Merfio dėsniai apie karą

„Auklėjamoji branduolinio sprogimo funkcija“. (tema karo akademijoje)

Jūs ne supermenas. (Naikintuvų pilotai ir jūrų pėstininkai – užsirašo!)

Jūs ne supermenas, tačiau kartais galvokite, kad išgelbėsite savo sėdynę.

Karas vardas taikos – tas pats, kas ir išprievartavimas vardan nekaltybės.

Taika – mūsų profesija, masinės žudynės – tik hobis.

Jei priešas negrasina, armija pavojuje. (Eizenhaueris)

Armija – tai tokia vieta, kur jūs galite ne tik susipažinti su didžiuliu skaičiumi užsieniečių, bet ir nebaudžiamai užmušti juos.

Jei jie šaudo į jus, tai jau tarptautinis konfliktas.

Kulkos padaryta žaizda – įprastas Gamtos būdas pasakyti tau nusiraminti.

Tai, kas padeda gauti aukštesnį karinį laipsnį, tame laipsnyje ir nužudo.

Jei tai kvaila, tačiau veikia – vadinasi, tai ne kvaila.

Draugiška ugnis – neegzistuoja.

Šautuvo atatranka – neegzistuoja.

Numalšinimas ugnimi – neegzistuoja.

Numalšinanti ugnis nušluoja viską, išskyrus priešą.

Automatiniai ginklai – neegzistuoja.

Negalvok apie kulką su savo vardu, saugokis šrapnelio, skirto okupantui.

Neatrodyk išsiskiriančiai – tai pritraukia priešo ugnį.

Neatkreipk į save priešo ugnies – tai erzina šalia tavęs esančius žmones.

Kai abejoji – ištuštink apkabą.

Laivyno aksioma:
Jei juda – atiduokite pagarbą, jei nejuda – nudažykite.

Niekada nesidalink apkasu su drąsesniu už save.

Neegzistuoja toks dalykas, kaip ateistas apkase.

Neegzistuoja tokia vieta, kaip patogus apkasas.

Niekada nepamiršk – tavo ginklas buvo pagamintas maksimaliai pigiai, ir reikiamu momentu jis būtinai užsikirs.

Jūsų ginklas buvo pagamintas ta pačia surinkimo linija ir tų pačių žmonių, kaip ir jūsų automobilis.

Kuo brangesnis ginklas, tuo toliau reikės siųsti jį taisyti.

Ginklo komplektacija atvirkščiai proporcinga ginklų surinkimo operatoriaus IQ.

Šovinių niekada nepakanka.

Jei nepaves automatas, tai nebus į ką šaudyti.

Jei turite pakankamai šovinių, visada pataikysite. Jei šoviniai baigiasi, nepataikysite net į daržinę, esančią kitoje kelio pusėje.

Trasuojančios kulkos naudingos abiem pusėms.

Priešas niekada nematys iki padarysite klaidą.

Jei šaudydami pataikote į viską, tik ne į priešą, vadinasi, esate mūšio lauke.

Jei ataka vyksta sėkmingai, vadinasi, pateksite į pasalą.

Jei sustiprinsite priekines pozicijas, būsite užpulti iš užnugario.

Atsitraukiantis priešas iš tiesų persigrupuoja.

Jei užsiėmėte gerą poziciją ir pasiruošėte šturmui, priešas apeis jus.

Jei surengėte pasalą, priešas neis į ją.

Nėra tokio dalyko, kaip tobulas planas.

Geras planas šiandien geriau, nei tobulas rytoj.

Koks geras bebūtų jūsų planas, jis vis tiek neteisingas iš esmės.

Mūšis visada vyksta ten, kur susikerta skirtingų mastelių žemėlapiai.

Išimtys patvirtina taisyklę ir sugriauna mūšio planą.

Susidūrus su priešu jokio mūšio plano nebelieka.

Jei viskas klojasi pagal planą, vadinasi, kažko nepastebite.

Jei atsidūrėte būrio priekyje, vadinasi kažko nežinote, ką žino kiti.

