Posakiai apie meilę

Posakiai apie meilę. Aforizmai apie meilę. Citatos apie meilę. Frazės apie meilę. Gražūs žodžiai apie meilę. Mintys apie meilę. Sentencijos apie meilę.

 1. Be meilės pasaulis iš tiesų yra mirties pasaulis, kuriame ir mirtis praranda savo reikšmingumą. – J. Girnius.
 2. Be pagarbos nebūna tikros meilės. – I. Kantas.
 3. Brangink meilę, kurią gauni, labiau už viską. Ji išliks dar ilgai po to, kai būsi praradęs turtus, ir sveikatą. – Autorius nežinomas.
 4. Būti su mylimąja niekada neprailgsta. – J. V. Gėtė.
 5. Džiaugsmas ir skausmas, mintis nerami,/ Audrina protą kančia maloni./ Žavesį keičia sunkus liūdesys, –/ Jeigu tu myli, laimingas esi. – J. V. Gėtė.
 6. Gamtos karūna yra meilė. Ji kuria skirtumus tarp visų būtybių, tarsi norėdama viską į save sugerti; ji viską išskiria, kad vėl viską sujungtų. Keli lašeliai iš meilės taurės atlygina visą kupiną kančių ir rūpesčių gyvenimą. – J. V. Gėtė.
 7. Gamtos vainikas – Meilė. – J. V. Gėtė.
 8. Geriau mylėti ir prarasti, nei visai nemylėti. – Šv. Augustinas.
 9. Jei meilė ateina ne laiku, ji pastatomą į eilę. – J. Laucius.
 10. Jei nori būti mylimas – mylėk. – Seneka.
 11. Juslumas dažnai per daug skubina meilės augimą – jos šaknys lieka silpnos ir jas lengva išrauti. – F. Nyčė.
 12. Kai tik meilė atiduoda viską, ji subankrutuoja. – F. Hebelis.
 13. Kas, būdamas mylimas, jaučiasi vargšas? – O. Vaildas.
 14. Kiekviena meilė nori būti amžina ir tai yra jos amžina kančia. – E. M. Remarkas.
 15. Kol žmonės myli, tol atleidžia. – F. de Larošfuko.
 16. Meile, akla jėga ir aklas nuotykis, gyvenimo – mirštančio karaliaus – švelnus juokdarys; nieko nėra tavyje gražaus ir viskas nuostabiai gražu; meile, pilna prakeikimų ir stebuklų, paprasta, žiauri ir dosni, dar negimusiems sukrauni dieviškas gėrybes ir pati sunaikini; tokia tu esi, palaiminta meile – vienintele, nepasirenkama; bepročiai tavęs vengia, o kas nevengia taip pat netenka proto. – J. Grušas.
 17. Meile neprekiaujama prekyvietėse, ji nesvarstoma prekiautojo svarstyklėmis. Jos, kaip ir intelekto, vienatinis džiaugsmas yra jausti, kad ji gyva. – O. Vaildas.
 18. Meilė abipusė ir abipusė pagarba – tai iš tikro nauda abiem pusėms. – Mo Ti.
 19. Meilė amžina, tik partneriai keičiasi. – Autorius nežinomas.
 20. Meilė be pagarbos negali nei toli nueiti, nei aukštai pakilti, ji viensparnis angelas. – A. Diuma.
 21. Meilė, be savęs, nepripažįsta kito gydytojo. – S. Propercijus.
 22. Meilė – didžiausia paslaptis, kurios ieškojo visi pasaulio išminčiai. – O. Vaildas.
 23. Meilė – dviejų lyčių kova. Moteriai reikia gintis pirmai, vyrui reikia gintis vėliau, ir vargas nugalėtam. – A. Diuma.
 24. Meilė gali akimirksniu pakeisti pasaulį. – Nežinomas autorius.
 25. Meilė – galinga burtininkė: ji pasaulį gali dangum arba pragaru paversti. – S. Nėris.
 26. Meilė ir dvejonė niekad nesusikalba. – K. Džibranas.
 27. Meilė ir kančia gaivina sielą taip, kaip rasa suvytusius žiedus. Be meilės gyvenimas tuščias ir beprasmis. – S. Nėris.
 28. Meilė išryškina kilniąsias ir slaptąsias mylinčiojo savybes, – tai, kas jame reta ir išskirtina, todėl ji lengvai klaidina, kai norima išsiaiškinti, kas jame yra taisyklė. – F. Nyčė.
 29. Meilė įkvepia didingiems darbams ir kliudo juos įgyvendinti. – A. Diuma.
 30. Meilė yra šydas tarp dviejų mylimųjų. – K. Džibranas.
 31. Meilė yra jėga, kurianti meilę. – E. Fromas.
 32. Meilė – kaip skaičius π: natūrali, iracionali ir labai svarbi. – Dž. R. Lovelis.
 33. Meilė, kuri neatsinaujina kas dieną, tampa įpročiu, taigi ir vergija. – K. Džibranas.
 34. Meilė neguli kaip akmuo, ją reikia minkyti kaip duoną ir visą laiką atkurti, atnaujinti. – Ursula K. Ke Guin.
 35. Meilė nepriverčia suktis pasaulio. Ji yra tai, dėl ko sukasi pasaulis. – F. Džonsas.
 36. Meilė pačiam sau – romanas, trunkantis visą gyvenimą. – O. Vaildas.
 37. Meilė saldina širdis, skausmas jas išdegina, išvalo nuo žemės šiukšlių. – S. Nėris.
 38. Meilė – šviesos žodis parašytas šviesos ranka šviesos puslapyje. – K. Džibranas.
 39. Meilė – tai akimirka, švystelėjanti visų saulių ir žvaigždžių visatos spindesiu. – M. K. Čiurlionis.
 40. Meilė – tai dviejų kūnų trynimasis ir skysčio išsiliejimas. – R. Gavelis.
