Adventas

Adventas (lotyniškai „atėjimas“) – prieškalėdinis susikaupimo laikotarpis. Advento pradžia laikoma lapkričio 30 d. (šv. Andriejaus šventė), o pabaiga gruodžio 24 d. (Kūčių vakaras). Advento metas kupinas paslaptingumo, netikrumo ir baimės. Pirmykštis žmogus per šį laikotarpį atlikdavo įvairias apeigas, tariamai turinčias garantuoti gerą derlių, bei asmeninę žmonių laimę.

Advento tradicijos ir papročiai

Rašytiniai XVI a. – XVII a. šaltiniai rodo, kad per trumpiausias metų dienas ir ilgiausias naktis, mūsų proseniai daug meldėsi, bijojo įvairių draudimų, aukojo aukas žemės dievams Žemynėlei ir Žemėpačiui. Lietuviai atlikdavo pagoniškas apeigas, skirtas ūkio, gyvulių, bei trobesių globėjui Žemėpačiui. Jam nuolat besikūrenančiame namų židinyje aukodavo vieno lizdo juodą ar baltą, bet ne raudoną (ši spalva simbolizavo gaisrą) gaidį ir vištą, o žemės deivės Žemynėlės garbei atlikdavo žemynėliavimo ir palabinėjimo apeigas.

Žmonių tikėjimu, visur slankiojo įvairios dvasios, galinčios pakenkti žmonėms, gyvuliams pasėliams, todėl per Adventą nedirbdavo kai kurių darbų:

  • nepildavo pagalvių – tikėdami, kad varnos žąsyčius ir kitus naminius paukščius išnešiosiančios;
  • nekirpdavo avių – manydami, kad pavasario kirpimo vilnos būsiančios kietos bei šiurkščios, be to dobilai augsią reti;
  • vengdavo dirbti ilgais vakarais, ypač vidurnaktį, esą gali persekioti dvasios.

Vėjuotais Advento vakarais moterys verpdavo linus, tikėdamos jų ilgo ir tankaus pluošto ir taip pat tokie vakarai garantuodavo jų manymu gerą sėmenų derlių. Vyrai per Adventą stebėjo gamtą ir iš jos būrė būsimą derlių: jei buvo gilu sniego – tikėjosi gero vasarojaus; jei saulėta – laukė gero daržovių derliaus, o ypač gruodžio 8 d. žadėjo gerus kopūstus; šaltas adventas – lėmė karštą vasarą su gausiomis perkūnijomis; esant dažniems atodrėkiams – tikimasi gražaus rugių žydėjimo ir jų grūdinių varpų.

Mažosios Lietuvos diena

Lapkričio 30-oji paskelbta Mažosios Lietuvos diena. Taip prisimenamas 1918 metais Tilžės aktu deklaruotas Mažosios ir Didžiosios Lietuvos susijungimas.

Šv. Andriejus (Saulės grįžtuvių laukimo pradžia)

Nuo seno lapkričio 30 dieną lietuviai švęsdavo pirmąją žiemos šventę ir pradėdavo laukti Saulės sugrįžtuvių. Ši naktis buvo laikoma ypatinga, pranašiška. Tikėta, kad merginos šią dieną gali susapnuoti savo būsimą vyrą. Į Lietuvą atėjus krikščionybei, ši diena sutapatinta su šv.Andrėjaus varduvėmis, tačiau senoviniai lietuvių burtai šios šventės metu dar ilgai išliko.

Tarptautinė solidarumo su Palestinos tauta diena

1947 m. lapkričio 29-ąją Jungtinių Tautų Organizacija pripažino Palestinos atsiskyrimą. 1977 m. šią dieną JTO paskelbė tarptautine solidarumo su Palestinos tauta diena.

Draugo diena

2003 m. Lietuvos televizijos kanalas LNK ir mobiliojo ryšio paslaugų bendrovė „Omnitel“ lapkričio 29-ąją paskelbė Draugo diena. Šią dieną visi kviečiami prisiminti, pasveikinti savo draugus, pasakyti vieną kitą gerą žodį ir pabrėžti, kokie svarbūs mūsų visų gyvenime yra tie keli artimi žmonės.

Šv. Silvestras

Lapkričio 26 dieną minimas šv. Silvestras. Bažnyčios istorijoje yra du šventieji Silvestro vardu. Ši diena yra vienuolyno abato Silvestro liturginė diena. 1231 m. jis pastatė vienuolyną Monteferane ir sukūrė naują vienuolišką kongregaciją, liaudyje pavadintą Mėlynaisiais benediktinais.

Tarptautinė kovos prieš moterų prievartą diena

Lapkričio 25-oji – Tarptautinė kovos prieš moterų prievartą diena. 1961 metais šią dieną Dominikos Respublikoje, valdytojo Rafaelio Truchilijo įsakymu, buvo nužudytos trys seserys Mirabl už tai, kad aktyviai kišosi į politiką. Todėl Jungtinių tautų organizacija lapkričio 25-ąją paskelbė Tarptautine kovos prieš moterų prievartą diena. Šventė minima nuo 1981 m.

Šv. Kotryna (Senbernių diena)

Lapkričio 25 dieną minima šv. Kotryna. Ji buvo IV a. kankinė. Laikoma, kad šv. Kotryna yra mokslininkų globėja. XIX a. Žemaitijoje tikėta, kad šv. Kotryna padedanti, jei to prašoma, vyrams gauti gerą žmoną. Teigta, kad nevedusieji šito melsdavę šv. Kotrynos dienos išvakarėse.

Lietuvos karių diena

Lapkričio 23-oji – Lietuvos kariuomenės diena. 1918 metų vasario 16 dieną buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės aktas, o tų pačių metų lapkričio 23 dieną – sukurta Lietuvos kariuomenė, išleistas pirmasis įsakymas kurti Lietuvos ginkluotąsias pajėgas.

Šv. Klemensas (Žvejų diena)

Lapkričio 23-oji paskelbta Šv. Klemenso, Žvejų globėjo diena. Klemensas pirmasis ragino skelbti krikščionybę raštu, o tikėjimą pagrįsti mokslu ir filosofija.

Šv. Cecilija

Lapkričio 22 d. laikoma Šv.Cecilijos, muzikantų diena. Europoje šventoji Cecilija buvo laikoma vargonininkų, instrumentų gamintojų, muzikantų, dainininkų ir poetų globėja.

Pasaulinė sveikinimosi diena

Lapkričio 21 d. – Pasaulinė sveikinimosi diena. Šventė minima nuo 1973 metų. Ją švęsti paskatino du broliai amerikiečiai Maiklas ir Brajenas Makkomak, kovojantys prieš šaltąjį šalių karą.

Pasaulinė televizijos diena

Lapkričio 21 diena – Pasaulinė televizijos diena. Televizijos diena pradėta švęsti nuo 1997 m., Generalinės asamblėjos sprendimu.

Afrikos industrializacijos diena

Jungtinės Tautos paskelbė lapkričio 20 dieną Afrikos industrializacijos diena. Ši diena paskelbta minėtina, siekiant atkreipti pasaulio šalių dėmesį į žemą Afrikos pramonės lygį ir padėti šiai šaliai.

Tarptautinė tualetų diena

Tarptautinė tualetų organizacija paskelbė lapkričio 19-ąją Tarptautine tualetų diena. Ši organizacija buvo įkurta 2001 m., po Singapūre sušauktos tarptautinės konferencijos, kurioje buvo nagrinėjama tualetų problema. Šią dieną skatinama sutvarkyti apleistus lauko tualetus, įrengti naujus.