Tarptautinė alaus diena

Rugpjūčio 5 dieną minima Tarptautinė alaus diena.

Šv. Mergelės angeliškosios šventė (Ubagų diena, Porciunkulė)

Pasibaigus rugiapjūtei, rugpjūčio 2 d., liaudyje buvo paplitusi tradicija pirmuoju derliumi pavaišinti ir tuos, kurie kenčia nepriteklių – vargšus. Jiems būdavo nunešama duonos, kitų maisto produktų. Įvedus krikščionybę, šią dieną švenčiama Šv. Mergelės angeliškosios šventė. Rugpjūčio 2-oji ypač reikšminga pranciškonams, jie šventę vadina Porciunkule.

Tarptautinė kooperacijos diena

Ši diena švenčiama pirmąjį liepos šeštadienį. 1992 m. Šią dieną 1985 m. buvo įkurta Tarptautinė kooperatyvų sąjunga, jungusi 760 milijonų narių iš 100 šalių. Nuo 1995 m. Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinė asamblėja rekomendavo minėti šią dieną, pagerbiant kooperatyvus kaip ekonominio ir socialinio išsivystymo ženklą.

Jūros šventė

Jūros šventė − kasmetinė Klaipėdos miesto šventė, tradiciškai vykstanti paskutinį liepos savaitgalį. Jūros dienos šventė kilo iš žvejų susibūrimų, vakaronių, regatų. Pirmoji Jūros šventė Klaipėdoje surengta 1934 m. rugpjūčio 11-12 dienomis. Nuo 1965 m. jūros diena pavadinta Jūros švente ir Žvejų diena.

Šv. Morta (Griaustinio diena)

Liepos 29 d. germanai, anglosaksai, skandinavų tautos garbino griaustinį, audrų ir derliaus dievą Torą (pan. kaip lietuviai liepos 20 d. garbino Perkūną). Įvedus krikščionybę, ši diena sutapatinta su šv.Mortos varduvėmis. Šv. Morta buvo Marijos Magdalietės ir Lozoriaus sesuo. Šv. Morta liaudyje laikoma šeimininkių globėja.

Šv. Ona ir šv. Joakimas (Pabaigtuvės)

Nuo seno lietuviai liepos 26 d. tradiciškai švęsdavo Pabaigtuves. Šią dieną buvo rengiamos vakaronės, prirenkama uogų, prikepama šviežios duonos, prikasama šviežių bulvių. Lietuvoje įvedus krikščionybę, ši šventė sutapatinta su šv.Onos ir šv.Joakimo varduvėmis. Šv. Ona buvo švč. Mergelės Marijos motina, o šv.Joakimas – tėvas. Liaudyje šv. Ona buvo laikoma sergėtoja nuo gaisro.

Jokūbinės (Nuobaigos)

Liepos 25 d. lietuviai nuo seno ruošdavosi rugiapjūtės pabaigtuvėms. Ši diena buvo vadinama Nuobaigomis. Lietuvoje įvedus krikščionybę, Nuobaigų šventė sutapatinta su šv. Jokūbo varduvėmis. Šv. Jokūbas – vienas iš trijų mylimiausių Kristaus apaštalų (kiti du – Jonas ir Pertras).

Tarptautinė dešrainių diena

Liepos 22-oji paskelbta Tarptautine dešrainių diena. Šventė populiari Amerikoje, Didžiojoje Britanijoje ir Austrijoje. Šią dieną visi skatinami valgyti dešrainius ir pusryčiams, ir pietums, ir vakarienei, taip pat organizuoti dešrainių valgymo varžybas.

Tarptautinė šachmatų diena

Liepos 20 dieną minima Tarptautinė šachmatų diena. Ši diena švenčiama nuo 1966 m. Pasaulinės šachmatų federacijos FIDE sprendimu.

Šv. Elijus (Perkūno diena)

Nuo senų laikų Lietuvoje liepos 20 d. buvo švenčiama dievo Perkūno šventė, kuri krikščionybės laikais buvo sutapatinta su šv. Elijo švente. Šią dieną žmonės aukojo Perkūnui jaučius, žirgus. Buvo manoma, kad dievas Perkūnas savo valią ir galią apreiškia griausdamas.

Tarptautinė aludarių diena

Liepos 18 diena – Tarptautinė aludarių diena. Mintis švęsti Tarptautinę aludarių dieną kilo JAV žurnalistui Jay Brooks, kuris rašė apie alų. Aludarių dienai minėti buvo pasirinkta liepos 18-oji – šv. Arnoldo vardadienis, nes šis šventasis kai kuriuose bažnyčios raštuose minimas kaip aludarių globėjas.

Pasaulio lietuvių vienybės diena

Liepos 17 diena – Pasaulio lietuvių vienybės diena. Šią dieną siekiama suvienyti po visą pasaulį išsibarsčiusius lietuvius.

Sistemų administratoriaus diena

Sistemų administratoriaus diena švenčiama kasmet paskutinį liepos penktadienį. Sistemos administratorius – tai asmuo, besirūpinantis įmonės vidiniu ir išoriniu tinklu. Šiai profesijai priskiriami ir el. pašto serverių administratoriai, duomenų bazių administratoriai, telefono sistemų ir balso pašto administratoriai. Kai kas sistemų administratoriais vadina ir interneto svetainių kūrėjus, programuotojus.

Dariaus ir Girėno žuvimo diena

Liepos 17 dieną minima Dariaus ir Girėno žuvimo diena. 1933 m. Steponas Darius ir Stasys Girėnas lėktuvu “Lituanica” išskrido iš Niujorko į Kauną, perskrido Atlanto vandenyną ir žuvo, liepos 17 d. lėktuvui nukritus Soldino miške (tuomet Vokietija, dabar Lenkija). Lakūnai laikomi Lietuvos patriotais. Savo skrydžiu jie norėjo parodyti pasauliui, kad Lietuva nenusileidžia kitoms valstybėms.

Šv. Benediktas (Europos globėjo diena)

Kiekvienais metais, Liepos 11 dieną Anglikonų ir Katalikų Bažnyčia, mini Šventąjį Benediktą Abatą, vienuolį, Bažnyčios mokytoją, bei Europos globėją.