140. Kalėdiniai sveikinimai

Ar norim, ar ne, bet iš šalčio delnų
Kalėdos alsuoja į langą šerkšnu.
Šuoliuoja Naujieji žvaigždėtu taku –
Taip metai iš metų, ir viskas ratu.
Ar norim – nenorim, jie neša mus vėl
Į naują rytojų tikriausiai todėl,
Kad viską pradėtume jau be klaidų.
Ir meilė pripildytų širdis visų!

139. Kalėdiniai sveikinimai

Dangus ir žemė žvaigždėmis sužiro,
Tyli naktis ramybės sklidina…
Ateik, ateik, Kalėdų Kristau,
Teaušta laimės ir vilties diena!

138. Kalėdiniai sveikinimai

Tepražysta šv. Kalėdų rytą,
Stebuklingos snaigės ant langų,
Ir pušies šakelė saulėj sidabru nušvitus,
Lai pavirsta niekad negirdėtu stebuklu…

137. Kalėdiniai sveikinimai

Linkiu paskleisti ant Kūčių stalo šieną,
Eglutę papuošti rankų darbo žaislais,
Paragauti po truputį visų 12 patiekalų,
Pabūti drauge su šeima, palikti nakčiai padengtą stalą
Ir mėgautis namų šiluma ir jaukumu.
Linkiu, jog tikrąją Kalėdų dvasią
Atrastum ne po eglute, o savo širdyje.

136. Kalėdiniai sveikinimai

Seni ištirps lyg vandeny,
Ateis Kalėdos, Nauji ateis – ir girs, ir teis,
Ir skausmo bus, ir džiaugsmo bus,
Ir vis tik laikas – nuostabus…

135. Kalėdiniai sveikinimai

Metai – kaip paukščiai,
Tik paukščiai – sugrįžta.
O metai – ne.
Tad būkime paukščiais,
Kurie sugrįžta atgal
Kad vėl galėtų skristi.

134. Kalėdiniai sveikinimai

Lai gerovės, ir laimės Šv. Kalėdos Jums teikia,
Te pildosi viskas, ko tik širdžiai reikia.
Daugiausia – sveikatos, giedriausių dienų,
Šeimyninės laimės ir metų ilgų.

133. Kalėdiniai sveikinimai

Kai puošnios snaigės krenta žemėn tyliai,
Ir medžių šerkšnas spindi mėnesienoj sidabru.
Laimingi būkite šv. Kalėdų proga,
Laimingi būkit per Naujus Metus!

132. Kalėdiniai sveikinimai

Kalėdų stebuklas…
Sutemų gniūžtes į langus mėto
Kas jisai, tas keistas juokdarys?
Aš prašau, kad Dievas jam padėtų,-
Jis tikriausiai taip ir padarys,-
Kad lėtai per visą naktį snigtų,
O ryte pragystų vyturys.
Aš prašau, kad Meilė nepaliktų,-
Ji tikriausiai taip ir padarys,-
O Kalėdų žvaigždės neužgestų,
Ir languos spindėtų žiburys.
Aš prašau, kad mus Viltis surastų –
Ji tikriausiai taip ir padarys.

131. Kalėdiniai sveikinimai

Visiems, kas Kūčių vakaro laukia
Kasmet nuo mažumės,
Te iš širdies gaida nuplaukia
Kalėdinės giesmės.

130. Kalėdiniai sveikinimai

Kantrybės nebaigtiems darbams užbaigti,
Kūrybinio impulso naujiems pradėti.
Lengvos laimės rankos, stiprios sveikatos,
Ir džiugios šventinės nuotaikos linkime,
Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.

129. Kalėdiniai sveikinimai

Sveikiname Jus su artėjančiomis Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais.
Linkime Jums ir Jūsų artimiesiems geros sveikatos,
Gausaus vaišių stalo ir visų troškimų išsipildymo.

128. Kalėdiniai sveikinimai

Ir nuoskaudas, ir rūpesčius pamiršę,
Prie stalo, tiesto balta drobule,
Plutelę tegul lauš kiekvieno pirštai,
Kaskart linkėdami vėl būt šalia.

127. Kalėdiniai sveikinimai

Šiemet dovanų nebus, nes Kalėdų seneliui depresija!
Snieguolė jį paliko ant ledo dėl besmegenio!
O nykštukai tebešvenčia Jonines!
Bet vis tiek – linksmų šv. Kalėdų!

126. Kalėdiniai sveikinimai

Tamsią naktį žvaigždelės tik budi,
Jos pakvies mus snieguotais takais.
Per eglutės šakutę šią žalią,
Visiems džiaugsmo ir laimės linkės.
Linksmų švenčių!