Patarlės apie sveikatą

Lietuvių liaudies patarlės apie sveikatą.

1. žmogus senyn, sveikata mažyn
2. žmogus kaip kubilas, sveikatos nei biškį
3. vynas ateina, sveikata išeina
4. vienam kolūkio gale nusičiaudėjo, kitam „į sveikatą“ pasako
5. viekas ilgas, bet sveikata trupa
6. valgyk, kad sveikata nemiela
7. užtektų sveikatos, tik reikia akvatos
8. užteks arbatos, kad tik Dievas duotų sveikatos
9. už pinigus sveikatos nenupirksi
10. už pinigus ir sveikatą nusipirksi
11. už kitų sveikatą geri, o savo prageri
12. uodo sveikatą turėti
13. turtas užgyvenamas, o sveikata – ne
14. turi sveikatos kaip ubagas
15. trokšta kaip ligonis sveikatos
16. tos loskos bus, tik, Dieve, duo sveikatos
17. tik protu gyvena, ne sveikata
18. tavo liga kaip mano sveikata
19. tau į sveikatą, sau į žyvatą
20. sveikatos pristigsi – biednas paliksi
21. sveikatos neturi, neik į dvarą
22. sveikatos nė už pinigus nenupirksi
23. sveikatos kaip pas vištą
24. sveikatoje mažesnis, uparoje didesnis
25. sveikata žmogų veda
26. sveikata žmogų taiso
27. sveikata žmogų rėdo
28. sveikata yra už viską mielesnė
29. sveikata turtus sukrauna
30. sveikata tik viena, o ligų daug
31. sveikatą suėdė
32. sveikatą praradęs nė turto neteksi
33. sveikata po svietą vedžioja
34. sveikata ne didume, ale pečiuose
35. sveikata mažėja, o liežuvis vis toks pat
36. sveikatą kaip semte semia
37. sveikata ir už auksą brangesnė
38. sveikatą brangina, kada ją pradangina
39. sveikata bėga ne metais, ne mėnesiais, ale dienom
40. sveikata aplink apeina, o liga stačiai ateina
41. sveikata – didžiausias turtas
42. sunkus gyvenimas be sveikatos
43. su sveikata susipyko
44. su kvailus susidėsi, sveikatos nustosi
45. su kvailu reikalo neatliksi, tik sveikatos neteksi
46. su daktarais prasidėsi – sveikatos nebeturėsi
47. seno sveikata, jauno liga
48. senas namams sveikata (liekarsta)
49. senam pečius sveikata, jaunam – liga
50. savi ratai į sveikatą
51. rūpesnis – sveikatos papjūtis
52. prie geros galvos pusės sveikatos tereikia
53. pragėrė sveikatą
54. pono tokia liga kaip darbininko sveikata
55. piktam Dievas sveikatos nedavė, be gali visus išmušt
56. palydėjo sveikatą
57. paisyk krasatos, klausk sveikatos
58. nuo sveikatos nukrypo
59. nori klausti sveikatos, žiūrėk į nosį
60. neturiu tiek sveikatos, kiek turiu akvatos
61. neturi sveikatos, tai nelok
62. nesveikata žmogų sutiko
63. nesemstyk dideliais šaukštais sveikatos – išsemstysi ir mažučiukais
64. nėr sveikatos, nėr nei ukvatos
65. nelygi senystė, kaip sveikata
66. nei cnatos, nei sveikatos
67. ne viedru sveikatą išsemsi, ale šaukščiuku
68. ne dėl noro – dėl sveikatos
69. nauji metai – nauja sveikata
70. mušdamas neišmuši nei aukso, nei sidabro, tik sveikatą
71. mano sveikata – kito liga
72. malda darbo nepavėlino, paminėjimas sveikatos nepagadino
73. ligų tūkstančiai, o sveikata viena
74. liga raita joja, sveikata pėsčia vaikščioja
75. liga iš akių žiūri, sveikata iš pilvo
76. laimę ir sveikatą branginam tik tuomet, kai jų netenkam
77. kvailas juokas sveikaton neina
78. kur sveikatos nėra, ten ir laimės nerasi
79. košė sveikatą perkošė
80. kitam ir keiksmas eina į sveikatą
81. kieno sveikata, to ir teisybė
82. kiek sveikata neša
83. kas į sveikatą, tas į turtą
84. kantrybė sveikata perkama
85. kam Dievas naštą uždėjo, tam ir sveikatos nepagailėjo
86. kad tik Dievas duotų sveikatos tėvams, o vaikų netrūks
87. kad tau Dievas duotų sveikatą arba tą pačią atimtų
88. kad Dievas sveikatos duotų
89. ką jaunas padarys sveikata, tai senas padarys nuomone
90. juokas į sveikatą išeina
91. juk sveikatos – ne laukai, po biškį smaukai
92. jo sveikata kaip mano ukvata
93. jei viename gatvės gale nusičiaudėjo, kitame gale tuoj pat išgirsi – į sveikatą
94. jei Dievas duos sveikatos, duos ir duonos
95. jei degtinę gersi, tai turtą ir sveikatą per nieką leisi
96. jauno liga kaip seno sveikata
97. jaunatvė ir sveikata, senatvė ir liga yra viena su kita surakinta
98. jaunas arklys veža sveikata, o senas įpratimu
99. ir akvatos, ir sveikatos reikia į darbą
100. į sveikatą, kol akys mato
101. į sveikatą eina
102. į akis pažiūrėjęs, sveikatos neklausk
103. gerumu greičiau sveikatą iš šeimynos ištrauksi negu piktumu
104. geriau turto netekti, negu sveikatos nustoti
105. eidamas į krautuvę, neškis kišenę, o į dvarą – sveikatos
106. durnas darbas sveikaton neina
107. duonos pabus, jei sveikatą Dievas duos
108. duok, Dieve, tau sveikatos, o man dvi
109. duok, Dieve, tau dvasią šventą arba paskutinę atimk
110. duok, Dieve, sveikatos, o visko užteks
111. duok, Dieve, sveikatą ir ukvatą
112. duok, Dieve, sveikatą ir dvasią šventą, visa kita netruks
113. duok, Dieve, poneliams sotį, o žmoneliams sveikatą
114. duok, Dieve, duonos, o sveikatos pakaks
115. duodi kryžių – duok sveikatos
116. Dieve, duok sveikatą, duonos užteks
117. Dieve, duok sveikatą, apie bambą juodą živatą
118. Dievas teisingas – žino, kam sveikatą duoti ir kam ne
119. Dievas davė sveikatos, Dievas duos ir darbo
120. Dievas davė ligą, duos ir sveikatą
121. diegliai sveikatą tampo
122. didžiausias turtas sveikata
123. dėl akvatos nesigaili nė sveikatos
124. davė Dievas vargo maišelį, davė ir sveikatos kąsnelį
125. darbas – tai sveikata
126. dabok sveikatą jaunatvėje, o garbę senatvėje
127. čystata – sveikata
128. čiaudi kaip sveikatą suradęs
129. čiaudėdamas užsimerk, kad nematytum to durniaus, katras „ant sveikatos!“ sako
130. botagas arkliui sveikatos neprideda, o avižos
131. bliūde žmogaus sveikata
132. bet gyvenims be sveikatos, tai kaip be stebulės ratas
133. atvažiavęs į Rietavą dabok sveikatą savo
134. arti sėdėjo, kai Dievas dalino sveikatą
135. ar duok, Dieve, sveikatą, ar tą pačią atimk
136. ant akių pažiūrėjęs, sveikatos klausk

Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>