26. Moters dienos sveikinimai

Su auštančiu pavasariu,
Su vyturio daina,
Su žibučių puokšte,
Su kovo 8-ąja.

25. Moters dienos sveikinimai

Būk palaimintas, ryte, pagimdantis aušrą.
Būk palaiminta, moterie, gimdanti žmogų,
Tokį mažą, bejėgį, gležnutį ir trapų,
Tokį tvirtą, galingą vidumi ir protu.
Būk palaiminta!

24. Moters dienos sveikinimai

Kad visad žavėsiu spindėtum!
Kad meilės ir aistros norėtum!
Kad vyrai iš paskos bėgiotų…
Su rožėmis tau paduoti!
Su kovo 8-ąją!

23. Moters dienos sveikinimai

Gražaus pavasario,
Saulėtos nuotaikos,
Sveikatos ir laimės
Moters dienos proga linkim.

22. Moters dienos sveikinimai

Moters dienos proga linkiu
Ilgų gyvenimo metų,
Geros sveikatos.
Visada būk linksma ir laiminga!

21. Moters dienos sveikinimai

Moterys – gėlės,
Vyrai – vanduo,
O kad tos gėlės žydėtų
Reikia kuo dažniau keisti vandenį.
Su moters diena!

20. Moters dienos sveikinimai

Velniop darbą, velniop vyrą!
Šiandien mūsų diena yra!
Gerkim šampą, gerkim vyną,
Pabučiuokime kaimyną.
Pamirksėkim svetimam,
Šiandien viskas mums bim bam.
Su kovo 8-ąja!

19. Moters dienos sveikinimai

Jūs gražios, kaip Deivės,
Jūs lepios, kaip gėlės,
Jums reikia daug meilės
Ir daug šilumos…

Šią dieną Jums žydi pavasario gėlės.
Daug džiaugsmo ir Meilės
Visoms visada…
Su Kovo 8-ąją mielos Moterys!

18. Moters dienos sveikinimai

Mielosios moterys,
Jūs – nuostabiausias Visatos lobis,
Iš Jūsų gimsta visa, kas puosia ir taurina pasauli,
Suteikia jam dvasingumo.

Žemėje būtų daug tuštumos,
Jei nebūtų Jūsų nesamos Šviesos, Meiles, Vilties ir Tikejimo,
Kad rytojus būtų gražesnis ir saugesnis: Jūsų vaikams, artimiesiems ir Jums pačioms.

Būkite laimingos, jausdamos buvimo šioje žemėje prasmę.
Būkite mylimos ir mylinčios.
Tegul Jūsų darbus lydi sėkmė, o svajones – sparnai.

17. Moters dienos sveikinimai

Pro jūrą mylimų akių matau švelnumą,
Pro delnų prakaitą jaučiu Tave…
Jaučiuosi alkanas lietaus lašų artumo,
Nes Tu esi pavasario daina.

Nors dar tik kovo aštunta, žinau,
Mieloji, Kad greitai vyturiai bus danguje —
Gėlėtom pievom brisim mudu į rytojų…
O ši diena tegu Tau bus
Tikros išpažinties pradžių pradžia,
Nes aš, Vienintele, myliu Tave.

16. Moters dienos sveikinimai

Baltos šerkšno gėlės jau ištirpo —
Tau raudonų tulpių aš nešu.
Mano meilė ėmė ir pravirko —
Už visus kitus jaučiuos kaltu.

Pabučiuosiu Tavo švelnią ranką.
Prisiglausiu prie jautrios širdies.
Aš žinau, kad šito nepakanka,
Bet atleisk ir leiski vėl mylėt.

15. Moters dienos sveikinimai

Te aušta gražus saulėtas rytas.
Te čiulba aistringai paukštelių balsai.
Te žydi ir klesti jūsų gyvenimas.
Te būna nuklota gražiausi žiedai.
Moters dienos proga jums linki…

14. Moters dienos sveikinimai

Ne visada didelės šventės būna linksmos,
Ne visada žmogui užtenka to ką jis turi.
Todėl mes norėtume moters dienos proga
Palinkėti kad, jums būtų didelių ir mažų svajonių išsipildymo.

13. Moters dienos sveikinimai

Mieloji mano ***,
Gražaus pavasario,
Saulėtos nuotaikos,
Sveikatos ir laimės moters dienos proga!

12. Moters dienos sveikinimai

Miela ***,
Daug laimės, geros sveikatos, kloties gyvenime
Moters dienos proga Tau linki ***.