238. Gimtadienio sveikinimai

Iš mėlynų žibuoklių Tavo akys —
Aš Tavo mamai jas nešiau,
Kai vyriškom svajonėm meilę trapią
Ir Tavo laimę nutapiau.

Neatsiklausęs, nieko nesitaręs
Aš Tavo vardą išrinkau…
Tavęs, mieloji, dar nematęs
Mylėjau, puoselėjau ir glaudžiau.

Dukryte, rožių pumpurais tapyčiau
Tavąsias lūpas ir žodžius,
Kuriais šaukei mane mažytė,
Kuriais žaidei mamos vardu.

Geroji mūsų, jau suaugusi, Dukra, —
Tu mūsų saulė ir akių šviesa.

237. Gimtadienio sveikinimai

Kur einu, ką regiu, vis galvoju,
Kaip tolybėj rankas Tau paliest.
Kai kalbu, tai šaukiuosi svajonių,
Kad lydėtų Tave link vilties.

Bet kai dienos šešėliuos nublunka,
Kai nakty beldžia man ilgesys —
Pasiimčiau į krepšį vien plutą
Ir išeičiau, kur Tavo širdis…

236. Gimtadienio sveikinimai

Mums išliks gerumu spinduliuojantis žvilgsnis.
Tyros akys lyg mėlyno skliauto gelmė,
Žodžiai, lapkričio lapais įkritę į širdis,
Žingsniai, skambantys aidu mūs laiko tėkmėj…

Metų gilumą lietė Jūs rankos lyg širdį…
Mes lyg medžiai užaugom tų rankų glausti.
Ta pačia šiluma mūsų akys Jums spindi,
Kuria globėte mus, kol dar buvom maži.

Kas sutiks dosnumu, jei ne tėviškės sodžius?
Kas gyvenimą mūsų pasotins dabar,
Kai pačių mūs vaikai savo nerimu guodžias,
Sielų ilgesio pirštais pabeldę langan?

Mes be Jūsų gerumo gyventi negalim —
Laimėj širdis pravirkdė — jos duokit kiek galit.

235. Gimtadienio sveikinimai

Sparnuotoji pasakų laimės paukštė neša mūsų delnais
Tau laimę. Ak, Likime, kad išsipildytų net tos svajonės, kurių,
rodos, negalėtum geisti, tebūnie taip, kaip dar niekada
nebuvo.

Žvaigždėtieji pasakų skliautai lai apgaubia Tavo gyvenimą
stebuklų ir fantazijų skraistėmis, kad pajustumei likimą
to Žmogaus, kuris „gimė su marškiniais“. Tegu dangiškasis
laimės rūbas niekuomet nesuplyšta ant Tavo gyvenimo
pečių.

234. Gimtadienio sveikinimai

… atėjau, nes man reikia Tavo namų šilumos, be kurios,
rodos, ir mano namai atšąla…
… sugrįžau, nes nebežinau, kaip tęsti savo gyvenimą, ir
nors nedrįstu klausti, jaučiu, kad patarimą duosi pats…
… glaudžiuosi prie Tavęs, tarytum netyčia, tačiau žinome
abu, kad ieškau sau gyvenimo tvirtybės, stiprybės ir esmės…
… paimu Tavo atlaužtos duonos ir godžiai valgau iki
paskutinio trupinio pasotindamas savo gyvenimą…
… atsigeriu iš Tavo stiklinės šalto vandens ir numalšinu
sąžinės troškulį…
… klausausi Tavęs ir suprantu, jog dar daugybę metų
būsiu Tavo vaikas, kuriam reikia Tėvo…
… neaprėpiama Tavo, Tėve, tiesa, kaip neaprėpiama
Dievo šviesa.

233. Gimtadienio sveikinimai

Dukryte mano mylima,
Aš akeles Tavas bučiuoju —
Rašau Tau laišką verkdama
Ir Tavo vardą vis kartoju.

Ramunių žiedlapiais buriu
Tau laimę, kurios neturėjau…
Ir savo nuojauta tikiu,
Kad Tavo laimė jau atėjo.

