55. Profesiniai sveikinimai (mokytojams)

Ant stalo atversta knyga
Brandina mokslo mintį…
Kasdien taisai mažas klaidas, —
Toks atminty mums liksi.

Pavargusi palinks galva,
Kada visi jau miega,
O Tu taisai, taisai klaidas —
Tai mūsų gėrio pėdos.

Mes kasdienybėje kalti,
Dažnai užgaunam žodžiais…
Nustebins puokštė tarpdury…
Iš rankų kris Tau rožės.

Dėkojam, Mokytojau, Tau
Už Tavo didžią širdį.
Nieks neišmokys mūs geriau
Gyventi ir išlikti…

54. Profesiniai sveikinimai (mokytojams)

Rugsėjis beldžia į duris išdykęs
Ir veda į mokyklą mažučius.
Vėl tirpsta vaikiška širdis sutrikus —
Rugsėjis klasėj krykščia vaikučiu.

Rugsėjis beldžia į duris laimingas
Ir veda į mokyklą pirmąkart.
Šis jaudulys nebeišnyks vaikystės…
Kaskart rugsėjo pirmą laimėj noris verkt.

53. Profesiniai sveikinimai (mokytojams)

Mokytojau, mylėk mano vaiką lyg savo —
Kai manęs nėra, atstok jam mamą.
Mokytojau, globok mano vaiką lyg savo —
Kai draugų nebus, atstok jam draugą.

Mokytojau, saugok mano vaiką lyg savo —
Kai Tėvo nėra, atstok jam Tėvą.
Mokytojau, tikėk mano vaiku lyg savo —
Jeigu Jis suklys, nuvesk pas Dievą.