Būrimai

Būrimai – tai trumpi, kartais eiliuoti tautosakiniai tekstai, kuriais kreipiamasi į tam tikrą adresatą, galintį padėti sužinoti ateities įvykius (pvz., jauną Mėnulį, gegutę, boružę, krikščioniškus šventuosius ir t.t.). Būrimais, priešingai negu užkalbėjimais, nesiekiama lemti įvykių baigties, o tik gauti reikiamą informaciją, dažniausia vedybų arba orų tema.

Būrimai yra liaudies magijos sudedamoji dalis. Jie dažnai sakomi atliekant tam tikrus maginius veiksmus, ypatingu metu ar ypatingoje vietoje, pvz., pamačius pirmą kartą jauną mėnulį, išgirdus pirmą kartą kukuojant gegutę, Kūčių naktį ir t. t. Kartais būrimai yra atitinkamai intonuojami arba dainuojami.

Vedybinis būrimas “Rėteli, pasakyk”:

Į rėtį įdurti avių kirpimo žirkles ir sukant sakyti:
− Rėteli, pasakyk, ar aš apsivesiu šiemet?
Jei sukasi − apsives.

Vedybinis būrimas “Jaunas, jaunas”:

Jaunas kaip stoja, žmonės taip tiki: reikia žiūrėti [į mėnulį] ir reikia klausti:
– Jaunas, jaunas, pasakyk kur yra mano jaunasis?

Orų būrimas “Dieva karvyte”:

– Dieva karvyte, Dieva karvyte,
Kad bus šilta denyte, skrisk,
Kad nebus, tai neskrisk.

Piemenys, būdava, pasitupda an delna Dieva karvytį ir kalbina. Ana kai kadu, būdava, skrenda, pakelia sparnelius ir nuskrenda, a kai kadu tai ana jau rapinėja, rapinėja, − tadu jau nebus šilta diena, šalta bus.

Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>