276. Meilės žodžiai

Mano noras begalinis,
Stoviu aš su apatiniais,
Siela skęsta alkoholy,
Mano kūnas tavęs nori!

275. Meilės žodžiai

Tos ilgos naktys be mėnulio,
Padangėj pilna debesų
Ir niekada aš netikėjau,
Kad be tavęs man bus sunku.

274. Meilės žodžiai

Bučkis vienas, bučkis du,
Su trečiu ai kaip smagu,
Štai ketvirtas ai laimingas,
Penktas šeštas pražūtingas,
O septintas gal lemtingas,
Meilės burtais stebūklingas.

273. Meilės žodžiai

Myliu myliu aš be galo
Mama tėtį ir kitus.
Myliu myliu aš be galo
Šokoladinius ledus.

272. Meilės žodžiai

Myliu Tave, kaip jūra myli smėlį,
Myliu Tave, kaip debesį dangus,
Myliu Tave, kaip saulė myli gėlę,
Esi žmogus be galo man brangus…

271. Meilės žodžiai

Daina susideda iš žodžių ir melodijos,
O meilė iš dviejų širdžių liepsnos.
Daina užpildo laiko tuštumą,
O meilė? ilgesį šviesos.

Daina – poezija ir gaidos,
O meilė – išsipildžiusi svaja.
Daina nuo laiko blunka, mainos
O tikroji meilė – niekada.

270. Meilės žodžiai

Meilė – reiškia gyventi – ne būti.
Kvatoti iš džiaugsmo per didelė liūtį,
Lakstyt basikom per pusnis iki kelių
Ir žinoti, jog būti geriau nebegali…

269. Meilės žodžiai

Pražydo gėlės,
Gamta atsigavo,
Pamačiau tave,
Ir širdis suprato.

Nereik man kitų,
Merginų gražių,
Man reik tavęs,
Noriu būti kartu.

268. Meilės žodžiai

Žinok kad meilė – auksinis perlas,
Žinok kad meilė – ateitis,
Žmogus be meilės – lyg aklas vergas,
O jo gyvenimas tartum naktis.

267. Meilės žodžiai

Žmogui, kaip ir medžiui, reikia saulės,
Žmogui, kaip ir medžiui, reikia šilumos.
Daug pasauly medžių, daug žmonių pasauly,
Žmogui, kaip ir medžiui, reikia atramos.

Reikia atsiremti, į kažką tvirtesnį,
Reikia taip, kaip saulėn tiest rankas.
Žmogui reikia meilės ir kažko stipresnio,
Reikia kad pamiltų lužtančias šakas…

266. Meilės žodžiai

Kol saulė dar nenusileido,
Kol dar širdis pilna liepsnos,
Mielasis, man reikia tavo veido
Ir balso tavo, lyg dainos!

265. Meilės žodžiai

Myliu tave labai labai.
Te išsipildo mūs sapnai.
Sapnai visi visi visi,
Ten kur mes lakstome basi.

264. Meilės žodžiai

Tavo vardas gražesnis už saulę ir už tūkstančius aukso žvaigždžių.
Tavo vardas man vienas pasaulyje, kurį aš taip širdy branginu…

263. Meilės žodžiai

Prieblanda, aplink tyla…
Tavo lūpos, jos jau čia…
Prisiglaudžia, nuramina,
Vėl užkaitina, vėsina…
Tam nėra jokių ribų –
Tai lyg jūra be krantų…

262. Meilės žodžiai

Mėnulis pašvietė pro langą
Į tavo spindinčias akis.
Tau savo širdį dovanoju,
Tešviečia ji tau per naktis!