15. Moters dienos sveikinimai

Te aušta gražus saulėtas rytas.
Te čiulba aistringai paukštelių balsai.
Te žydi ir klesti jūsų gyvenimas.
Te būna nuklota gražiausi žiedai.
Moters dienos proga jums linki…

14. Moters dienos sveikinimai

Ne visada didelės šventės būna linksmos,
Ne visada žmogui užtenka to ką jis turi.
Todėl mes norėtume moters dienos proga
Palinkėti kad, jums būtų didelių ir mažų svajonių išsipildymo.

13. Moters dienos sveikinimai

Mieloji mano ***,
Gražaus pavasario,
Saulėtos nuotaikos,
Sveikatos ir laimės moters dienos proga!

12. Moters dienos sveikinimai

Miela ***,
Daug laimės, geros sveikatos, kloties gyvenime
Moters dienos proga Tau linki ***.

11. Moters dienos sveikinimai

Tu tokia visur esanti, kad galėtum būti erdve.
Tu tokia gyva, kad galėtum judėjimu būti.
Tu tokia šviesi, kad galėtum būt saule.
Tu tokia dosni, kad galėtum būti žeme.

Tu tokia stipri, kad galėtum būt vyru.
Tu tokia silpna, kad galėtum kūdikiu būti.
O tu esi viskas drauge: tu esi moteris.

10. Moters dienos sveikinimai

Uždekim pačios sau žvakes
Ir prisipilkim taurę vyno,
Ir nuo pat ryto imkim švęst,
Kad vakare mus atsimintų vyrai.

9. Moters dienos sveikinimai

Moters dalia tikrai sunki, bet nepalūžtame kely.
Mes mokam džiaugtis ir mylėti, svajoti, juoktis ir kentėti.
Linkiu stiprybės, ištvermės, sveikatos ir geros kloties.
Sveikinu su gražiausia švente – Moters diena!

5. Velykiniai tostai

Tegul Kristaus prisikėlimo šviesa aplanko visų Jūsų namus.
Tegul netrūksta darnos ir skalsos prie stalo.
Prisiminkite, kad tas, kas juokiasi, visados nugali verkiančius.

4. Velykiniai tostai

Lietuvėms Velykos kažkodėl visada atsocijuojasi su kiaušiniais, bet ne vištų, o vyrų! Nors jiems tai kelia siaubą.
Bet mielos Moterys, jie per metus mum taip ištampo nervus, kad Velykų proga tuos kiaušinius daužykime kuo stipriau (aišku ne vyrų, o vištų). Tegul jų akys būna didelės iš siaubo, bet kiaušiniai sveiki.

3. Velykiniai tostai

Šliaužia gyvatė per mišką, prišliaužia upelį, ir galvoja kaip persikelt į kitą pusę, pamato plaukiančią medūzą, ir sušaukia:
– Medūza, medūza perkelk į kitą upelio pusę.
Medūza sako:
– Sėsk ant nugaros ir perkelsiu. Priplaukė upelio vidurį medūza ir galvoja nert ar nenert, tuo pačiu gyvatė galvoja – gelt ar negelt. Tad išgeriam už draugystę, kad šv. Velykų dieną niekas niekam negeltų. Dar kartą už DRAUGYSTĘ.

2. Velykiniai tostai

Ar lietus, ar vėjas, ar akys užtinę,
Sudaužkim kiaušiniais ir išlenkim stiklinę!

1. Velykiniai tostai

Tebūnie palaiminti tie namai, kur Šventos Velykos yra šventė ne tik kūnui, bet ir sielai!

120. Velykiniai sveikinimai

Susėdę męs prie šventinio Velykų stalo,
Susidaužę išmargintais margučiais,
Išgerkime po taurę putojančio šampano,
Ir pasveikinkim vieni kitus linkėdami:
Nedulkėto gyvenimo kelio.

119. Velykiniai sveikinimai

Velykų bobutė pasiuvo terbelę,
Mažutį plyšelį paliko, vargšelė.
Kiaušinukai išbyrėjo,
Kol jinai apsižiūrėjo.

Neverk, negavęs kiaušinukų
Išgerk raminančių vaistukų.
Šampanas tave nuramins,
Liūdesį kaip mat nugins!

118. Velykiniai sveikinimai

Auksinį kiaušinį raiboji padėjo,
Ilgai kudakavo, pati juo gėrėjos.
Pabandysiu tą stebuklą iš jos išvilioti,
Per Velykas noriu tau padovanoti!