 41. Meilė – tai gyvenimo šviesa. Santuoka – tai sąskaita už šviesą. – Autorius nežinomas.
 42. Meilė – tai ne aukojimasis. Dėl mylimo žmogaus reikia stengtis, bet neatsisakyti savęs. – Autorius nežinomas.
 43. Meilė – tai saulėtekis, vidurdienis, ilgas ir kaitrus, ir vakaras, stebuklingas ir tylus, o ją pagimdė ilgesys. – M. K. Čiurlionis.
 44. Meilė – tai stiprūs ir balti sparnai. – M. K. Čiurlionis.
 45. Meilė – tai tuomet, kai tau norisi ne tik permiegoti su antrąja puse, bet ir pabusti šalia. – Autorius nežinomas.
 46. Meilė – tai vieškelis į saulę, grįstas aštriais deimantais, kuriuo turi eiti basas. – M. K. Čiurlionis.
 47. Meilė tokia visagalė, kad iš pagrindų pakeičia ir mus pačius. – F. Dostojevskis.
 48. Meilė viena, bet jos imitacijų – tūkstančiai. – F. de Larošfuko.
 49. Meilė vienam yra barbariškumas, nes nukenčia kiti. Taip pat ir meilė Dievui. – F. Nyčė.
 50. Meilė – vienintelė aistra, nepripažįstanti nei praeities, nei ateities. – O. de Balzakas.
 51. Meilėje kaip sporte, mėgėjo formą būtina palaikyti nuolatos. – Autorius nežinomas.
 52. Meilėje vyras ieško visiškos vergės, o moteris – visiškos vergijos. Meilė grįžta į praeities kultūrą ir praeities visuomenę – į Rytus. – F. Nyčė.
 53. Meilės pastovumas esti dviejų rūšių: pastovūs esame arba todėl, kad visą laiką aptinkame naujų mylimo žmogaus savybių, vertų meilės, arba todėl, kad pastovumą laikome garbės dalyku. – F. de Larošfuko.
 54. Meilės mįslė yra didesnė nei mįslė Gyvenimo. – O. Vaildas.
 55. Meilės vertas kiekvienas, išskyrus tą, kuris mano esąs jos vertas. O. Vaildas.
 56. Mylintieji apglėbia tai, kas yra tarp jų, o ne viens kitą. – K. Džibranas.
 57. Myli ne tas, kuris negali išsiskirti, o tas, kuris myli ir išsiskyręs. – J. Laucius.
 58. Naujumo žavesys meilėje yra panašus į vaismedžių žydėjimą: jis greitai nublanksta ir daugiau niekada nesugrįžta. – F. de Larošfuko.
 59. Nelengva be meilės, bet, neduok Dieve, kai jos per daug. – Autorius nežinomas.
 60. Nuo meilės yra visokių vaistų, bet nėra nė vieno patikimo. – F. de Larošfuko.
 61. Pavyde glūdi daugiau garbėtroškos nei meilės. – F. de Larošfuko.
 62. Pirmoji nesugadintos jaunystės meilė visada linksta į didingumą. Gamta tarsi nori, kad viena lytis kitoje ieškotų gėrio ir grožio. – J. V. Gėtė.
 63. Reikia mylėti, neapkęsti, kovoti, tikėtis – tai gali padaryti gyvenimą kartų, tačiau be šito visas gyvenimas – niekai. – J. V. Gėtė.
 64. Reikia patirti meilę prieš susiduriant su morale. Kitaip neišvengsi kančios. – A. Kamiu.
 65. Retai būna tikra meilė, bet tikra draugystė būna dar rečiau. – F. de Larošfuko.
 66. Sutuoktinių meilė, laimingai išvengianti tūkstančio atsitiktinumų, visų gražiausias stebuklas, nors ir visų kasdieniškiausias. – F. Moriakas.
 67. Ten, kur meilė arba neapykanta nevaidina jokio vaidmens, moteris vaidina vidutiniškai. – F. Nyčė.
 68. Tiems, kuriems nesvetimas pykčio jausmas, nesvetimas ir meilės jausmas. – V. Hugo.
 69. Tikėkite meile iš pirmo žvilgsnio. Bet kokiu atveju visada turite antrąjį žvilgsnį. – Autorius nežinomas.
 70. Tu meile netikėk! Nėra šioj žemėj meilės. Yra savimeilė, plėšri, kerštinga, pavydi; Yra aistra, kaip vilkė alkana. – V. Mykolaitis-Putinas
 71. Visa, kas daroma iš meilės, visada vyksta anapus gėrio ir blogio. – F. Nyčė.
 72. Visada žemėje per mažai gerų žodžių – meilės, tiesos ir dėkingumo žodžių. Mes dažnai taip ir išsiskiriame, nepasakę jų vienas kitam, nusinešame, užgniaužę juos savo širdyse. Praeiname abejingi pro medį, paukštį, pro žydintį rugį ir pro kenčiantį žmogų, tarytum ne vienos žemės broliai, ne vienos saulės vaikai būtumėm. – J. Marcinkevičius.
 73. Visos aistros verčia mus klysti, bet pačias juokingiausias klaidas verčia daryti meilė. – F. de Larošfuko.
 74. Vyrai visada nori būti pirmąja moters meile; moterų nuojauta subtilesnė: joms patinka būti paskutiniu vyro romanu. – Nežinomas autorius.
 75. Žinome, kad meilė stipri kaip mirtis, bet juk ji ir trapi kaip stiklas. – Gi de Mopasanas.
 76. Žmogus nei žvėris, nei angelas; jis turi mylėti ne gyvuliškai ir ne platoniškai, o žmogiškai. – V. Belinskis.
 77. Žmonės, kad ir kokių jie turi trūkumų, labiau už viską verti meilės. – J. V. Gėtė.

