Posakiai apie darbą

Posakiai apie darbą. Aforizmai apie darbą. Citatos apie darbą. Frazės apie darbą. Gražūs žodžiai apie darbą. Mintys apie darbą. Sentencijos apie darbą.

 1. Apdovanojimas už gerą darbą – pats jo atlikimas. – R. V. Emersonas.
 2. Atkaklus darbas yra ir meno, ir gyvenimo dėsnis. – O. de Balzakas.
 3. Azartiškas žūklavimas valdininkams primena darbą kanceliarijoje. – O. de Balzakas.
 4. Darbas apsaugo mus nuo trijų didžiųjų blogybių: nuobodulio, ydų ir skurdo. – Volteras.
 5. Darbas būtinas sveikatai. – Hipokratas.
 6. Darbas yra gyvenimo druska: jis ne tik apsaugo nuo sugedimo, bet ir duoda skonį. – R. Tagorė.
 7. Darbas yra laiko dalgis. – Napoleonas Bonapartas.
 8. Darbas nuo pasitenkinimo skiriasi savo prigimtimi, vis dėl to tarp jų yra tam tikras natūralus ryšys. – T. Livijus.
 9. Darbą reikia nudirbti, o garbę – tik pasiekti. – J. Laucius.
 10. Darbininkas neturintis darbo, gali sukilti; aš bijau sukilimų kuriuos sukelia duonos stygius; aš mažiau bijočiau kautynių su 200 000 žmonių armija. – Napoleonas Bonapartas.
 11. Dėkingumas įrodomas darbais. – O. de Balzakas.
 12. Didelių darbų sėkmė dažnai priklauso nuo smulkmenų. – T. Livijus.
 13. Didelį džiaugsmą galima iškovoti tik dideliu darbu. – J. V. Gėtė.
 14. Didžiausia nedorybė – imtis darbo, kurio nemoki. – Napoleonas Bonapartas.
 15. Didžiuosius įkvepia darbas. – Seneka.
 16. Dirbantys tik spindi, o persitvarkę – ir atspindi. – J. Laucius.
 17. Dirbk, kai liūdna, – tik darbas išblaško liūdesį. Dirbk, kad neįpultum į neviltį: niekas taip neapsaugo nuo slegiamos nykumos kaip darbas. Dirbk, kai lydi sėkmė: nėra geresnio vaisto nuo „laimėjimų svaigulio“ kaip darbas. – J. Becheris.
 18. Garbė yra sąžiningo darbo rankose. – L. da Vinčis.
 19. Genialumas gali padaryti pradžią; baigti privalo kantrus darbas. – H. Manas.
 20. Geras pavyzdys ir sunkų darbą daro lengvą. – J. V. Gėtė.
 21. Gerbk tuos, kurie bandė atlikti didžius darbus, net jeigu jiems tai nepavyko. – Seneka.
 22. Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones labiausiai suartina veikla. – J. V. Gėtė.
 23. Geriausias lyderis yra tas, kurio aplinkiniai net nepastebi. Kai darbas yra atliktas, tikslas pasiektas, pavaldiniams atrodo, kad jie viską nuveikė patys. – Sun Tzu.
 24. Jei iš viso yra pašaukimas, tai kilniausias pašaukimas yra darbas. – J. Marcinkevičius.
 25. Jei nekalbėtume, kaip sužinotume, kiek daug dirbame? – J. Laucius.
 26. Joks darbas neturi ateities. Ateitis – jį dirbančio žmogaus rankose. – George Crane.
 27. Juo sunkiau dirbi, juo laimingesnis jautiesi. – Gary Player.
 28. Kančia bei darbas yra du tikri žmogaus veidai. – V. Hugo.
 29. Kai kurių darbų didybę lemia ne tiek mastas, kiek savalaikiškumas. – Seneka.
 30. Karčiausios ašaros yra pralietos dėl nepasakytų žodžių ir neužbaigtų darbų. – H. B. Stowe.
 31. Kas brangina savo darbą, turi mokėti jį ginti, kitaip jis nevertas ko nors imtis. – J. V. Gėtė.
 32. Kas iš vaikystės žino, kad darbas yra gyvenimo dėsnis, kas iš jaunystės suprato, kad duona pelnoma tik sunkiai prakaituojant, tas pasirengęs žygdarbiui, nes reikiamą dieną ir valandą jis ras valios ir jėgų jį įvykdyti. – Ž. Vernas.
 33. Kas laikosi taisyklės darbą tikrinti mintimi, o mintį darbu… tas negali klysti, o jeigu ir suklysta, tai greitai randa teisingą kelią. – J. V. Gėtė.
 34. Kiekvienas darbas man bus sąžinės, o ne garbės reikalas. – Seneka.
 35. Kiekvienas kenčia, kai dirba tik sau. Dirbdamas kitų labui, žmogus dalijasi su jais ir savo džiaugsmu. – J. V. Gėtė.
 36. Laimė atitenka tam, kuris daug dirba. – L. da Vinčis.
 37. Laimingas tas, kuris džiaugsmingai dirba ir džiaugiasi darbais, kuriuos padarė. – J. V. Gėtė.
 38. Nereikia pernelyg iškilmingai pradėti jokio darbo: iškilmės dera tik darbą pabaigus. – J. V. Gėtė.
 39. Net skruzdės liautusi dirbti, jei joms būtų duoti sparnai. – K. Bunsch.
 40. Nėra pasauly sunkesnio darbo negu rašyti paprastą, sąžiningą prozą apie žmogų. – E. Hemingvėjus.
 41. Nieko neveikti – pasibaisėtinai sunkus darbas. – O. Vaildas.
 42. Pradėdami darbus, turime derintis prie jėgų. – Seneka.
 43. Pratink mokinį dirbti, priversk jį ne tik pamilti darbą, bet taip su juo susigyventi, kad šis taptų jo antrąją prigimtim; įpratink jį viską išmokti tik savo jėgomis; kad jis savarankiškai mąstytų, ieškotų, reikštųsi, lavintų savo snaudžiančias jėgas, ugdytųsi ištvermę. – A. Dystervegas.
 44. Senatvėje reikia dirbti daugiau negu jaunystėje. – J. V. Gėtė.
 45. Tingėjimas kaip rūdys suėda greičiau, negu darbas nualina. – B. Franklinas.
 46. Tingėjimas kiekvieną darbą daro sunkų, o meilė darbui – lengvą. – B. Franklinas.
 47. Tik kantrusis darbą baigs – skubantysis išseks. – Saadis.
 48. Tikėk, tik to dvasia pajunta malonumą, / Kas nusipelnė jo per darbą ir kantrumą. – J. V. Gėtė.
 49. Vienas nuoširdžių ir tyrų džiaugsmų yra poilsis po darbo. – I. Kantas.
 50. Vieniems vyrams rūpi darbas, kitiems malonumai, o visos moterys širdyje yra viliokės. – A. Popas.
 51. Žmones galima pažinti tada, kai jie dirba sau artimą darbą. – A. Moravija.
 52. Žodžiais tikėkite tik tada, kaip juos atitinka darbai. – Napoleonas Bonapartas.

