178. Naujametiniai sveikinimai

Lai baltos purios snaigės
Ir žvaigždės danguje,
Naujųjų Metų naktį
Pasveikina Tave.

177. Naujametiniai sveikinimai

Neblėstančioj tyloj sustingo girios,
Apsupo žvaigždės Grįžulo Ratus,
Ir lieknos pušys, eglės apšarmotos,
Palydi tolstančius senus metus.
Laimingų Jums Naujųjų Metų!

176. Naujametiniai sveikinimai

Lai skamba pilnos taurės,
Lai skamba čia daina linksma.
Su Naujaisiais Metais
Sveikinu Tave!

175. Naujametiniai sveikinimai

Lai sudūžta metų negerovės
Su trapiu eglutės žaisliuku,
Te išsipildo džiaugsmas ir svajonės
Ir geri linkėjimai vaikų.

174. Naujametiniai sveikinimai

Langai, veidai ir žvaigždės šviesios,
Tartum pasaka naktis.
Ir rodos rankos pačios tiesias
Naujųjų Metų pasitikt.

Tai pasvajokim šitą naktį
Svajonei savo iš paskos,
Kad mūsų žemėje užtektų –
Draugystės, Duonos ir Taikos!

173. Naujametiniai sveikinimai

Lekia dienos, lyg paukšciai sparnuoti,
Lyg vanduo mėlynam ežere.
Štai jau baigėsi metai senieji,
Su Naujais leisk pasveikint Tave.

172. Naujametiniai sveikinimai

Linkiu daug laimės – sunkiai pasiekiamos,
Bet taip visiems reikalingos.
Te išsipildys visi Tavo troškimai,
Te visuomet, kai sunku, šalia bus tie žmonės,
Kurie supras, užjaus ir padės.

171. Naujametiniai sveikinimai

Linkiu sugauti pirmą snaigę,
Kai 20XX-ieji staiga išmuš.
Ir nešti per visą kaimą,
Per visą kaimą į namus.

170. Naujametiniai sveikinimai

Linkiu tarp daugelio naujametinių žiburių
Atrasti vieną, nedidelį Laimės žiburį.

169. Naujametiniai sveikinimai

Linksmų – sutinkant,
Sėkmingų – dirbant,
Laimingų – gyvenant.
Su Naujaisiais!

168. Naujametiniai sveikinimai

Lyg berželiai baltos snaigės
Gaubia žemę, kalnus ir klonius.
Senieji metai baigias
Su Naujaisiais sveikinu Tave.

167. Naujametiniai sveikinimai

Mes iš pievų gėlių nepriskinsim,
Nes dabar sidabrinė šalna.
Tad linkėjimų gėlę Jums siunčiam –
Tų Naujųjų Metų proga.

166. Naujametiniai sveikinimai

Lygiai dvyliką rodo rodyklės
Naujuosius metus sutiks visa šalis.
Norėčiau šyptelėti minutę
Ir draugiškai pasveikinti Tave.

165. Naujametiniai sveikinimai

Mirga žvaigždės,
Mėnuo teka,
Švencių nuotaika linksma.
Naujųjų Metų rytą
Aš sveikinu Tave.

164. Naujametiniai sveikinimai

Naujieji Metai dar ne paskutiniai
Ir vakaras toks nuostabiai gražus.
Linkiu pasisekimo Jums šiandieną
Ir laimės ištisus metus.