Biblija

 1. Viską darykite su meile. – 1 Kor 16, 14.

Merfio dėsniai

 1. Meilė – medis, ant kurio visi trokšta pasikarti.
 2. Meilė – skylė širdyje.

Lietuvių patarlės

 1. Aš mergytę myliu, bet kai vesti – tyliu.
 2. Baimė su meile drauge nevaikšto.
 3. Be saulės – ne vasara, be meilės – ne gyvenimas.
 4. Greita meilė kaip seilė.
 5. Karšta meilė greitai sudega.
 6. Kas tyli, tą visi myli.
 7. Meile sotus nebūsi.
 8. Meilė – kaip seilė: veikiai pragaišta.
 9. Meilė – ne seilė, nenurysi.
 10. Meilė viską nugali.
 11. Meilėje ir kare – visos priemonės tinkamos.
 12. Meilės ir kosulio nepaslėpsi.
 13. Motinos meilė vis nauja.
 14. Ne tas myli, kas žada, o tas, kas prie altoriaus veda.
 15. Pirkta meilė greit atvėsta.
 16. Sena meilė nerūdija.

Prancūzų patarlės

 1. Meilė panaši į vaiduoklį – visi apie ją kalba, bet nedaug kas matė.

Žydų patarlės

 1. Greitai įteisinta meilė baigiasi skyrybomis.
 2. Mylimąją reikia apžiūrėti ne akimis, o širdimi.

Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>