6. Meilės žodžiai

Kiek kartų mes buvom laimingi,
Tiesėm rankas į šviečiančią saulę.
Į dangų su šypsena žvelgėm
Ir rankas suglaudę laikėm.

Kiek kartų mes buvom pavargę
Ir akys mūsų jau merkės.
Galvojom, kad reikia gyventi
Ir sunkų laiką kartu ištverti.

Kiek kartų ašaras liejom,
Slėpėm savo akis.
Viens kitą su panieka šaukėm
Ir norėjom nebūti išvis.

Kiek kartų mūs širdys šaukė,
Kartojo žodį atleisk.
Tačiau beržynai jau nebeklausė
Ir vėjais paleido svajones visas.

Kiek kartų klaidas dar darysim,
Kartosim diena iš dienos.
Nutilusios širdys akmenimis paliko
Nejutusios viena jau kitos.

5. Meilės žodžiai

Nereikia krintančių žvaigždžių,
Nereikia nei švelnių raudonų rožių…
Tereikia Tavo nuostabių akių,
Ir Tavo meilės žodžių…

4. Meilės žodžiai

Jei baltos snaigės kris ant Tavo veido,
Šviesus mėnulis Tau bučiuos akis,
Prisimink, kad kažkur pasauly
Yra dėl Tavęs plakanti širdis…

3. Meilės žodžiai

Ar žinai, kodėl šypsosi saulė?
Ko pasaulis toks šiandien šviesus?
Tai todėl, kad margajam pasauly
Mes atradom pačius šilčiausius jausmus…

2. Meilės žodžiai

Meilės ieškok širdimi, o ne akimis,
Nes akys ieško grožio, o širdis – širdies.

1. Meilės žodžiai

Obuoliuką Aš kremtu,
Ir galvoju kur gi Tu,
Jeigu būtum kartu,
Gautum pusę ir Tu.