17. Išleistuvių sveikinimai

Nesistebėjot, kad aš ne viską moku,
Nesistebėjot, kad ne viską žinau,
Supratot, kad vis dar mokausi
Mylėti, suprasti ir gerbt.

16. Išleistuvių sveikinimai

Vėl klasė liks viena. Skambės tik žingsnių aidas…
Jus akimis lydės išmarginta lenta
Raidėm ir formulėm, daiktavardžių linksniuotėm.

Liūdės ant suolo palikta knyga…
Kvepės pavasariu ir sodais, varpelis suskambės,
Ir Jūsų širdys, man atrodo, mokyklą paminės…

15. Išleistuvių sveikinimai

Būkit kaip medžiai tvirti,
Vėjų, audrų nebijokit.
Savo jaunystei, savo likimui
Širdį ir ranką paduokit.

14. Išleistuvių sveikinimai

Tavo dienos – smalsios vaiko akys,
Krykštavimas, klaidos mūs darbuos.
Tavo dienos – mažos mūsų širdys trapios,
Mokančios mylėt ir neišduot.

13. Išleistuvių sveikinimai

Balta kreida taip greitai sutrupėjo,
Dar prie lentos stovėjot neseniai…
Jau tiek žiemų, tiek vasarų praėjo,
Jau sparnelius pakėlėt, mano mokiniai…

12. Išleistuvių sveikinimai

Daug surasit. Kai ką ir prarasit.
Daug pamiršit dienų margų.
Bet kaip ėjot pritilę iš klasių,
Paskutinį kartą – vargu.

Bus keliai, painios kryžkelės, stotys,
Iš visokių giedosit gaidų.
Bet skambiausioji visad kartosis,
Paskutinio skambučio aidu.

Ginsit tiesą ir pasakas seksit,
Kaip jas seka pasaulis seniai.
Susirinkę po daugelio metų, nustebsit,
Kad gražiausi buvot čionai.

Tegu būna keliai Jūsų šviesūs,
Neišblunka pasaulio viltis.
Būkit žvalūs, laimingi ir tiesūs,
Nes ant Jūsų pečių – ateitis.

11. Išleistuvių sveikinimai

Jūs išmokėte knygą mylėti,
Nesiskirti su ja niekada.
Ir akimirka tapo saulėta,
Kai pavirto į žodį kreida.

10. Išleistuvių sveikinimai

Mokykla tarsi motinos rankos,
Mus globoja, ir baudžia, ir guodžia.
Širdyje išsinešim ne vieną,
Jos nuoširdų ir šildantį žodį.

Jūs mus mokot mylėti pasaulį,
Gerbti žmogų ir gėrį suprasti.
Kovoje už šviesesnį rytojų,
Būties prasmę ir laimę surasti.

Gėrio grūdus mumyse jūs sėjat,
Ir džiaugiatės, pamatę daigus.
Ir kas metai auksinį rugsėjį,
Vėl su meile sutinkate mus.

O mokytoja, kiek daug dar nežinau,
Beveik dar visos neišspręstos lygtys…
Skolų nė pusės dar negrąžinau,
Deja, gyvenime negalima antrus metus palikti.

Vėl varpelis ataidi, nuaidi
Taip kas metai, diena iš dienos.
Kol raukšlelės nubers tavo veidą,
Kol plaukai sidabru nušarmos.

Plaukai pabalę, puslapiai išblukę,
Visa esi Tu amžina knyga.
Tu būsi mums lyg pasaka be galo,
Visų darbų pradžia ir pabaiga.

9. Išleistuvių sveikinimai

Šiandien reikia prisiminti, pamąstyti,
Gal dar truputį paliūdėt?
Ne! Kai geros akys švyti,
Žiburėliais šildžiusios mane.

Kai jos klasėj metų metais sekė,
Kuo degiau, ko troškau, kur vedžiau.
Ir norėtųs šiandien, mielos akys,
Dar į jus pažvelgti atidžiau.

Paieškot jose legendų, miestų,
Pasivyt lakiausias svajones.
Kad gražiausi tiltai nusitiestų,
Tarp vaikystės, jūsų ir manęs.

