Patarlės apie knygas

Lietuvių liaudies patarlės apie knygas.

1. žiūri į knygą, mato špygą
2. važiuodamas bažnyčion pasiimk knygas, o važiuodamas girion – kirvį
3. to nei žydų knygose nerasi
4. su knygom pilvo neprikiši
5. šita knyga perskaityta
6. širdis – ne knyga, neišskaitysi
7. plikiui šukos, o beraščiui knygos nereikalingos
8. per daug nesigilink į knygas, nes sukvailėsi
9. pasakyk, kokias knygas skaitai, pasakysiu kas esi
10. nespręsk apie knygą iš viršelio
11. nemokytas ir iš atžagarios knygos moka skaityti
12. nedegink kryžiaus, vėliavos ir knygos
13. ne iš knygos į praktiką, bet iš praktikos į knygą
14. mokytas kaip pelė knygas suėdusi
15. mokytas – iš knygų, o durnas iš galvos
16. knygos ne plėšyti rašomos
17. knygos kaip plaučiai
18. knygos ir laikraščiai – tai kasdieninis žmogaus draugas
19. knygos – dykaduoniams
20. knyga nosį bado, knygos nemato
21. knyga kaip pečiadangtė
22. knyga – pasaulį girdanti išminties upė
23. knyga – mokslo šaltinis
24. knyga – geriausias draugas
25. kiaulės negi išmokysi knygas skaityti
26. katė knygas pagavo
27. kas skaityti įpras, tas daug naudos knygose ras
28. kas skaito knygas, tam netrūksta gero draugo
29. kas iš knygos sėja, tas iš kromo duoną ėda
30. kambarys be knygų yra lyg kūnas be dvasios
31. kai varnas šaudai, knygoj nežiūri
32. jei geras knygas skaitysi, tai būsi protingas, jei uždirbtus pinigus taupysi, tai būsi turtingas
33. iš knygų gaspadoriausi – juodos duonos plutą grauši
34. iš knygų duonos nevalgysi
35. gražią knygą visi varto, o negražią tik pavarto
36. be knygos nėra mokslo, be mokslo nėra ir gyvenimo
37. baigias knygos senos, naujos bus
38. … kaip iš knygos
39. … kaip cicilikas, maldaknygę pardavęs

Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>