Žmogaus teisių diena

Nuo 1950 metų Jungtinių Tautų Organizacija gruodžio 10-ąją skatina valstybes minėti Žmogaus teisių dieną. Lietuvoje žmogaus teisės saugomos, remiantis Jungtinių Tautų Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija.

Nobelio diena

Gruodžio 10 diena – Nobelio diena. Privatų Nobelio fondą įkūrė žymus mokslininkas Alfredas Nobelis. 1896 metais gruodžio 10 d. mokslininkas mirė, palikęs testamentą, kaip turi būti skirstomos jo lėšos. Jis nurodė kasmet įsteigti penkias Nobelio premijas – po vieną už fizikos, chemijos, literatūros, medicinos ir taikos srities pasiekimus.

Tarptautinė antikorupcijos diena

Nuo 2004 m. kasmet gruodžio 9-ąją visame pasaulyje minima Tarptautinė antikorupcijos diena. Ji skirta atkreipti dėmesį į plintančią korupciją ir paskatinti žmones užkirsti jai kelią.

Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo šventė

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventė švenčiama nuo 1854 m. gruodžio 8 d., kai popiežius Pijus IX paskelbė privaloma katalikiško tikėjimo tiesa Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmą. Šią dieną krikščionys džiaugiasi Marijai suteikta dovana ir garbina ją kaip Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus motiną, kuri sujungė žmones su Dangaus Tėvu.

Šv. Ambraziejus

Gruodžio 7 dieną minimas šv. Ambraziejus, gyvenęs 337–397 a. Jis laikomas bažnytinės muzikos tėvu ir liturgijos reformatoriumi – sukūrė ne vieną garsų himną, įtraukė himnų giedojimą į bažnytines pamaldas. Būdamas Milano vyskupu jis pastatė krikštyklą, kuri primena didžiųjų tos epochos imperatorių mauzoliejus. Krikštui kaip naujam žmogaus užgimimui, dvasingumui vyskupas skyrė itin daug dėmesio.

Tarptautinė civilinės aviacijos diena

Jungtinių Tautų Organizacija 1996 m. gruodžio 7 d. paskelbė Tarptautine civilinės aviacijos diena. Ši diena skirta pasidžiaugti aviacijos laimėjimais.

Šv. Mikalojus (Arklių diena)

Gruodžio 6 dieną minima Arklių diena. Krikščionybėje arklių ir arklininkų globėjais laikomi Šv. Floras ir Šv. Lauras. Šv. Mikalojus laikomas keliauninkų globėju, tačiau būtent jo vardo diena paskelbta Arklių diena.

Tarptautinė savanorių diena už ekonominę ir socialinę plėtrą

Tarptautinę savanorių už ekonominę ir socialinę plėtrą dieną Jungtinių Tautų Organizacija pasiūlė minėti 1985 m. gruodžio 5d. Ši diena skirta supažindinti visuomenę su savanorių tarnybomis ir skatinti žmonių norą įvairiose srityse pasiūlyti savo paslaugas – ir savo šalyje, ir užsienyje.

Šv. Barbora

Gruodžio 4-oji – Šv. Barboros varduvės. Šv. Barbora laikoma globėja visų, kurie mirė ne sava mirtimi, t.y., per nelaimingą atsitikimą, ypač nuo gaisro. Taip pat tikima, kad jai meldžiantis apsisaugoma nuo žaibo, gaisrų.

Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena

Gruodžio 3-oji – neįgaliųjų žmonių diena. 1983 m. buvo pradėta aktyviai supažindinti plačiąją visuomenę su neįgaliųjų žmonių problemomis ir kovoti už tai, kad tokiems žmonėms būtų suteiktos vienodos teisės, kad jiems būtų sudarytos sąlygos pritapti visuomenėje.

Tarptautinė vergovės panaikinimo diena

Gruodžio 2 d. minima Tarptautinė vergovės panaikinimo diena. Tarptautinė vergovės panaikinimo diena skirta ne tik praeities atminčiai, bet ir dabarties problemoms. Šiuolaikinės vergovės formos yra įvairios. Viena iš jų yra vaikų naudojimas kariniuose konfliktuose, įvairių grupuočių narių paslaugoms, nuo maisto gaminimo iki seksualinių.