Kad netektų niekad nusivilti
Tuo, ką jūsų akyse mačiau.
Kad vis jausčiau Jūsų norą kilti,
Užu paukščio skrydį dar aukščiau.

Nes svajonė niekad nesudūžta,
Jeigu ji ugninga ir tikra.
Ras ji širdį, tarsi paukštis gūžtą,
Net ir vėlyviausiam vakare.

8. Išleistuvių sveikinimai

Vėl mėnulio žiedadulkėm snigo,
Ūkanotoj gegužio nakty…
Šįryt visos kadieniškos knygos,
Ir visi užrašai užversti.

Nežinau – paskutinio skambučio gal jūs
Laukėt be galo seniai…
O gal metai jums buvo trumpučiai,
Kaip keli paprasti sakiniai.

Ir ašaros pirmos slapčia jau išlietos.
Cituojate Grino „Raudonas bures“…
Tik štai susirasti gyvenime vietą sunkiau,
Pasirodo, nei lygtį išspręst.

Nėra užrašuos panašių variantų,
Taisyklių pritaikyti čia negali.
Bet aidi skambutis… Ir moko gyventi,
Ir kviečia žvaigždė vis aukštyn, vis tolyn…

7. Išleistuvių sveikinimai

Gyvenimas – tai ne lenta,
Kur trinti galima ir vėl rašyt iš naujo…
Gyvenimas – kur kiekviena klaida,
Įrėžiama į sąžinę, į kraują…

Vaikystės soduose saulėtuos, prabėgo dienos kaip viena,
Ir štai jau beldžias išsvajota Pilnametystės valanda.
Tad drąsiai ženk per amžiaus slenkstį,
Tau horizontai atviri.
Gyvenimu tauriu įrodyk, kad Dievo dovaną turi…

6. Išleistuvių sveikinimai

Čia pažydo pirmoji draugystė,
Čia skambėjo gražiausia daina.
Neskubėki, sustoki, jaunyste,
Su draugais, mokykla mylima!

Balti vieškeliai kviečia išskristi,
Su kilniausiais troškimais visus.
Mokslo dienos – džiaugsmų karalystės,
Liks širdy kaip akordas šviesus.

Liks širdy paskutinis varpelis,
Išlydėjęs pro klasės duris.
Žodis mokytojų tyras ir geras,
Ir draugų nuostabiųjų būrys.

5. Išleistuvių sveikinimai

Nurimus žemė snaudžia mums po kojom,
Nakties tyloj užmigs jauni.
Mes einame sutikti naujo ryto,
Pirmųjų aukso saulės spindulių.

Paglamonėt berželio pumpurų dažytų,
Ištarti: Žeme, aš tave myliu!
Mes čia atėjom pasitikti bundančio pasaulio,
Kuris mūs laukia ir švelniai sako: – Gavom kažką, kažką jau.

Žinau, kad daugelis nesusitiksim,
Kad mūs keliai bus saulės išskirti.
Tačiau gyvenime mes amžinai paliksim
Tokie, kaip klasėje, nuoširdūs, draugiški, tyri.

4. Išleistuvių sveikinimai

Nesakyk – paskutinį mokyklinį valsą šiandien šoku. Einam.
Nori, lig lubų iškelsiu tą mažytį pirmoką.
Nori, klaidžiosim ištisą naktį, eisim aušrą sutikt…

Gaila visko iš karto netekti, viską šičia palikti.
Nori, aš, kaip šitie berniūkščiai, gatvėj triukšmą sukelsiu,
Tik, prašau – nesakyk, kad šoku paskutinį mokyklinį valsą.

3. Išleistuvių sveikinimai

Ant lentos juodos – kas rytą naujos datos,
Tarsi laikas – trupanti kreida,
Jau dabar žinau, kaip reikalingi jūsų žodžiai,
Išrašyta formulėm lenta.

Jūsų lydimi ateinam ir išeinam,
Kitos rankos mūsų suolus lies.
Bus vėl žodžiai, bus vėl naujos datos,
Tiktai rūpesčiai ir raukšlės pagilės.

Per anksti, oi per anksti plaukai jums nušarmojo.
Saulėti rugsėjai keisis, belsis…
Ačiū, kad mums negailėjot šilumos,
Nuo raidės pirmos lig paskutinio valso.