30. Profesiniai sveikinimai (kunigams)

Dieve, atsuk mano Kunigo žvilgsnį,
Kad nepamirštų maldelėj užtart.
Kristau, manęs Tu kasdien pasiilgsti —
Viešpatie, Kunigą mano pašauk.

Mano malda gal nepasiekia vartų,
Kur užrakinta teisybė tūnot?
Kunigui mano — atleisti pakaktų,
Kad aš laiminga galėčiau giedot.

Teikia palaimą visiems, kas suklydo,
Tavo teisybės tikrieji tarnai.
Mano gyvenimas kartą paslydo —
Žvelgia vargšu prieš altorių kaltai.

Kunigo maldą jaučiu begalinę
Savo gyvenimo gatvės tyloj.
Vaikšto jis basas po mano maldynus…
Viešpatie, leisk jam užtart mane tuoj.

Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>