232. Gimtadienio sveikinimai

Jei turėtum 500 tūkst. draugų, susikabinę rankomis galėtumėte apkabinti visą pasaulį.
Jei turėtum 200 tūkst. draugų sudarytumėte visą miestą žmonių, kurie sveikintųsi su šypsena.
Jei turėtum 25 tūkst. draugų, telefonų firma tau nutrauktų ryšį kiekvieną kart, kai sueitų metai.
Jei turėtum 6 tūkst. draugų, būtų faina turėti 6 tūkst. krikštavaikių.
Jei turėtum tūkstantį draugų, turėtum 2 tūkstančius rankų.
Jei turėtum 365 draugus, kiekvieną dieną praleistum su vienu iš jų.
Jei turėtum 100 draugų, gautum 100 patarimų.
Jei turėtum 4 draugus, turėtum 8 saugias rankas, kurios tavim rūpintųsi.
Jei turėtum 2 draugus, būtum 2 kartus laimingesnis.
Bet jei turėtum tik 1 draugą (ir turi), nereikėtų nieko daugiau…

231. Gimtadienio sveikinimai

Vienas žmogus, o jame tik dvi ašaros,
O jose – šimtas jausmų…
Jausmuose – tūkstančiai minčių,
O pasauly vienetai fainų draugų kaip TU…

230. Gimtadienio sveikinimai

Draugas širdžiai svarbiausias,
Draugas pats mylimiausias,
Draugas tai aš ir tu,
Draugai mes visi kartu.

229. Gimtadienio sveikinimai

Drauge, norėčiau padovanoti Tau lietų… Tokį vėsų… Bet dieviškai gaivų… Bet, deja aš tik žmogus… ir tegaliu padovanoti lašą… Imk jis tavo… Norėjau padovanoti Tau visas pasaulio pievas… Kuriose kasdien matytum galybes gėlių… Bet aš tik žmogus… Atleisk… Taigi įteiksiu tau mažą gėlytę, kuri nuvys greičiau, nei Tu… Norėjau padovanoti Tau bekraštį dangų… Deja nepakėliau aš jo… Juk aš tik – žmogus… Taigi dovanoju Tau vieną žvaigždelę… Dabar pažvelk pro langą… Pirmoji žvaigždutė, kuri Tau kris į akį, ir bus toji… Aš tik žmogus, bet man tas nerūpi. Žmogus yra didis savimi, o tai svarbiausią… Vieni liūdi lyjant, kiti džiaugiasi… Vieniems dovanoja gėles, kiti visą gyvenimą žydi… Vieni garbina žvaigždes, kiti patys yra ryškiai šviečiančios žvaigždės… O dabar nusišypsok, Juk pasaulis toks nuostabus…

228. Gimtadienio sveikinimai

Tikri draugai visada tau pasakys Labas…
Tikriems draugams visiškai nerūpi, kad tu kitoks…
Tikri draugai pasitikės tavimi!
Tikri draugai spręs problemas kartu…
Tikri draugai nesijuoks, iš tavo nelaimės…
Tikri draugai padės kai tau bus sunku…
Tikri draugai niekada nevers daryti to, dėl ko tu kitą rytą gali gailėtis!
Ar dabar supratai kokia yra tikro draugo kaina?
Jis neįkainuojamas, nes svarbiausia draugystės kaina yra pasitikėjimas…

227. Gimtadienio sveikinimai

Žinai, faina žinoti, kad kažkam esi fainas.
Būti fainam ir turėti fainų draugų.
Ir tas mūsų gyvenimas yra fainas,
Tik reikia mokėti ji fainai gyventi.

226. Gimtadienio sveikinimai

Ne tik meilė, bet ir draugystė gimsta iš vieno žvilgsnio.
Kaip didžiulę knygą galima sutalpinti fotojuostoje,
Taip ir visą gyvenimą galima sutalpinti viename žvilgsnyje.
Ir jeigu kažkas per akimirką perskaito pačius svarbiausius puslapius – jis jau tavo draugas.

225. Gimtadienio sveikinimai

Draugystė niekad neišdyla, kaip tas mėnulis ir dangus.
Draugystė niekad neapvylė nei vieno mylimo žmogaus.
Ir jei tave paliktų kartais, kai tau sunku, labai sunku
Žinok, nes tai žinoti verta, nebuvo jis tau artimu draugu!

224. Gimtadienio sveikinimai

Draugas – tas, kuris padės nors ir pačiam sunku.
Draugas – tas, kuris atiduos ką turi, nors nieko pačiam nebeliks.
Draugas – tas, kuris nusišypsos nors pačiam širdy sunku.
Draugas – tas, kuris tikės nors pats jau netiki savimi.
Tai tu…