7. Jubiliejiniai sveikinimai (30 metų)

Ak jaunyste, jaunyste,
Suklysta ir barta…
Nuodėminga paikystėm,
Bet ar tai pabaiga?..

Dūk, šėliok ir mylėki,
Kol nerūpi sapnai.
Žmonėmis Tu tikėki,
Kol žvaigždėti keliai.

Nemiegoki per naktį,
Šok, dainuok ir skambėk!
Visko turi pakakti —
Siautėt, dirbti, mylėt!

6. Jubiliejiniai sveikinimai (30 metų)

Pati svarbiausia mums atrodytų data,
Kada jau pasveriam gyvenime kažką:
Jau mokslai pabaigti — vaikų žaidimai!
Draugai kalti, kad santuokai lyg žūčiai gimėm…
Šalia štai sėdi uošvis, uošvė ir vaikeliai,
Žmona virtuvėje vėl puodams „karą“ kelia.
Ak trisdešimtmetis!.. Dar, rodos, neseniai
Mes patys buvome tarsi maži vaikai,
O štai dabar, nesustabdyt dūkimo —
Kelių vaikų — nenuoramų linksmų siautimo…
Tau bendradarbis plikas tuokart tostą kelia
Už Tavo išsvajotą laimės kelią.
Su trisdešimtmečiu! Tu viską jau turi!
Beliko laimės neprarast kely.