90. Velykiniai sveikinimai

Velykų šviesų rytą linkiu tau daug draugų,
Kiaušiniai lai ridenas ir mirga nuo spalvų.
Gražių pavasario dienų, ramybės, meilės kupinų,
Šį rytą palinkėt skubu ir bučinį skruostan nešu.

89. Velykiniai sveikinimai

Su mėlynom žibutėm, atbudusia gamta
Su šv. Velykom sveikinam Tave!

88. Velykiniai sveikinimai

Su margučiais, su šv. Velykom,
Ir su pirmais pavasario žiedais!
Palaiminto prisikėlimo ryto,
Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais!

87. Velykiniai sveikinimai

Sveikiname su šv. Velykomis.
Linkime kietų kiaušinių ir puikaus savaitgalio!

86. Velykiniai sveikinimai

Vis šilčiau mus sveikina saulė,
Greitai ties žalią ranką beržai.
Moja parskrendančios gervės,
Krykštaus ir čiurlens upeliai smagiai.

85. Velykiniai sveikinimai

Velykų džiaugsmas ir palaima
Telydi Jūs žingsnius visus,
Te šventiniai varpai pašaukia laimę,
Te dienos neša vien džiaugsmus!
Su Šv. Velykom!

84. Velykiniai sveikinimai

Sveikiname Jus su šv. Velykom!
Tegul kartu su pavasariu į Jūsų namus
Ateis ramybė, šiluma, džiaugsmas ir tikėjimas.

83. Velykiniai sveikinimai

Tegul Kristaus prisikėlimo šviesa aplanko visų Jūsų namus.
Tegul netrūksta darnos ir skalsos prie stalo.
Prisiminkite, kad tas, kas juokiasi, visados nugali verkiančius.

82. Velykiniai sveikinimai

Per Šv. Velykas suskamba prisikėlimo varpai ir gamta pabunda,
Tad neliūdėkime per Velykas, o linksminkimės!

81. Velykiniai sveikinimai

Pažadinus kas buvo užmigdyta,
Velykų saulė patekėjo rytą.
Prikėlė žolę, medį, plūkės žiedą
Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda.
Su Šv. Velykom!

80. Velykiniai sveikinimai

Per pievą, per lauką, per ošiančią girią,
Velykos kaip paukštė giedodama skris,
Ir visa, ir visa kas rudenį mirė,
Vėl augti, žydėti ir džiaugtis atgims…

79. Velykiniai sveikinimai

Tai kas, kad pievose nei pienių nei žvangučių,
Tegul žydės šimtai linksmų margučių…

78. Velykiniai sveikinimai

Auštantis Velykų rytas teatneša
Jums pilnas rieškučias džiaugsmo,
Didelį krepšį margučių ir gausybę
Skaisčių pavasario spalvų!

77. Velykiniai sveikinimai

Atgimusi gamta dovanoja pačią gražiausią pavasario šventę – Velykas.
Šviesos tavo namams, skaidrumo tavo mintims, gėrio ir grožio tavo darbams!

76. Velykiniai sveikinimai

Tegu Šv. Velykos ateina su dideliu džiaugsmu ir virpesiu širdy.
Lai kiekvienas margutis atridena po siurprizą, kurio lauki!