346. Gimtadienio sveikinimai

Būk labai laiminga tarsi paukštė —
Lai svajonė skrenda Tavo mintimis.
Ir gyvendama pasieksi laisvės aukštį,
Kokį dovanos galingoji lemtis.

Kaip gerai — mus sieja giminystės kraujas —
Mes dalijamės bendrais darbais, džiaugsmais.
Kaip gerai! — dalintis laime nesiliaujam,
Ir todėl mums, pussesere, taip gerai!

345. Gimtadienio sveikinimai

Linkiu Tau daug draugų, tačiau nė vienas Jų nepakeis manęs.
Aš esu ištikimiausias Tau žmogus.
Linkiu Tau daug artimų, tačiau niekas negali būti artimesnis už mane.
Juk mes vienos giminės dukros.

Linkiu Tau daug geradėjų, tačiau gėris, kurį galiu padovanoti,
visuomet bus didžiausias.
Daugybę metų mus siejo tai, kas sieja artimiausius brolius ir seseris.
Svajočiau ir linkėčiau, miela Pussesere,
kad niekuomet nebūtų kitaip.

Tu man esi taip pat reikalinga, kaip ir aš Tau.
Todėl laikykimės drauge vieno giminės medžio šakų
ir puoselėkime meilę savo vaikuose.
Sveikinu ir linkiu laimės, geroji mano Pussesere..

344. Gimtadienio sveikinimai

Tik vieną kartą metuos šventė,
Kuomet susirenkam visi.
Bet norisi mums taip gyventi,
Kad jaustumės ne vieniši.

Gyvenimas balnojo žirgus —
Palikome senus namus…
Bet vis dažniau širdis suvirpa
Sugrįžus pas brangius Tėvus.

Visus mus sieja vienas kraujas —
Gyvybės saitai amžini…
Seneliai šaukti nesiliauja,
Tetų ir Dėdžių mes širdy.

Mūs Mamos — Seserys gražuolės,
Tėvai — tai Broliai ąžuolai.
Todėl įstatymas galioja:
Kasmet sugrįžki, kur gimei!

342. Gimtadienio sveikinimai

Kokia Tu nuostabi esi — ne kiekvienam žinoti.
Didžiam žmoguj dažnai gyvena paslaptis…
Mes linkim Tau žavingą laiko žirgą pabalnoti,
Kad dar ilgai daužytųs nesutramdoma širdis.
Tu man esi lyg saulė — visuos laikuos drauge!
Atstoji man pasaulį — esi tikra drauge.

340. Gimtadienio sveikinimai

Nepamenu nė vienos šventės, kuri džiaugsmu nebūtų
apjungusi mūsų jaunatviško šurmulio. Daugybė gražių prisiminimų
veda mus vaikystės takeliais. Tačiau ypatingas
ryšys atsirado tuomet, kai pradėjome suvokti giminystės
svarbą, kuomet subrendome ir susilaukėme savo vaikų.
Džiaugiuosi, jog esame artimiausi žmonės ir galime taip
nuoširdžiai bendrauti. Didžiuojuosi Tavo pasiekimais ir
dora šeima. Nesistebiu Tavo gerai išauklėtais vaikais, nes
jų auginimui ieškojome bendrų patarimų pas savo Tėvus.
Gera būti kartu, kuomet Tavo širdyje didelė šventė.