50. Kalėdiniai sveikinimai

Kai baltos snaigės kris į žemę
Ir degs žvakutės namuose,
Tad prisimink šv. Kalėdų ir Naujųjų metų naktį
Draugus visus, jų tarpe ir mane.

49. Kalėdiniai sveikinimai

Per Kalėdų baltą sniegą
Džiaugsmas te pas jus atbėga!

48. Kalėdiniai sveikinimai

Kai mažas angeliukas,
Parisiglaus prie lūpų,
O basakojis sniegelis
Tipens į ledinę žiemos pasaką,
Praverk langą… Jauti? Kvepia Kalėdom!

47. Kalėdiniai sveikinimai

Per Kalėdas visa gausi šeima,
Į vieną gražų būrį susibėga.
Ir nesvarbu, kad šalta, kad žiema,
Kad tyliai žemė po žvaigždynais miega.

46. Kalėdiniai sveikinimai

Ūbauja miške pelėdos, nes ant nosies jau kalėdos,
Jeigu geras tu buvai, gausi dovanu tikrai!

45. Kalėdiniai sveikinimai

Per baltą krištolinį taką
Su sauja meilės ir vilties
Tepriplaukia prie židinio Kalėdos
Ir tegul išpildo troškimus kiekvieno.

44. Kalėdiniai sveikinimai

Pažvelkit pro langą į pasaulį baltą,
Uždekite žvakelę širdžiai ir akims,
Atminkite vaikelį – mažą ir nekaltą
Kuris šį rytą mums visiems užgims!

43. Kalėdiniai sveikinimai

Ar norim, ar ne, bet iš šalčio delnų
Kalėdos alsuoja į langą šerkšnu.
Šuoliuoja Naujieji žvaigždėtu taku –
Taip metai iš metų, ir viskas ratu.
Ar norim – nenorim, jie neša mus vėl
Į naują rytojų tikriausiai todėl,
Kad viską pradėtume jau be klaidų…
Ir meilė pripildytų širdis visų!

42. Kalėdiniai sveikinimai

Tegu žiema Tau būna tarsi vasara,
O šiaurės vėjas – muzika švelni.
Ne viskas bloga ir ne viskas pasaka,
Ką savo kelyje susitinki.

Te būna visko, visko žmogui reikia,
O kad laimingas būtų – tiek nedaug…
Jei nori, kad sėkmė ateitų,
Tu garsiai, garsiai ją pašauk…

Ir nebijok nusišypsoti žmogui,-
Rimtumo jau ir taip gyvenime gana.
Tuomet pasaulis geras pasirodys,
Ateis ir laimė lyg šviesi diena.

41. Kalėdiniai sveikinimai

Atkeliauja žiemužė balta
Ir Kalėdų senelis drauge.
Tad sveikinu aš Tave
Su nuostabia Kalėdų švente!

40. Kalėdiniai sveikinimai

Tu, pažiūrėk, už lango sninga švelnumu
Ir apkabinęs save, savo draugą, nusišypsok…
Tu, negailėk švelnumo paukščiui mažam
Ir pastebėjęs žvaigždę danguj, kam nors dovanok…
Ir jeigu tau šiandien liūdna, būk geras, neliūdėk,
Savo svajonę, laimę likimui patikėk.

39. Kalėdiniai sveikinimai

Din di lin, din di lin
Kalėdos jau pas mus.
Sniegas sninga tai gražu,
Tad dainuokime kartu.

38. Kalėdiniai sveikinimai

Pusiaunakčio tyla,
Tik šerkšnas krenta.
Kažkur žvaigždynų
Mirgantis lietus.
Išeikim į Kalėdų naktį,
išeikim į Naujus Metus.

Tegul jie bus
Ir saulėti, ir šviesūs,
Šakelėj eglės vasaros dainuos.
Tegul atneš
Ko metų metais ieškom
Ir laimė mus lydės
Visuos keliuos.

37. Kalėdiniai sveikinimai

Prisiglauskim prie skubančio laiko,
Jis taip dosniai metus mums suraiko.
Tad uždegę šviesas ant Kalėdinio stalo,
Vieni kitiem palinkėkim saulėto kelio.

36. Kalėdiniai sveikinimai

Kalėdos – metas nuostabus, visi sugrįžta į namus.
Kalėdos – metas toks puikus, visi sutiks gerus draugus, pasveikinkit ir jiems atleiskit,
Jei buvot išsiskyrę – nepaleiskit! Ir gera per Kalėdas bus!