102. Velykiniai sveikinimai

Štai Velykos jau atėjo!
Pilnas kiemas sugužėjo
Giminių, draugų, savų,
Švesti bus tikrai smagu!

Po kiaušinį paridensim,
Šampano taurę dar pakelsim,
Laimės, džiaugsmo palinkėsim
Ir ramybės viens kitam!

101. Velykiniai sveikinimai

Įsileiskim pavasarį ne tik į savo išpuoselėtus namus,
Bet ir į švelnumo ir meilės ištroškusias širdis!
Palepinkim vienas kitą ne tik dailiai numargintais margučiais,
Bet ir šiltais, maloniais žodžiais!

100. Velykiniai sveikinimai

Berniukai žirniukai,
Mergytės lėlytės,
Dažykit margučius
Rytoj juk Velykos!

99. Velykiniai sveikinimai

Su margučių smagumu,
Kyla saulė pamažu.
Kelk, skubėk ir tu kartu
Skelbia varpas:
Kelkimės visi kartu.

Su Velykų Aleliuja,
Su nauja viltim krūtinėj.
Su džiaugsmu širdies gelmėj,
Skamba varpas: Aleliuja!
Su Šv. Velykom!

98. Velykiniai sveikinimai

Kai pavasaris ateis,
Gandras pievon nusileis,
Trepsint kojomis į taktą,
Muškim margučius į kaktą.

97. Velykiniai sveikinimai

Žalias, mėlynas, raudonas
Taip margučius nudažiau.
Kad linksma būtų ir įdomu,
Tau į kaktą juos sudaužiau.

96. Velykiniai sveikinimai

Daug linkėjimų margų,
Su Velykomis siunčiu.
Kad kiaušiniais nepaspringtum,
Vynu Tu atsigaivinki!

95. Velykiniai sveikinimai

Nedrybsok prie lango
Liūdnas, nusiminęs,
Juk gražiausia metų šventė
Tavo slenkstį mina!