67. Vestuviniai sveikinimai

Mieli tėveliai,
Bėga metai, jų tėkmės nesustabdysi jokia jėga pasaulyje.
Nemažai metų prabėgo, o jūsų širdyse dar gyvas pirmas vaiko riksmas, pirmas jo šypsnys.
Jūsų rankos dar tebejaučia vaikiško delniuko šilumą.
Jūsų širdyse visas vaikų gyvenimas, ir štai atėjo diena,
Kai tą gyvą širdies dalelę reikia atskirti, dalelę į kurią po lašelį,
Po trupinėlį dėjote gėrį, grožį, širdies šilumą, gražiausias gyvenimo viltis.

Nėra žemėje tokių žodžių, kuriais galima būtų jums atsidėkoti.
Todėl tegul išlieka tas gilus dėkingumas jūsų vaikų širdyse.
Ir nepamirš jie tada kelio į jūsų namus,
Ateisim pasisemti kantrybės, vilties, išminties
Iš jūsų mes mokysimės kurti savo gyvenimą.
Gal paskubėsime, gal daug kur klysime, o gal ir įskaudinsime –
Neskubėkite mūsų teisti, o patarkite ir atleiskite.

29. Vestuviniai sveikinimai

Liki sveikas mielas Tėti,
Išeinu aš iš namų.
Man laimužės palinkėki
Ir daug saulėtų dienų.

Tau dėkoju aš už viską,
Iš visos, visos širdies.
Ką likimas šiandien lėmė
To jau niekas nepakeis.

Liki sveikas, išvažiuoju
Iš mielų, gimtų namų,
Pasitikti naujo kelio
Einu lydima draugu.

Parymokit prie vartelių
Palydėkit takeliu.
Kai sugrišiu iš kelionės,
Pasitikit mus jau du!

22. Vestuviniai sveikinimai

Mamyte, ar prisimeni, kai augau aš ant tavo kelių,
Kaip mus darželyje baltieji jazminai!
Tiesa tada Tu nesumerkdavai akelių,
Ir verkiančią dainomis raminai.

Ir laime mums tada žydėjo dienos,
Ir džiaugsmą nešė brestantys javai.
Ir nežinojau aš, kas liūdesys per vienas
Nes visad mama būdavai linksma.

Dabar ruduo. Ir medžių krenta lapai
Ir jazminai baltieji nepražys.
Ir aš žinau brangi Mamyte,
Jaunystės dienos niekad nesugrįš.

Palaiminki mane, Mamyte,
Į tolį kelio išlydėk.
Ir lauk parimusi prie vartų,
Tiktai, žiurėk, nebeliūdėk.

Ir aplankysiu dar tave ne kartą
Kada naktis ant pliko lauko snaus.
Kai vakaras užskleis pavėsį,
Kai rytas naują sapną aus.

Pamoki man ranka prie vartų,
Laimingo man gyvenimo linkėk.
Neverki, neliudėk Mamyte,
Laimingi būsim, patikėk!