Tarptautinė veterinarijos diena

2000 m. Pasaulio veterinarijos gydytojų asociacija paskelbė balandžio 30 dieną Tarptautine veterinarijos diena.

Valpurgijos naktis

Balandžio 30-ąją švenčiama Valpurgijos naktis. Tai pagoniška senovės germanų pavasario šventė. Iki šiol ji ypač triukšmingai švenčiama Vokietijoje, Harco regione. Šventė skirta prikelti pavasarį.

Tarptautinė šokio diena

Balandžio 29d. – Tarptautinė šokio diena. Ši šventė švenčiama nuo 1982 metų, UNESCO sprendimu. Ji sutapatinta su prancūzų baletmeisterio Žano Žoržo Noverio gimtadieniu. Ž.Ž. Noveris (1727-1810 m.) buvo žymus choreografinio meno reformatorius ir teoretikas, „šiuolaikinio baleto tėvas“.

Gyvybės diena

Kasmet paskutinį balandžio sekmadienį minima Gyvybės diena. Šią dieną pasiūlė švęsti Kardinolų Konsistorija Vyskupų konferencijose dar 1991 metais. Tačiau šventė išpopuliarėjo ją aktyviau paraginus švęsti Popiežiui Jonui Pauliui II-ajam, 1995 m. Šios dienos tikslas – paskatinti visuomenę daugiau dėmesio skirti žmogaus gyvybės prasmei ir vertei; atkreipti dėmesį į abortų ir eutanazijos problemas. 1998 m. Lietuvos Vyskupų Konferencija nutarė šią dieną kasmet minėti Lietuvos bažnyčiose.

Geologų diena

Kasmet paskutinį balandžio sekmadienį švenčiama Geologų diena. Tai profesinė geologų šventė.

Pinhole (camera obscura) fotografijos diena

Paskutinis balandžio sekmadienis – Pinhole fotografijos diena. Pinhole (lot. camera obscura, išvertus į lietuvių kalbą – tamsus kambarys) technika žinoma dar nuo senovinių laikų. Pirmasis apie šią techniką užsiminė kinų filosofas Mo-Ti (gyvenęs 5 amžiuje prieš Kristų). Šiais laikais Pinhole technika fotografai naudojasi tik dėl smalsumo, noro sukurti ypatingas meniškas nuotraukas.

Pasaulinė susigiminiavusių miestų diena

Pasaulinė susigiminiavusių miestų diena kasmet švenčiama paskutinįjį balandžio sekmadienį. Šią dieną minėtina paskelbė Pasaulinė susigiminiavusių miestų federacija. Susigiminiavę meistai – tai skirtingų šalių miestai, kurie bendradarbiauja prekybos, pramonės, kultūros ir kt. srityse. Tarp miestų sudaromos susigiminiavimo sutartys.

Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena

Balandžio 28 dieną minima Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena. Šia diena siekiama atkreipti pasaulio visuomenės dėmesį į problemos mastą, taip pat pabrėžti, kaip saugos darbe kultūros kūrimas ir plėtra gali pasitarnauti mažinant žūčių darbo vietose skaičių.

Medicinos darbuotojų diena

Balandžio 27 d. – tai profesinė medicinos darbuotojų šventė. Šventė Lietuvoje pradėta minėti nuo 2004 m. LR Sveikatos apsaugos ministro Juozo Oleko iniciatyva. Jis pasiūlė šia diena papildyti Atmintinų dienų sąrašą.

Pasaulinė grafinio dizaino diena

Balandžio 27 d. švenčiama Grafinio dizaino diena. Ji pradėta švęsti nuo 1995 m., pasaulinės grafinio dizaino asociacijos (www.icograda.org) iniciatyva. Tai profesinė grafikos dizainerių šventė.

Pasaulinė intelektinės nuosavybės diena

Balandžio 26-ąją švenčiama pasaulinė intelektinės nuosavybės diena. Lietuvoje ši šventė pradėta minėti nuo 2000 m. Šią dieną siekiama paskatinti intelektinės nuosavybės produktų kūrimą.

Pasaulinė pingvinų diena

Balandžio 25-oji paskelbta Pasauline pingvinų diena. Kasmet apytikriai šiuo metu Antarktikoje prasideda pingvinų migracija.

Šv. Morkus (Daržų diena)

Balandžio 25-oji – Daržų diena. Šią dieną nuo senų senovės lietuviai pradėdavo dirbti daržus. Atėjus krikščionybei, ši diena sutapatinta su Šv. Morkaus varduvėmis. Šv. Morkus – vienas iš Naujojo Testamento Evangelijų rašytojų. Pasakojama, kad jis buvęs apaštalo Petro palydovas ir vertėjas. Jis krikštijęs pagonis.

Tarptautinė jaunimo solidarumo diena

Balandžio 24 d. minima Tarptautinė jaunimo solidarumo diena. Ši diena skirta atkreipti valstybės, visuomenės ir žiniasklaidos dėmesį į jaunimo problemas. Jaunimo, visuomeninės organizacijos siekia kovoti už jaunimo teises, jo užimtumo, socialinių problemų sprendimą, kūrybiškumo skatinimą.

Pasaulinė knygos ir autorinių teisių diena

Balandžio 23 d. minima Pasaulinė knygos ir autorinių teisių diena. Ši diena švenčiama visame pasaulyje Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu. Šia švente siekiama pabrėžti knygos vertę ir apginti autorių teises.