50. Gimtadienio sveikinimai

Linkiu daug laimės –
Šviesios, kaip saulė,
Didelės, kaip žemė,
Nepakartojamos kaip žmogus.

49. Gimtadienio sveikinimai

Mes laimės palinkėsim Tau,
Nors kažin kur bebūtum,
Kantrybės, nuolankumo, meilės amžinos…
Nei šalnos rudenio, nei šiaurės vėjo gūsiai,
Tavo gyvenimo kelių tegu neblaško niekados.

48. Gimtadienio sveikinimai

O metai juk ne tam, kad juos skaičiuotų.
Čia buvo vasara, ir vėl klevai rudi.
Čia tik žiema balta skara praėjo,
O pamiškėj ir vėl beržai žali.
Tad, nestabdykit laikrodžio rodyklių,
Kad nereikėtų vietoje stovėt.
Tegul negrįš vaikystė ir jaunystė,
Bet liks dienų branda ir jų prasmė.

47. Gimtadienio sveikinimai

Papuošti sidabru smilkiniai,
O širdy viešpatauja ramybė.
Išauginti vaikai, nugalėti vargai,
Praeity vėl praėjusių metų grožybė.
Tad būkit laimingi ir gyvenkit ilgai,
Lai gegužiais žaliais ir gruodžiais žvarbiais,
Eina metai žingsniukais mažais.

46. Gimtadienio sveikinimai

Sustok saulėlydy prie balto beržo,
Ir pažiurėk kaip bėga upė tekina.
Ir tik tada suprast galėsi,
Kad metai bėga lyg diena.

45. Gimtadienio sveikinimai

Te sveikina vėjai šiandieną Tave,
Te žiedlapiai šnara Tau pasaką tylią.
Te atneša džiaugsmą ir laimę tyrą,
Graži ši Gimimo diena.

44. Gimtadienio sveikinimai

Teaušta gražus gimtadienio rytas,
Tekloja takus balti rožių žiedai.
Ir kaip lašas rasos, kaip klevai nematyti,
Tenušvinta gyvenimo platūs keliai.

43. Gimtadienio sveikinimai

Tegul šią ūkanotą dieną,
Jūsų gyvenimas nušvinta
Visomis šviesiomis spalvomis.

42. Gimtadienio sveikinimai

Tie metai viesulais praūžia, nesustoja,
Dienų laivai paskęsta praeity.
Ateina vasaros, o smilkiniai šarmoja,
Darbų našta kas dieną vis sunkyn.
Girdi, kaip krinta obuolys prinokęs,
Tai jis – pavasario prasmė gili.
Draugų veiduos Tava jaunystė juokias,
Nėra senatvės šitame kely.

41. Gimtadienio sveikinimai

Tie metai su vėju praskriejo,
Žydėjo gražiausiais žiedais.
Bet viskas taip greitai praėjo,
Beliko tik šviesūs sapnai.
Beliko dienos niūrios ir nuobodžios,
Ir kasdienybės prislėgta širdis.
Kuri taip trokšta laimės ir paguodos,
Kuri vaikystės ilgisi dar vis.

40. Gimtadienio sveikinimai

Yra gyvenime ir praeitis ir ateitis,
Ir dideli darbai, ir didelės svajonės.
Laimingas tas, kas moka atvira širdim,
Gyvenimą praeiti ir mylėti žmones.

39. Gimtadienio sveikinimai

Į mūsų miestą neateis žila senatvė,
Ir nenustos, ir nesibels kol šaltas pirštas į duris.
Yra gyvenimas, kurio gyvenimas neatėmė,
Ir gražiai čiulba aukštam skliaute vyturys.

38. Gimtadienio sveikinimai

Įsiklausykit… Girdit, laikas eina,
O su juo ir Jūs žengiate gyvenimo keliu.
Šypsokitės gyvenimui, ir jis atsilygins tuo pačiu.

37. Gimtadienio sveikinimai

Žmogaus gyvenimas matuojamas
Ne pragyventais metais,
O tai kokį pėdsaką jis palieka,
Kitų žmonių gyvenime, jų mintyse,
Jų širdyse…

36. Gimtadienio sveikinimai

Būk išdykęs pievų drugys,
Būk upelis, tiltas, kelias,
Būk melsvas padangės vyturys.
Būk diemedis girioj žalias,
Būk tu saule, vėjas, dangus,
Būk plačiausios padangės mėlis.
Pagaliau būki tu žmogus, –
Tik nebūki niekada šešėlis.