Patarlės apie išmintį

Lietuvių liaudies patarlės apie išmintį.

1. žmogus nelaimingas paprastai skaitos už neišmintingą
2. žilas plaukas – išmintis
3. vynas bei moterys prigauna išmintingą
4. visi vienos motinos vaikai, bet ne visi vienos išminties
5. visi vaikai vienos motinos, ne visi vienos išminties
6. viena ranka prilenka, viena išmintis menka
7. verčiau išmintingas pabars nei kvailas prigaus
8. vaikui vaiko išmintis
9. tylus liežuvis padaro išmintingą galvą
10. turtas – išmintingo tarnas, kvailio – ponas
11. tinginys guli, ale išmintį turi
12. tinginys gali, ale išmintingas turi
13. tas išmintingas, kas kalba mažai
14. tarp devynių dešimtasis tuo pačiu išminta
15. tankiai su sermėga apsivilkusi vaikščioja tikra išmintis
16. tad durnius razumnas, kada tyli
17. sūnus išmintingas linksmina tėvą
18. šmotas išmintingų, nemaža durnių
19. Renavoj, būdamas išmintingu, sutiksi su ponu protingu
20. proto turi, bet išminties neturi
21. proto ir išminties ir už kartį raudonųjų nenupirksi
22. protingas – kaip kiaulė išmintinga
23. protas išmintį vedžioja
24. protas ir išmintis viską ant svieto pramano
25. prociauninkas ir ant smiltyno išminta
26. prastam darbui daug išminties nereikia
27. pasirodyti neišmintingu kartais yra didžiausia išmintis ir gudrybė
28. pasaulyje daug yra išminties, bet žmonėse maža
29. paikas duoda, išmintingas ima
30. niekas išminties nepereina
31. Nevarėnuose žmonės išmintingi, bet netrūksta ir ingių
32. neišmintingas liežuvis daug pikta daro
33. neišmintingą po juoko pažinsi
34. ne visad turtingas yra išmintingas
35. mulkis duoda, išmintingas ima
36. motina įbruka vaikui krūtį, bet išminties neįbruka
37. mergos išmintis kaip laumės gentis
38. Lygumai – maišas persenusių kunigų, yra pelkėti, bet vaisingi, jų žmonės geri ir išmintingi
39. liežuvį išminti
40. Laižuvoj klebonas pusprotis turtingas, paskiau plikis, bet išmintingas
41. kvailys tol išmintingas, kol tyli
42. kvailys tol išmintingas, kol tyli
43. kvailas smarkiai kalba, o išmintingas valdo savo liežuvį
44. kurie ieško išminties ir šviesos po raštus, tie niekuomet nesuklys
45. kokia išmintis, toks ir darbas
46. knyga – pasaulį girdanti išminties upė
47. klausyk gerų patarimų, išmintingas būsi
48. kiekvienas nori išmintingas būti
49. kiekvienas nori gyventi (valgyti, išmintingu būti)
50. kas vienam neteisinga, tas kitam išmintinga
51. kas turtingas, tas ir išmintingas
52. kas teisingas – išmintingas
53. kas pinigingas, tas ir išmintingas
54. kas nėra stipriausias, tas turi būti išmintingiausias
55. kas išmintingesnis, tas ir kuklesnis
56. kas išmintingas, visad laimingas
57. kad kūnas ir jėgos padyla, tada metai ir išmintis pakyla
58. ką kvailas padarys, tai nei išmintingas nepataisys
59. ką Dievas nori gelbėti, tam ir išmintį suteikia
60. jei išminties kur trūksta, ten ir protas greit dūksta
61. išmintis vaikšto sermėga apsirengus
62. išmintis tur protą vadžioti
63. išmintis be drąsos nenaudinga, drąsa be išminties pavojinga
64. išmintis – lengviausia našta
65. išmintingus ir turtingus visi pažįsta
66. išmintingi padaro kvailai, o kvaili – niekad išmintingai
67. išmintingas žodis kvailio ausin kelio neranda
68. išmintingas nuolatos mokosi, o kvailas dingos visa žinąs
69. išmintingas ne tas, kas neklysta, o tas, kuris suklupęs sugeba atsikelti
70. išmintingas kaip Zaleckio gandras
71. išmintingas gali Judrėnuose būti ir nepražūti
72. išmintingas durnius
73. išmintingas durnius
74. išmintingam nepritinka pykti
75. išmintinga ir pelė ant aruodo
76. išmintingą į durnių nepadirbsi
77. išmintinga galva – trumpa kalba
78. išminties turi sulig vartais
79. išminties dantys vėliausiai dygsta
80. iš didžios išminties nuvažiavo į Goldapę pas Marę didžpapę
81. ir žydo vaikai išmintingi po laiko
82. ir išmintingas numirs
83. ir išmintingam suklysti tenka
84. įgytas patyrimas svarbiau už septynis išmintingus pamokymus
85. į išmintį išeiti
86. guli ir išmintį turi
87. glauskis bėdoje išmintingo, bet ne turtingo
88. geriau su išmintingu pamesti negu su kvailu rasti
89. geriau išmintingas papeikimas kaip kvailas pagyrimas
90. durnius duoda, išmintingas ima
91. durnas išdavimas, razumnas paėmimas
92. dorybė ir išmintis neparduodama nė už auksą
93. Dievo baimė išminties pradžia
94. didi išmintis, maža pažintis
95. didi išmintis pro mažą gerklę išlenda
96. didi išmintis mažoj galvelėj telpa
97. didelis juokas – maža išmintis
98. didelė išmintis, o proto nei už skatiką
99. dažnai rudine apsivilkusi vaikšto gili išmintis
100. bepročiu gimęs išmintingu nebūsi
101. bepigu su plaukuotu peštis, su išmintingu bartis
102. bepigu su išmintingu nesibarti, o bėda su durnium
103. bepigu rasti su išmintingu
104. augęs ir ūgterėjęs ir išmintį praaugęs

Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>