48. Užuojautos žodžiai

Lai beržai gimtinės Tau ramybę ošia.

47. Užuojautos žodžiai

Kapų tyla, pušų ošimas te ramų poilsį suteiks.

46. Užuojautos žodžiai

Nurimo gera širdis, ilsisi darbščios rankos.

45. Užuojautos žodžiai

Te ramų poilsį Tau ošia gimtosios tėviškės miškai.

44. Užuojautos žodžiai

Mirtis, kaip gyvenimas turi savo laiką.

43. Užuojautos žodžiai

Mirtis – kelias į amžinybę.

42. Užuojautos žodžiai

Gyvenimas – negailestingas, nežiūri amžiaus, nei jausmų.
Į amžinybę pasikviečia Brangiausius mums ir Artimiausius iš visų.

41. Užuojautos žodžiai

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties,
Bet norime pasidalinti Jūsų skausmu.
Mes negalime pakeisti lemties,
Bet norime palengvinti jos kelią.
Mes negalime įveikti būties,
Bet norėtume padėti savo buvimu.

40. Užuojautos žodžiai

Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,
Bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda,
Ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.

39. Užuojautos žodžiai

Visada mama liks su Jumis,
Nors žodžiais ir neprakalbės.
Pavasarį – žieduos švelniuos,
Rudenį – lapų šlamesy.

38. Užuojautos žodžiai

Jus palietė tamsa ranka vėsia,
Dabar jokia užuojauta neguodžia,
Nebent viltis, kad neišnyks dvasia,
Kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai.

37. Užuojautos žodžiai

Liūdėsit Jūs, bet laikas gydys skausmą,
Brangaus žmogaus juk niekas negrąžins.
Tušti namai švies netektim iš tolo,
Nors grįžti ten skubėsit su viltim.

36. Užuojautos žodžiai

Ilsėkis žemėje, kurią Tu taip mylėjai…

35. Užuojautos žodžiai

Su liūdesiu palydime į paskutinę kelionę.

34. Užuojautos žodžiai

Jei meilė ir ašaros prikelti galėtų,
Tu šiandien būtum su mumis.