Pasaulinė AIDS diena

Gruodžio 1 d. – pasaulinė kovos su AIDS diena. Pasaulinė AIDS diena minima nuo 1988 m. Įvyko visų pasaulio šalių Sveikatos ministrų susitikimui, nuspręsta keistis su šia liga susijusia informacija tarp medikų ir minėti gruodžio 1-ąją kaip kovos su AIDS dieną.

Adventas

Adventas (lotyniškai „atėjimas“) – prieškalėdinis susikaupimo laikotarpis. Advento pradžia laikoma lapkričio 30 d. (šv. Andriejaus šventė), o pabaiga gruodžio 24 d. (Kūčių vakaras). Advento metas kupinas paslaptingumo, netikrumo ir baimės. Pirmykštis žmogus per šį laikotarpį atlikdavo įvairias apeigas, tariamai turinčias garantuoti gerą derlių, bei asmeninę žmonių laimę.

Advento tradicijos ir papročiai

Rašytiniai XVI a. – XVII a. šaltiniai rodo, kad per trumpiausias metų dienas ir ilgiausias naktis, mūsų proseniai daug meldėsi, bijojo įvairių draudimų, aukojo aukas žemės dievams Žemynėlei ir Žemėpačiui. Lietuviai atlikdavo pagoniškas apeigas, skirtas ūkio, gyvulių, bei trobesių globėjui Žemėpačiui. Jam nuolat besikūrenančiame namų židinyje aukodavo vieno lizdo juodą ar baltą, bet ne raudoną (ši spalva simbolizavo gaisrą) gaidį ir vištą, o žemės deivės Žemynėlės garbei atlikdavo žemynėliavimo ir palabinėjimo apeigas.

Žmonių tikėjimu, visur slankiojo įvairios dvasios, galinčios pakenkti žmonėms, gyvuliams pasėliams, todėl per Adventą nedirbdavo kai kurių darbų:

  • nepildavo pagalvių – tikėdami, kad varnos žąsyčius ir kitus naminius paukščius išnešiosiančios;
  • nekirpdavo avių – manydami, kad pavasario kirpimo vilnos būsiančios kietos bei šiurkščios, be to dobilai augsią reti;
  • vengdavo dirbti ilgais vakarais, ypač vidurnaktį, esą gali persekioti dvasios.

Vėjuotais Advento vakarais moterys verpdavo linus, tikėdamos jų ilgo ir tankaus pluošto ir taip pat tokie vakarai garantuodavo jų manymu gerą sėmenų derlių. Vyrai per Adventą stebėjo gamtą ir iš jos būrė būsimą derlių: jei buvo gilu sniego – tikėjosi gero vasarojaus; jei saulėta – laukė gero daržovių derliaus, o ypač gruodžio 8 d. žadėjo gerus kopūstus; šaltas adventas – lėmė karštą vasarą su gausiomis perkūnijomis; esant dažniems atodrėkiams – tikimasi gražaus rugių žydėjimo ir jų grūdinių varpų.

Mažosios Lietuvos diena

Lapkričio 30-oji paskelbta Mažosios Lietuvos diena. Taip prisimenamas 1918 metais Tilžės aktu deklaruotas Mažosios ir Didžiosios Lietuvos susijungimas.

Šv. Andriejus (Saulės grįžtuvių laukimo pradžia)

Nuo seno lapkričio 30 dieną lietuviai švęsdavo pirmąją žiemos šventę ir pradėdavo laukti Saulės sugrįžtuvių. Ši naktis buvo laikoma ypatinga, pranašiška. Tikėta, kad merginos šią dieną gali susapnuoti savo būsimą vyrą. Į Lietuvą atėjus krikščionybei, ši diena sutapatinta su šv.Andrėjaus varduvėmis, tačiau senoviniai lietuvių burtai šios šventės metu dar ilgai išliko.

2 puslapis iš 2212345678910...Paskutinis »