Tarptautinė civilinės aviacijos diena

Jungtinių Tautų Organizacija 1996 m. gruodžio 7 d. paskelbė Tarptautine civilinės aviacijos diena. Ši diena skirta pasidžiaugti aviacijos laimėjimais.

Šv. Mikalojus (Arklių diena)

Gruodžio 6 dieną minima Arklių diena. Krikščionybėje arklių ir arklininkų globėjais laikomi Šv. Floras ir Šv. Lauras. Šv. Mikalojus laikomas keliauninkų globėju, tačiau būtent jo vardo diena paskelbta Arklių diena.

Tarptautinė savanorių diena už ekonominę ir socialinę plėtrą

Tarptautinę savanorių už ekonominę ir socialinę plėtrą dieną Jungtinių Tautų Organizacija pasiūlė minėti 1985 m. gruodžio 5d. Ši diena skirta supažindinti visuomenę su savanorių tarnybomis ir skatinti žmonių norą įvairiose srityse pasiūlyti savo paslaugas – ir savo šalyje, ir užsienyje.

Šv. Barbora

Gruodžio 4-oji – Šv. Barboros varduvės. Šv. Barbora laikoma globėja visų, kurie mirė ne sava mirtimi, t.y., per nelaimingą atsitikimą, ypač nuo gaisro. Taip pat tikima, kad jai meldžiantis apsisaugoma nuo žaibo, gaisrų.

Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena

Gruodžio 3-oji – neįgaliųjų žmonių diena. 1983 m. buvo pradėta aktyviai supažindinti plačiąją visuomenę su neįgaliųjų žmonių problemomis ir kovoti už tai, kad tokiems žmonėms būtų suteiktos vienodos teisės, kad jiems būtų sudarytos sąlygos pritapti visuomenėje.

Tarptautinė vergovės panaikinimo diena

Gruodžio 2 d. minima Tarptautinė vergovės panaikinimo diena. Tarptautinė vergovės panaikinimo diena skirta ne tik praeities atminčiai, bet ir dabarties problemoms. Šiuolaikinės vergovės formos yra įvairios. Viena iš jų yra vaikų naudojimas kariniuose konfliktuose, įvairių grupuočių narių paslaugoms, nuo maisto gaminimo iki seksualinių.

Pasaulinė AIDS diena

Gruodžio 1 d. – pasaulinė kovos su AIDS diena. Pasaulinė AIDS diena minima nuo 1988 m. Įvyko visų pasaulio šalių Sveikatos ministrų susitikimui, nuspręsta keistis su šia liga susijusia informacija tarp medikų ir minėti gruodžio 1-ąją kaip kovos su AIDS dieną.