105. Velykiniai sveikinimai

Kai tyliai užmiega visi vaikai,
Ir verias vartai sapnų karalystėn,
Tyliai už lango jau girdisi štai
Velykų bobutė iš toli atklysta.

Neša ji tyliai didžiulius krepšius,
Pilnus spalvotų margučių.
Džiaugsis vaikai ryte kai pabus,
Plos jie smarkiai katučių.

104. Velykiniai sveikinimai

Išdykęs saulės zuikis
Kai mano skruostą pabučiavo,
Neišsakyti žodžiai
Eilėm išsirikiavo:
– Per Velykas tau linkiu
Būti mano zuikeliu.
Mes ridensim margučius
“Boska” nuo lūpų neišdžius.

103. Velykiniai sveikinimai

Baikit pjaustyt mišrainytes ir teplioti kiaušinius,
Laikas rausvinti lupytes ir daužyti margučius.
Pažiūrėt kieno stipriausias, paragaut kieno skaniausias,
Kilstelkit šampano stiklinaitę ir atšvęsti Velykas!

102. Velykiniai sveikinimai

Štai Velykos jau atėjo!
Pilnas kiemas sugužėjo
Giminių, draugų, savų,
Švesti bus tikrai smagu!

Po kiaušinį paridensim,
Šampano taurę dar pakelsim,
Laimės, džiaugsmo palinkėsim
Ir ramybės viens kitam!

101. Velykiniai sveikinimai

Įsileiskim pavasarį ne tik į savo išpuoselėtus namus,
Bet ir į švelnumo ir meilės ištroškusias širdis!
Palepinkim vienas kitą ne tik dailiai numargintais margučiais,
Bet ir šiltais, maloniais žodžiais!

100. Velykiniai sveikinimai

Berniukai žirniukai,
Mergytės lėlytės,
Dažykit margučius
Rytoj juk Velykos!

99. Velykiniai sveikinimai

Su margučių smagumu,
Kyla saulė pamažu.
Kelk, skubėk ir tu kartu
Skelbia varpas:
Kelkimės visi kartu.

Su Velykų Aleliuja,
Su nauja viltim krūtinėj.
Su džiaugsmu širdies gelmėj,
Skamba varpas: Aleliuja!
Su Šv. Velykom!

98. Velykiniai sveikinimai

Kai pavasaris ateis,
Gandras pievon nusileis,
Trepsint kojomis į taktą,
Muškim margučius į kaktą.

97. Velykiniai sveikinimai

Žalias, mėlynas, raudonas
Taip margučius nudažiau.
Kad linksma būtų ir įdomu,
Tau į kaktą juos sudaužiau.

96. Velykiniai sveikinimai

Daug linkėjimų margų,
Su Velykomis siunčiu.
Kad kiaušiniais nepaspringtum,
Vynu Tu atsigaivinki!

95. Velykiniai sveikinimai

Nedrybsok prie lango
Liūdnas, nusiminęs,
Juk gražiausia metų šventė
Tavo slenkstį mina!

94. Velykiniai sveikinimai

Sveikinu, tave, brangusis!
Ir kokioj šaly bebūsi
Neužmirški tu margučių.
Prisirinki dar žibučių
Ir pirmyn pas savo fėją.
Juk Velykos jau artėja!

93. Velykiniai sveikinimai

Daug margučių pabiručių, daug žibučių mėlynučių,
Šypsenėlės nuoširdžios ir gausios svečių svitos
Tu sulaukęs per Velykas, pavaišink juos šampanu!

92. Velykiniai sveikinimai

Striksi zuikis takučiu
Kiaušinį ridena.
Aišku – net krizės metu
Neblogai gyvena.
Pasitaikė akmenukas
Bumt! Sudužo kiaušinukas…
Linkiu, kad tavo Velykos
Būtų labiau pavykę!

91. Velykiniai sveikinimai

Kai varpai Velykų
Ankstų rytą gaus,
Vėl dievas malonėm
Lai tave apgaubs.

Džiaugsmas, meilė ir viltis
Visada telydi,
Atgimimo džiaugsmas
Širdyje težydi!