Biblija

 1. Žodis – kiekvieno darbo pradžia, o svarstymas – kiekvieno veiksmo. – Sir 37, 16.

Merfio dėsniai

 1. Bet kuris darbas truks ilgiau nei įsivaizduojate.

Kinų patarlės

 1. Jeigu abejoji žmogum – neduok jam darbo, o jei davei – pasitikėk.
 2. Nepadarytas darbas – prarasta išmintis.
 3. Tikroji gerų darbų vertė – noras, kad šie liktų nežinomi.

Lietuvių patarlės

 1. Be darbo – ilgu, su darbu – sunku.
 2. Bitutės sunkus darbelis, bet saldus vaiselis.
 3. Darbas dėl akių duonos nepelno.
 4. Darbas – laimės šaltinis.
 5. Darbas meistrą giria.
 6. Darbas žmogų puošia.
 7. Darbuokis it amžinai gyvensiąs, elkis it rytoj mirsiąs.
 8. Darbus žmogus visuomet ras darbą.
 9. Devynis kartus pamatuok, dešimtą kirpk.
 10. Dievas duoda riešutų, bet jų neišgliaudo.
 11. Duoną taupyk rytojui, o ne darbą.
 12. Geras kalboj, blogas darbe.
 13. Geriau sunkiai dirbti, negu lengvai elgetauti.
 14. Ieškok berno, kuris dirbti moka, o ne tokio, kuris gražiai šoka.
 15. Ir juodas darbas dabina žmogų.
 16. Iš darbo pažinsi žmogų.
 17. Iš kalbos gali spręsti apie darbą.
 18. Kaip dirba, taip turi.
 19. Kalbus kalbą, darbus darbą randa.
 20. Kas nedirba, mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia.
 21. Kas skaito (ir) rašo, (tas) duonos neprašo.
 22. Ką darai – daryk gerai.
 23. Kvailą pažinsi iš kalbos, gudrų – iš darbų.
 24. Lengva pasakyti, bet ne padaryti.
 25. Linai nesėti, o jau drobes audžia.
 26. Mergos darbas, kunigo pinigai ir žydo dūšia – nežinia kur dingsta.
 27. Mokėk darbus dirbti, bet mokėk ir švęsti.
 28. Ne darbų turite bijoti, bet savo minčių.
 29. Nekrutėsi – neturėsi.
 30. Po darbo ir duonos pluta gardi.
 31. Skubų darbą velnias neša.
 32. Skubūs darbai – vieni vargai.
 33. Taupyk duoną rytojui, o ne darbą.
 34. Vasarą be darbo sėdėsi, žiemą duonos neturėsi.

Persų patarlės

 1. Dabar daryk mažus darbus; tada pas tave ateis dideli darbai ir paprašys, kad tu juos padarytum.

Žemaičių patarlės

 1. Ju skubini Ju subini.

Žydų patarlės

 1. Būk išmintingas ne žodžiais, o savo darbais.

Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>