231. Meilės žodžiai

Mūsų keliai netyčia susitiko,
Mums buvo pakeliui ir ėjome kartu.
Man buvo gera eit rytojaus pasitikti,
Kada šalia manęs ėjai ir tu.

230. Meilės žodžiai

Meilė – pasaulio duktė,
Pas mus ji netyčia užklysta.
Meilė švelnumo gėlė,
Nuo menko vėjelio nevysta.

Meilė – ragana pikčiausia,
Kaušas verdančios smalos.
Skausmo jūra kuo giliausia,
Išmįslas kvailos galvos…

229. Meilės žodžiai

Paprašysiu aš vėjelio, kad nulėktų pas tave.
Prisiglaustų prie veidelio, pabučiuotų už mane :)

228. Meilės žodžiai

Jei mano akys virstų vėju,
Pajustum, kad visąlaik glostau tave.
Jei mintys taptų šilku,
Būtum visada šilko pataluose.
Jei per anksti numirčiau,
Dangus verkdamas pasakotų,
Kaip man trūksta Tavęs…

227. Meilės žodžiai

Laikas atšaldo ir naikina mažą meilę,
Bet didina ir stiprina didelę,
Panašiai, kaip vėjas gesina žvakę,
Bet įpučia gaisro liepsną.

226. Meilės žodžiai

Kartais, kai aš nieko nemyliu…
Aš myliu vandenį…
Jis tyras, skaidrus…
Jis nesuduš… kol nevirs ledu…

Kartais, kai aš nieko nelaukiu…
Aš laukiu vėjo…
Jis švelnus, nematomas…
Jis nepabėgs… kol nevirs viesulu…

Kartais, kai aš nieko nebeturiu…
Aš turiu tave…
Tu pasaka, stebuklas…
Tu gyvybė… kol nevirsti skausmu…

225. Meilės žodžiai

Pabučiavimas tavo buvo karštas
Ir trumpas kaip žaibas,
Staigus ir svaigus kaip naktis,
Galinga pagunda – mes suklupom.

Negaliu aš pamiršti tų įkaitusių lūpų.
Jos išdegino žymę iki širdies gilumos.
Beprotiško svaigulio – suartėjo mūsu kūnai!
Žinau, kad ir tavo aistra – buvo kaip laužo liepsna!

224. Meilės žodžiai

Mėlynos tavo akys
Visada žiūrėjo kažkur į tolį,
Lyg kažko ieškojo!
Tu visada su manim švelnus,
Tad tu ir pasilikai toks…

223. Meilės žodžiai

Leisk tau rankas šias išbučiuoti,
Leisk, gražuole, tave karštai į lūpas pabučiuoti,
Leisk, saulute mano, prieš visą Žemę ištart
Tau tą palaptingą, kerintį – myliu.

222. Meilės žodžiai

Nuprauskim pavargusias lūpas, akis,
Pabūkim jaunystės svajonių dvasia.
Užgis mūsų žaizdos – pagis musų sielos,
Jei meile tikesim – ji bus mums gera.

221. Meilės žodžiai

Tu mylimas žmogus, niekas toks brangus,
Amžiais šitaip bus, nieks neatims tavęs niekad iš manęs.
Tu perlas delnuose, auksas pūkuose, vėjas laukuose,
Man reikia tik tavęs, būk šalia manęs, kol širdis gyva…

220. Meilės žodžiai

Mylėk – kol širdis dar jauna,
Mylėk – kol ji dar meilės kupina.
Mylėk – net jei įskaudins tave,
Mylėk – nes už meilę brangesnio nieko nėra…

219. Meilės žodžiai

Sako meilė ateina pavasarį,
Sako žydi kartu su gėlėm.
Aš linkiu, kad ateitų ir žiemą,
Apsnigtom apsnigtom pakelėm…

218. Meilės žodžiai

Nuoširdžiai mylėti – vadinasi pamiršti save.

217. Meilės žodžiai

Atleisk, tik vieno teprašau,
Atleisk, nebekankink manęs daugiau.
Atleisk, juk aš atsiprašiau,
Atleisk juk aš tik maldavau…