu aš draugus labai,
Nes geriausi jie tikrai!

29. Gimtadienio sveikinimai

Kad laime žėrintys šaltiniai,
Pasiektų džiaugsmo upelius.
Kad rasos tyros, krištolinės,
Bučiuotų žiedlapius švelnius!

O jie, prie skruostų prisiglaudę,
Pajutę virpėsi širdies,
Viliotų žengt į erą naują,
Kur gėriu upės išsilies…

Kur praeitis giliai nuskendus,
Negrįš pro tiltus užmaršties.
Džiaugsminga šypsena ant veido,
Ir rankos sveikinti išsities.

28. Gimtadienio sveikinimai

Netenkam rodos tik vienos dienos,
O metai metams tiesia ranką.
Tad leiskit palinkėti gėrio, šilumos,
Ir to, ko šiandien neužtenka.

27. Gimtadienio sveikinimai

Ilgai svarsčiau ko reikia palinkėti,
Ko trokšta kūnas, siela ir jausmai.
Kad neužgožtų laikmečio pelėsiai,
To tikslo, kam šioj žemėj gyvenai!
Daug daug dar vasarų žieduotų,
Sveikatos, džiaugsmo, laimės didelės.
Ilgiausių metų ir skambiausių posmų,
Tegul likimas dar nepagailės…

26. Gimtadienio sveikinimai

Gyvenimas – negandų nešėjas,
Ir rožės nebarsto takų.
Tu eik prieš gyvenimo vėją,
O aš linkiu, kad užtektų tau jėgų!

25. Gimtadienio sveikinimai

Būk visada žmogus:
Kantrus ir išdidus,
Švelnus ir rūstus,
Atviras ir nuoširdus.
Toks, kad niekas nepasakytų:
“Jis visą gyvenimą pragyveno tuščiai”.

24. Gimtadienio sveikinimai

Lai bus tau dienos gražios pasakos,
Balti obels žiedai – svaja.
Speigų daina – skambiausias juokas,
Ir visa tai – vien tavyje…

23. Gimtadienio sveikinimai

Tebūna visko. Visko žmogui reikia,
O kad laimingas būtų – tiek nedaug.
Jei nori, kad sėkmė ateitų,
Tu garsiai, garsiai ją pašauk.
Ir nebijok nusišypsoti žmogui,
Rimtumo jau ir taip gyvenime gana.
Tuomet pasaulis geras pasidaro,
Ateis ir laimė lyg šviesi diena.

22. Gimtadienio sveikinimai

Jie niekur – tie praėję metai nenueina…
Įsiterpia į širdį, kaip dirvožemin,
Susigeria lietus, įsismelkia į sažinę,
Įsipina į dainą, plaikstydami
Ne vien prisiminimų, ir atoduosių skutus…

…netenkam rodos tik vienos dienos,
O metai metams tiesia ranką.
Tad leiskit palinkėti gėrio, šilumos
Ir to, ko šiandien neužtenka.

21. Gimtadienio sveikinimai

Aš nežinau, ko tau linkėti,
Gal daug pavasarių ir daug gėlių.
Linkiu gyventi, dirbti ir mylėti,
Gyvenimą pavergt linkiu.