61. Jubiliejiniai sveikinimai (20 metų)

Dar neilgai-
Tik (20) metų tavo akių gelmėse degė,
Saulėlydžio liepsnos ir rytmečio rasos.
Tik (20) pavasarių-
Tau dainavo parskridę paukščiai ir čiurleno upeliai,
O alyvos ir debesys barstė ružavą sniegą.
Dar tik (20) metų-
Tau po kojomis skambėjo skaidriausios rasos.
20 pavasarių-
Tau ant lūpų lašėjo tėviškės lūpų medus.
Dar neilgai…
Dar tik (20) metų!

4. Jubiliejiniai sveikinimai (20 metų)

Kaštonų pumpuruos tokia švelni gyvybė
Tartum Jaunystės siela medyje gyvens…
Tai laimė suvešėjus žieduose mažytė —
Lyg iš šventyklos sauja gėlojo vandens.

Bet apkabink gyvenimą kaštono rankom
Ir gerk svajonių pieną sielos spinduliais.
Dvidešimtmečio siekiais kilk į laimės dangų,
Pavasariu Tu į gyvenimą išeik!

Tau dvidešimt puokščių, Tau dvidešimt tostų
Palydint į naują gyvenimo uostą.