344. Gimtadienio sveikinimai

Tik vieną kartą metuos šventė,
Kuomet susirenkam visi.
Bet norisi mums taip gyventi,
Kad jaustumės ne vieniši.

Gyvenimas balnojo žirgus —
Palikome senus namus…
Bet vis dažniau širdis suvirpa
Sugrįžus pas brangius Tėvus.

Visus mus sieja vienas kraujas —
Gyvybės saitai amžini…
Seneliai šaukti nesiliauja,
Tetų ir Dėdžių mes širdy.

Mūs Mamos — Seserys gražuolės,
Tėvai — tai Broliai ąžuolai.
Todėl įstatymas galioja:
Kasmet sugrįžki, kur gimei!

343. Gimtadienio sveikinimai

Tu didžiausia pagarba galiu kreiptis į Tave. Su didžiausiu
pasitikėjimu galiu ateiti pagalbos, patarimo ar užtarimo.
Su didžiausia viltimi galiu išlieti Tau savo svajones ir
džiaugsmus. Žinau, jog visuomet būsiu suprasta, sulauksiu
paramos bet kokiuose savo veiksmuose.

Tavo šventėje su pasididžiavimu kalbu apie tai visiems
girdint ir noriu, kad žinotum, jog labai branginu mūsų nuostabų
bendravimą, kurį išsaugojome nuo vaikystės dienų.

341. Gimtadienio sveikinimai

Kas nepastatyta — nesugriausi…
Liko gražūs pamatai.
Ir širdies nebeapgausi — tai tik protui vis blogai.

Laikas bėgo — mes užaugom
Ir dabar jau ne vaikai…
Bet pilis vaikystės saugo bendri motinų namai.

339. Gimtadienio sveikinimai

Kai esi nuėjęs taip toli,
Kad, rodos, nėr jėgų pasiekti savo tikslą,
Žinok, Tu dar jėgų turi tiek daug,
Kad kelias nueitas
Pusiaukelėj Tau liktų.

Brangusis Pusbroli, linkiu Tau,
Kad Tavo siekių nesudegintų net dykuma,
Nenuskandintų meilės vandenynai…
Kad būtų Tau svarbi
Gyvenimo akimirka trumpa.