51. Mamos dienos sveikinimai

Tik pažvelki, Mama, mes seniai užaugom,
Ir išskridom paukščiais iš Tavų namų.
Tiktai Tu, mieloji, gimtą lizdą saugai,
Kad sugrįžt galėtum, kai mums neramu.
Tau atrodo vakar dar maži bėgiojom,
Tu glaudei kiekvieną prie savo širdies.
Šiandien Tau gėlių mes puokštę dovanojam,
Ir ilgiausių metų norim palinkėt.

50. Mamos dienos sveikinimai

Nuo žemės delno kyla žalias daigas,
Viršum galvos – padangių žydruma.
Aš bėgau prie Tavęs, kaip mažas vaikas,
Tave ir saulę šaukdamas “Mama”.
Tu man sakau, tu man kartoji, mama:
Yra keliai, keleliai ir takai,
Kuriais į širdį, kaip į bendrą namą,
Ateina žmonės – dideli vaikai.

49. Mamos dienos sveikinimai

Mes visuomet vaikai prie tavo kojų, MAMA,
Po tavo glostančia ranka mes vėl maži,
Delne Tu mūs kelius ir klystkelius neši,
Vedies atgal į erdvų, skambantį vaikystės namą.
Mes visuomet vaikai prie tavo kelių, MAMA,
Ir kaip vaikai, mes žadam būt geri,
O Tu žiūri, Tu taip šiltai žiūri,
Kaip mes apleidžiame vaikystės erdvų namą.

48. Mamos dienos sveikinimai

Geroji mama, mes užaugom.
Kiekvienas jau savam kely.
Šarma paglostė tavo plaukus,
Bet dar ruduo toli.
Tik tu mokėjai mus užjausti.
Dažnai pavargus nuo darbų.
Dar kartą leiski prisiglausti,
Prie tavo rankų nuostabių.
Ir šiandien tariam mes visi –
Brangiausia žemėj Tu esi.

47. Mamos dienos sveikinimai

Buvo džiaugsmo akimirkos,
Buvo liūdesio valandos…
Buvo pavasario audros,
Buvo alsus vasaros nuovargis,
Brangus rudens susimąstymais…
Visko buvo šitam ilgam kely,
O dabar prieita toji aukštuma,
Nuo kurios malonu apžvelgti
Savo nueitus darbus, nugalėtus sunkumus.

46. Mamos dienos sveikinimai

Švelnumas delno, likusio ant mano skruosto…
Sūrumas ašaros akių giliajam žydrume…
Tu ateini iš ilgesio platybių krašto,
Apkloji liūdintį sušildančia skraiste.
Ir norisi, kad jie – nebylūs žodžiai,
Tūnoję mano viduje, pasiekt pasaulyje
Jautriausią širdį; Ir, kad išgirstum –
Aš myliu Tave.

45. Mamos dienos sveikinimai

Mieloji mama, tu buvai ir liksi
Audringoj jūroj švyturiu mieliausiu.
Kaskart sudrėkusiom akim vaikus sutiksi
Ir apie jų klaidas, džiaugsmus kas kartą klausi.
Sugrįžti trokštame kur tu,
Kur senas beržas, kur gimtinė,
Ir prisiglaudus paklausyt, kaip šlama
Širdy tavojoj meilė begalinė.

44. Mamos dienos sveikinimai

Žydekite kaip visos gėlės žydi,
Ir būkite jauna jauna…
Atleiskite, kad laimės jums nepalinkėjau,
Gėle laiminga būna visada.
Tegul visuomet šypsosi jums saulė,
Tegul visuomet neduoda jums liūdėt.
Gimtadienio proga dovanoju laimės saują,
Ir viso to ko MAMAI galima linkėt.

43. Mamos dienos sveikinimai

O buvo saulės, vėjo, buvo visko,
Svajonių laivas blaškės audrose.
Ne kartą ašara žvaigžde sutvisko,
Ne kartą džiaugsmas degė akyse.
Praskriejo metai, kaip viesulu praėjo,
O tu likai švelni, likai rami.
Nes tu skausmus ir negandas mokėjai,
Paverst šypsniu, praskaidrint viltimi.

42. Mamos dienos sveikinimai

Kai apsiniaukia saulės spindulys,
Kada laukai ir pievos ištuštėja,
Matai, kaip grimzta metai vis gilyn,
Ir pajunti, kad pusė kelio jau praėjo.
Dar kiek jėgos, kūrybinės minties,
Ir dienos, metai lekia greitai.
Mes linkim iš visos širdies,
Su ugnele širdy toliau gyventi.
Nesakome, kad laimė lietus per kraštus,
Bet linkime – tebus jos tiek, kiek reikia.
Sveikatos, džiaugsmo ir sėkmės – turbūt,
Tai viskas, ko labiausiai žmogui reikia.

41. Mamos dienos sveikinimai

Mamyte, mama, langus drobule balta uždenkit,
Lai šoks naktis už lango šokį trankų.
Ir leiskit prieš Jus mums nusilenkti,
Ir išbučiuot kiekvieną raukšlę rankų.

40. Mamos dienos sveikinimai

Mes laimės palinkėsim, kažin kur bebūtum,
Kantrybės, nuolankumo, meilės amžinos…
Nei liūtys rudeninės, nei šiaurės vėjo gūsiai,
Tavo namų šilumos neblaško niekados.

39. Mamos dienos sveikinimai

Nejaugi tau [septyniasdešimt], mama,
Nejaugi tiek jau nuvedė takai?
Kiek kartu aušros aušo, naktys temo,
Nejaugi tavo jau žili plaukai?

38. Mamos dienos sveikinimai

Tau norėčiau, Mama aš atverti širdį,
Ir gražiausiais žodžiais viską išsakyti.
Kai sunku šioj žemėj vienišai klajot,
Ir toliausiai būti nuo tavęs mamyt.

37. Mamos dienos sveikinimai

Leisk, mama, Tau rankas šias išbučiuoti,
Sugrubusias nuo vargo ir darbų.
Leisk, mama, Tau karštai priglust prie skruostų,
Prie laiko pėdsakų giliai grubių.