193. Naujametiniai sveikinimai

Tuoj nuskambės dvyliką dūžių,
Atsidarys dar vieni vartai,
Pradės suktis dar vienas ratas…
Įleiskite į savo namus svajonę,
Tegul gyvena ji nuskraidindama kasdienybę,
Išlygindama raukšles, suspindėdama mažutėmis saulėmis.

192. Naujametiniai sveikinimai

Vėl metai sveikina kiti,
Nauja viltis širdy kiekvieno,
Te skausmo mirksniai bus reti,
O džiaugsmo valandos kas dieną…

191. Naujametiniai sveikinimai

Kai dvylika virš bokšto nuaidės,
Viršum Vilnelės neramių verpetų,
Norėčiau palinkėti iš visos širdies
Linksmų, laimingų tau Naujųjų metų!

190. Naujametiniai sveikinimai

Aš noriu palinkėti tau žvaigždėtų metų
Ir tyro, nuostabaus dangaus.
Kad meilė eitų laimės laiptais,
Juk laimės niekada nebus per daug.

189. Naujametiniai sveikinimai

Krinta snaigės ant žemės iš lėto,
Vėjas lekia lengvai per laukus,
Jau praėjo tie metai pasenę,
Su Naujaisiais sveikinu Jus!

188. Naujametiniai sveikinimai

Lengvutės snaigės šoka tango,
Joms groja vėjas virš laukų.
Naujųjų metų naktį brangią
Tau laimės snaigę spindinčią skiriu.

187. Naujametiniai sveikinimai

Kai laikrodžio rodyklė sustos ties dvylikta nakties,
Norėčiau ranką Tau paspausti
Ir palinkėti laimės iš visos širdies.

186. Naujametiniai sveikinimai

Kai dūžiai iškilmingai
Naujus metus paskelbs,
Kažkas į jūsų langą
Nedrąsiai pasibels.
Tegul tai būna laimė,
Tikėjimas, viltis,
Lai būna jūsų meilė
Ir jūsų paslaptis.

185. Naujametiniai sveikinimai

Kaip greitai praeina mėnesiai ir metai,
Ir gražios dienos lieka praeity…
Tačiau gyvenimas lyg viesulo verpetai
Palieka pėdsakus giliai širdy.

184. Naujametiniai sveikinimai

Kiekvieną kartą, kai laikrodis muša
Praeinančių paskutines minutes,
Žmonės žiūri į ateitį, linkėdami
Vienas kitam laimės.

Nežinau, kur tu būsi tomis minutėmis,
Tik noriu, kad tarp linksmo, triukšmingo
Naujametiniu tostų sumirgėjimo
Išgirstum mano vieninteli linkėjimą:
“Daug tikros laimės”.

183. Naujametiniai sveikinimai

Krinta baltos ir lengvutės snaigės,
Krinta žemyn ir ant stogų.
Tegul neša Tau Naujieji Metai
Daug linksmų, laimingų valandų.

182. Naujametiniai sveikinimai

Palikit gruodyje jūs ilgesį ir skausmą,
Pamirškit, jeigu teko ir liūdėt.
Bestovint ant Naujųjų metų slenksčio,
Aš jums daug laimės noriu palinkėt.

181. Naujametiniai sveikinimai

Lai atneš Naujieji šilumą ir šviesą
Tą, kurį nušviečia širdis ir namus.
Nors prabėgę metai smilkinius paliečia,
Bet tegul laimingus jie palieka Jus.

180. Naujametiniai sveikinimai

Lai 20XX metų snaigės neužkloja
Kelio į laimę, džiaugsmą,
Tegul jos užpusto visą tą metų skausmą,
Visas kančias ir ašaras…

179. Naujametiniai sveikinimai

Likimas metams pavedė dalinti laimę žmonėms.
Metai kaip ir žmonės, būna pikti ir godūs, geri ir atlaidūs.
Linkim, kad Jums šie Metai būtų geri, kad nešykštėtų saulėtų dienų.