Jei priekinės linijos karys mato du generalinio štabo karininkus, vadinasi, jis atsidūrė giliai užnugaryje.

Jei jūsų pozicijos atsirado toli priekyje, tai užnugario artilerijos šūviai nepasieks priešo.

Jei išleidote priešą iš akių, žvilgtelkit atgal.

Kai žiedas ištrauktas, panelė granata nebe jūsų draugė.

Visos granatos su 5 sekundžių uždelsimu būtinai sprogs po 3 sekundžių.

Rankinės granatos veikimo zona didesnė, nei karys vidutiniškai gali ją numesti.

Nebūkite pastebimas. Mūšio lauke tai pritraukia priešo ugnį. Ne mūšio metu atkreipia seržanto dėmesį.

Stenkitės atrodyti nesvarbiu: galbūt priešui liko nedaug šovinių ir jis pagailės tau kulkos.

Jei jus gali pamatyti seržantas, tai pamatys ir priešas.

Priešas atakuoja dviem atvejais: a) kai jis pasiruošęs, b) kai jūs nepasiruošę.

Būtent ta priešo provokacija, kurią jūs ignoruosite, ir bus pagrindinė ataka.

Jei ataka nepavyko, kvieskite bombonešius.

Viskas, kas svarbu, taip paprasta. Viskas, kas paprasta, taip sudėtinga.

Minos – tai lygių galimybių ginklas.

Trumpiausias kelias visada užminuotas.
Variacija: Geriausią atsitraukimo kelią priešas užminavo.

Jei išminavai eilinį rajoną, nepamiršk apie tai pranešti priešui.

Priešo ugnis visada taikli.

Nei vienas pasiruošęs mūšiui dalinys nepraėjo patikrinimo. Nei vienas praėjęs patikrinimą dalinys nepasiruošęs mūšiui.

Jei priešas šūvio artumu, tai tu taip pat. Jei priešas nepasiekiamas šūviu, tai dar nereiškia, kad tu taip pat nepasiekiamas.

Nebūna neutralių oro sąlygų.

Kavalerija ne visada ateina į pagalbą.

Daiktai, kurie turi būti naudojami kartu, niekada nebus pristatyti į vieną ir tą pačią vietą.

Radijas suges, kai jums reikės palaikymo ugnimi.

Radaras suges būtent tada, kai jums reikės tikslių koordinačių.

Radarai niekada neperims jūsų radijo bangų, iki pasiųsite neužšifruotą informaciją.

Ką bedarytum, tai pritrauks į tave priešo ugnį, netgi jei nieko nedarytum.

Egzistuoja tik vienas dalykas, taiklesnis už priešo ugnį – tai, kada į jus šaudo savi.

Profesionalų veiksmus galima nuspėti, tačiau pasaulis pilnas mėgėjų.

Jei kas nors neveikia, stuktelėkite kaip reikiant, jei sulūžo – nieko tokio, vis vien reikėjo išmesti.

Jei kažkas buvo svarbu mokomųjų pratybų metu, kare tai nenaudinga, tačiau jei kažkas buvo nenaudinga, dabar būtų kaip tik.

Komandiniai veiksmai yra svarbūs; tai priešui suteikia galimybę šauti į kitus.

Kulkos neinformuotos, kad vyresnysis pagal laipsnį turi privilegijas.

Nėra nieko malonesnio, kai kas nors šauna į jus ir nepataiko.

Jei seržantas jus pamatė, reiškia, tai gali padaryti ir priešas.

Karo laivai būna dviejų rūšių: povandeniniai ir tankiniai.

Jei abi pusės įsitikinusios, kad pralaimi, tai jos abi teisios.

Baltos vėliavos principas
Geresnė pokario situaciją vertingiau už pergalę.

Kariaujanti pusė pigesnėmis uniformomis nugalės. Variacija: Kariaujanti pusė gražesnėmis uniformomis pralaimės.

Kaip jūs žinote, dievas įprastai didelių batalionų pusėje prieš mažus.

