80. Kalėdiniai sveikinimai

Kai puošnios snaigės krenta žemyn tyliai,
Ir medžių šerkšnas spindi mėnesienoj sidabru.
Laimingi būkite šv. Kalėdų proga,
Laimingi būkit per Naujus Metus!

79. Kalėdiniai sveikinimai

Pažvelk pro langą – visur balta
Širdelę spaudžia, nes man šalta.
Norėčiau būt Tavo glėby
Sušildytum mane nakty.
Kviečiu Tave Kalėdų naktį
Apsilankyk padovanok man
Pačią gražiausią naktį!

78. Kalėdiniai sveikinimai

Te pražysta Šv. Kalėdų rytą,
Stebuklingos snaigės ant langų.
Ir pušies šakelė saulėj sidabru nušvitus,
Lai pavirsta niekad negirdėtu stebuklu…

77. Kalėdiniai sveikinimai

Sušilkim prie žmogiškumo – Šv. Kalėdų laužo,
Ir tie, kurie liūdni, ir tie, kurie linksmi.
Ir šilumos, lyg duonos atsikandę,
Pabūkim linksmesni, pabūkim geresni.

76. Kalėdiniai sveikinimai

Senis ištirps lyg vandeny,
Ateis Kalėdos,
Nauji ateis – ir girs, ir teis,
Ir skausmo bus, ir džiaugsmo bus,
Ir vis tik laikas – nuostabus…

75. Kalėdiniai sveikinimai

Ne sniego pūkas leidžiasi žemėn,
Ne balti obelų žiedai –
Tai angelai Kalėdų naktį,
Pragydo žemėj nelauktai!

Vaikeliui gimusiam aukojam
Kilniausius jausmus mūsų širdžių,
Tautos kančias po kojom klojam –
Išgirski balsą prispaustų.

74. Kalėdiniai sveikinimai

Lai krinta laimė snaigėm iš dangaus,
Tą mielą Kūčių naktį šventą.
Te nesibaigia džiaugsmas Jums gyvenimo brangaus,
Ir nepalūžkit, jeigu nuoskaudas patirt bus lemta.

73. Kalėdiniai sveikinimai

Lai gerovės, ir laimės Šv. Kalėdos Jums teikia,
Te pildosi viskas, ko tik širdžiai reikia,
Daugiausia – sveikatos, giedriausių dienų,
Šeimyninės laimės ir metų ilgų.

72. Kalėdiniai sveikinimai

Varpai gauskit aleliuja,
Ir chorai skelbkit džiaugsmo šventę,
Ir tu, širdie, tiek daug iškentus,
Šią Dievo pergalę pasveikink.

71. Kalėdiniai sveikinimai

Kalėdos – metas nuostabus, visi sugrįžta į namus.
Kalėdos – metas toks puikus, visi sutiks gerus draugus,
Pasveikinkit ir jiems atleiskit, jei buvot išsiskyrę – nepaleiskit!
Ir gera per Kalėdas bus!

70. Kalėdiniai sveikinimai

Norėjau pagauti snieguolę
Ir paklausti ar matė Tave,
Bet nespėjau ištart Tavo vardo,
Kaip ji tyliai ištirpo delne.

69. Kalėdiniai sveikinimai

Lai žvaigždė nuostabi virš Betliejaus
Sieloj šviesųjį džiaugsmą sukels,
Lai metai atėjusios Kalėdos ir Naujieji
Jums į širdį viltim pasibels!

68. Kalėdiniai sveikinimai

Išmintis telydi Jūsų sprendimus,
Sėkmė – darbus,
Geranoriškumas – žmones,
Esančius šalia.
Džiaugsmo, vilties ir gerų darbų žmonėms
Linkiu Jums
Šventų Kalėdų ir Naujųjų metų proga!

67. Kalėdiniai sveikinimai

Iš anksto pakviesim
Kalėdu senelį,
Kad jis su maišu
Nepreitų pro šalį.

66. Kalėdiniai sveikinimai

Te šventės jausmas prie Betliejaus,
Kur Atpirkėjui gimti skirta,
Džiaugsmu ir laime liejas
Ir širdyse į meilę virsta!