Parodijos

Parodijos – tai humoristiniai kūrinėliai, kuriais imituojami rimto turinio tekstai. Komizmo įspūdį parodijoje sukelia neatitikimas tarp parodijuojamo objekto ir jo sumenkinto atvaizdo. Išjuokiamo reiškinio bruožai deformuojami, sukarikatūrinami. Dažnai liaudis parodijuoja religinius ar apeiginius tekstus bei veiksmus. Trumpiausias žegnonių parodijas su tikruoju tekstu kartais sieja tik vienas kitas žodis, o kiti žodžiai parenkami vien pagal sąskambį, pvz.:

Vardas varna,
Darže šarka,
Be palyžia,
Pakulyčia, paklivinkšt!

Ilgesnėse parodijose pastebima tam tikra minties raida, siužeto užuomazgos. Panašios yra ir maldų parodijos: pradedama atitinkamos maldos žodžiais, o toliau dialogo arba monologo forma pasakojama kas nors kita. Labiau paplitusios parodijos turi tipines pradžias:

„Tėve mūsų“ – „aš ne jūsų…“, „pareik iš prūsų…“;
„Sveika, Marija“ – „silkę prarijo“.

Eiliuota forma išreiškiamas parodijų turinys labai įvairus. Būdingi skambūs rimai. Pastovesnių motyvų turi tik vadinamosios „ubagų“ maldos, pvz.:

Tėve mūsų, pareik iš Prūsų, parnešk baltą abrūsą ir duonos riekelę. Abrūsu nusišluostysiu vieną ūsą ir numesiu, o duonos riekelę suvalgysiu. Tai niekad nenorėsiu valgyti ir neisiu žebravoti.

Parodijuojami ir kai kurie katekizmo tekstai, pamokslai. Pamokslų parodijų kalba neritminga, bet juose mėgstami atskirų žodžių sąskambiai:

Aną metą zuikis tarė savo apaštalams: „Klausykite, kelnes, marškinius tampykite.
Aną metą, kada gelžinsnapiai lėkė per mūsų žemę, kada baronkomis snigo, vaikai naktimis neužmigo, kad kilbasais tvoras tvėrė, kada katės lojo, šunys giedojo, kad strielčius zuikiai šaudė, varnos sutūpusios ant kelio snaudė, tada piemenims rojus buvo, pakol dangaus vartai nesugriuvo.“

Kitokio pobūdžio yra kalbų (kalbėjimo) parodijos, kai pajuokiamas ne konkretus tekstas, o kalbėjimo būdas. Taip šaipomasi iš svetima kalba kalbančių, bet jos gerai nemokančių žmonių. Tokiose parodijose paprastai sumišai eina dviejų kalbų žodžiai:

Puidu, puidu pžez kelmyną – paleciala pempė. Pasižiūriu – trys kiaušiniai. Na, nikai bendzi, tegu išperėk.

Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>