Patarlės apie namus

Lietuvių liaudies patarlės apie namus.

1. žmogus be mokslo kaip namai be langų
2. žento namai uošvio nešildo
3. užkandinė – antri namai
4. svetimi namai – pragarai
5. suvalgyti su namais
6. sūnaus namai ne visada tėvą šildo
7. šulinys be svirties kaip namai be šeimininko
8. skubrus kaip užsidegęs
9. šeimininkė iš namų žingsnį, o namai nuo šeimininkės dešimt
10. savo namaičiai kad ir smilgaičiai
11. niekas nedega
12. neščėslyvi tie namai, kur lopšys nenustoja stenėjęs
13. nei jo namai, nei jo vaikai
14. ne namai, o bažnyčia
15. ne mano namai dega
16. namai – pragarai, be namų negerai
17. namai – ne šakaliai, nesudegs
18. namai – ne lašiniai, katės nesuės
19. namai – ne kiškis, nepabėgs
20. namai – kaip pats išmanai
21. namai toliau, vargai arčiau
22. namai šakaliai, o čia Dievo garbė
23. namai po kepure ir marškiniais
24. namai pilni gėrybės, tiktai reikia kantrybės
25. namai ne blynais dengti
26. namai namučiai, kad ir po smilga
27. namai namais ir kvepia
28. namai kišti, ožiai rišti, linai rauti, kviečiai pjauti
29. namai kaip pragarai
30. namai kaip po pavietrės
31. namai kaip išvogti
32. namai dangum dengti
33. namai be vaikų – it varpai be širdies
34. namai be šeimininkės – tai viralas be druskos
35. namai – ne paukštis, nenulėks
36. mano namai – mano valia, mano vestuvės – mano dalia
37. mano namai – mano tvirtovė
38. kurti namai be šunų, akli langai be vaikų
39. kur stogas, ten namai
40. kur ramu, ten tėvai, kur duonelė, ten namai
41. kur nuėjai, tai vis ne savo namai
42. kur nueisiu, ten namai, kur numirsiu, ten kapai
43. kur namai, ten langai
44. kur kunigas įeina, palaiminti tie namai
45. kur kapai, ten namai
46. kur gyveni, ten namai, kur garbini, ten Dievas
47. kur gyveni, ten namai
48. kur gaunu darbo, pavalgyti, ten namai, kur numirsiu, ten bus kapai
49. kur eini, ten keliai, kur sustoji, ten namai
50. kur duonos yra, ten ir gera
51. kur duona, ten ir namai
52. kur duona, ten ir kraštas
53. kur dirbi, ten duona, kur numirsi, ten kapai
54. kur auga miškai ir krūmai, ten ir čigonų namai
55. kruogo namai, kaip pats išmanai
56. kožni namai su gyvate
57. kol gėrėm, vis gerai, pasigėrėm, rūp namai
58. kieno namai, to ir nagai
59. katrie kapuose, tie namuose
60. kas per darbas: namai kišti, ožiai rišti, linai rauti, kviečiai piauti
61. kas namai – tai dūmai, kas gaspadinė – tai rūgžtis
62. karčemos namai – visiems ne darmai
63. kam turmas, o man namai
64. kam kalėjimas, kam namai
65. kaip našlaitis be tėvų, taip namai be gaspadoriaus
66. iš namų žingsnį – nuo tavęs namai – dešimt
67. ir gyvulys žino, kur gaspadoriaus namai
68. gyventi po kepure
69. gyventi po kepure
70. gerai negerai – svetur ne namai
71. gaspadorius per žingsnį, namai per sieksnį
72. gaspadoriaus akimi namai laikosi
73. gamta – visų namai
74. Dievo namai kiekvienam atdari
75. daktaro namai ir karčemos – tai ne dovanai
76. čigono visur namai
77. čigono namai – kur krūmai, miškai
78. čigono dvaras miške
79. čia jau vaišės, o ten namai
80. blogi namai, kur vištos gaidžiais gieda
81. bendri namai – pragaro vartai
82. be šuns namai kurti, o be mažų vaikų – akli
83. be moteriškės tušti namai
84. aukšti tavo namai, kad nė gulsčias neįeini
85. ar namai dega?
86. ar namai blynais dengti?
87. ar dega bala
88. ankšti namai, bet savi
89. akli namai be šunų, akli langai be vaikų
90. akli namai be šuns, kurti be gaidžio

Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>