Jei laiku užsidėsite dujokaukę, tai staigi mirtis ištiks lėtai.

Amerikiečių lėktuvai ir rusų raketos tiesiog sukurti vieni kitiems.

Jei tai skrenda, tai žudo.

Šalia griaudėdamas pralėkė „Stels“.

Lipdukas ant lėktuvo „Stels“: „Jei gali tai perskaityt, reiškia, mes vėjais paleidome 50 milijonų dolerių“.

Priešlėktuvinės gynybos devizas: numušk visus, ant žemės išrūšiuosime.

Malūnsparniai – tai žuvusių tankų dvasios.

Dar vienas priešlėktuvinės gynybos devizas
Patys neskraidome, ir kitiems neleidžiame.

Pilotai, kurie mato jus, kai numeta amuniciją, negali jūsų matyti, kai bombarduoja.

Bombonešis B-52 yra labai tikslus – bombos visada pasiekia žemę.

Kai amunicija iš lėktuvo numetama į mūšio lauką, šaudmenys ir granatos visada nukrenta toliausiai, o virtuvės reikmenys tiesiog prie kojų.

Nestovėk, jei gali sėdėti; nesėdėk, jei gali gulėti; negulėk, jei gali nusnūsti.

Pats pavojingiausias dalykas pasaulyje – vyresnysis leitenantas su žemėlapiu ir kompasu rankose.

Nesvarbu, kur žygiuoja būrys – tai visada į kalną.

Kai šaudmenų daug, priešas dels 2 savaites. Kai jų mažai, jis atakuos šią naktį.

Visos jūsų ekipiruotės svoris tiesiogiai proporcingas atstumo, kurį jūs turėsite žygiuoti, kubui.

Kiekvienas įsakymas, kurį galima įvykdyti neteisingai, bus įvykdytas neteisingai.

Pasiseka, kai niekas nemato, klystama, kai mato generolas.

Uniformos būna dviejų rūšių: per mažos ir per didelės.

Švari ir sausa uniforma yra magnetas pritraukiantis purvą ir lietų.

Kuo prastesnis oras, tuo augiau laiko praleisite lauke.

Kai tik pradedate gaminti karštą maistą lauko sąlygomis, pradeda lyti.

Karys – paskutinė gyvūnijos pasaulio evoliucijos dalis.

Kareiviška kepurė deformuoja galvą.

Kareivis tarnybos metu suvalgo tiek avižų, kad jam gėda arkliui į akis pažiūrėti.

Niekada nebūk pirmas, niekada nebūk paskutinis, niekada nebūk savanoris.

Karo metu nėra nieko vertingesnio nei pilnapadystė.

Jauniausias ir mažiausias patyręs karys bus apdovanotas medaliu už narsą.

„Purpurinė Širdis“ tik patvirtins, kad jūs buvote pakankamai gudrus sudarydamas mūšio planą, pakankamai kvailas vykdydamas jį, ir pakankamai laimingas išlikęs gyvas.

Nebūtina būti idiotu, kad tapti vyresniuoju karininku, tačiau tai tikrai padeda.

Karinė inteligencija – debilizmas.
Variacija: Karinė inteligencija – prieštaravimas.

Degtinė – tai priešas, o karys priešo nebijo.

Sunkiausia būnant karininku tra tai, kad kariai nežino, ko jie nori, bet tiksliai žino, ko jie nenori.

Sužeidimo rimtumas mūšyje yra atvirkščiai proporcingas atstumui iki medicininės pagalbos.

Visada yra išeitis iš sunkios padėties, ir, kaip jau įprasta, ji negelbėja.

Armijos aksioma:
Įsakymas, kuris gali būti suprastas neteisingai, bus suprastas neteisingai.

Loginė pasekmė
Keikvienas įsakymas, kurį galima įvykdyti neteisingai, bus įvykdytas neteisingai.

Kas armijoje tarnavo, tas cirke nesijuokia.

Gyvenimas – knyga, o armija – puslapis, išplėštas pačioje įdomiausioje vietoje.

Merfis buvo niurgzlys.

Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>