2. Gimtadienio kvietimai

Man sukanka 5-eri!
Tad nepraleisk šaunaus vakarėlio, kurio metu žaisime įvairius sportinius žaidimus.
Be Tavęs šis vakarėlis nebūtų toks smagus, dėl to Labai kviečiu dalyvauti!
Gimtadienis vyks Gegužės 25 dieną (šeštadienį) nuo 12:00 val. iki 16:00 val.
Mano namuose _______ Kaune.
P.S. Valgysime dešrainius, o po to – didelį tortą!
Mano tel. nr. __________
_______

1. Gimtadienio kvietimai

Draugužiai! Mes gyvename
Ateinančių dienų klastoj.
Jauni – mes norim širdies nerimo
Ir, rodos, viskas bus tuoj, tuoj…

Ateikite – atšvęsime
Gimtadienį visi kartu.
Metus – draugais mes suskaičiuosime
Ir dūžiais taurių iškeltų!

13. Krikštynų kvietimai

Brangieji,

Šiandien Dievo Gailestingumo šventovėje

aš gavau pačią gražiausią ir brangiausią Dievo dovaną – krikštą.

Ačiū, kad tokią man svarbią gyvenimo dieną esate su manimi.

Mano mažutės dienos —
Saulės anksti myluotos,
Tarsi laukų purienos —
Ryto rasa apklotos.

Dar visiškai neilgas
Mano pačios takelis.
Aš — kaip bitutė — pilkas
Mažas mamos paukštelis.

Lai debesėliai renkas,
Lai nepiktai grūmoja —
Švelnios mamytės rankos
Mano dienas globoja.

12. Krikštynų kvietimai

______,

Suskambėjo Bažnyčios varpeliai
Laikas krikštyti vaikelį!!!
Maži angelėliai kviečia,
Tapt krikščionišku piliečiu.

Labai prašau tapti mano Krikšto Tėveliu.
_____

11. Krikštynų kvietimai

Miela ____,

Ši diena ypatinga,
Degant baltai žvakelei
Tapsiu turtinga:

Gausiu meilę Dievulio
Dovanų kalnelius,
Kunigėlio palaiminimą
Ir antrus tėvelius.

Į tikėjimo kelią
Vartelius man atversit
Ir mane pirmą kartą
Pas Dievulį nuvesit.

Labai prašau tapti mano Krikšto Mamyte.
____

10. Krikštynų kvietimai

Teta ________________ir dėde ______________,
Kviečiu Jus į savo pirmąją šventę – krikštynas.

Krikšto angelą pasitiksiu X metų X mėnesio X dieną,
XX val. X bažnyčioje (adresas).
Norėčiau, jog šią svarbią man dieną mane lydėtumėte ir taptumėte mano krikšto tėveliais.

_______

9. Krikštynų kvietimai

Mielieji ____ ir ____,
kviečiu Jus X mėnesio X dieną, XX valandą
į savo krikštynas, kurios įvyks X vietoje.

Noriu, kad šią svarbią man gyvenime minutę
laikytumėte mane savo rankose,
lydėtumėte mane gyvenimo keliu ir
taptumėte mano krikšto tėveliais.

8. Krikštynų kvietimai

Suskambės Bažnyčios verpeliai
Laikas krikštyti vaikelį!
Maži angelėliai kviečia
Tapti krikščionišku piliečiu.

Gerb.__________________________,
X metų X mėnesio X dieną X val. kviečiame
Jus kartu su mumis pasidžiaugti
Mėnuliuko Krikštynų švente.

Šventinė ceremonija vyks XX val. X bažnyčioje.
Krikštynas švęsime kavinėje X.

Labai lauksime Jūsų!
Mėnuliukas ir jo tėveliai

7. Krikštynų kvietimai

Vaikas tai pati brangiausia dovana, kurią dovanoja Viešpats, o Krikštas – tai šios dovanos įpakavimas.

Mūsų ypatingoji dovana, XXX (krikšto vaikelio vardas) bus krikštyjama XX (savaitės diena), šių metų XX d., XX val. XXX bažnyčioje. Šventinė vakarienė vyks XX val., XXX sodyboje adresu XXX.

Labai lauksime Jūsų!
XXX (krikštuko vardas) ir jo tėveliai

6. Krikštynų kvietimai

Dievulis mus palaimino iš aukštybių atsiųsdamas mažą ir mielą angelėlį, mūsų brangiausią XXX (krikštuko vardas) – mūsų meilės dovaną!

Kviečiame Jus dalyvauti šio angelėlio Krikštynų ceremonijoje, kuri įvyks šių metų XXX d. (data) XX val. XXX bažnyčioje. Vėliau visi patrauksime pietų į XXX (kavinė, adresas).

Laukime Jūsų atvykstant, XXX (krikšto vaikutis) ir tėveliai.

5. Krikštynų kvietimai

Kiekvienam Dievas paskiria angelą, kuris ant savo delno neša laimę, ant lūpų – meilę, širdelėje – tikėjimą, akytėse – viltį. Kiekvieną vaikelį visada globoja tas mažas angelėlis.
Kviečiame Jus į XXX (krikštuko vardas) krikšto priėmimo ir angeliuko paskyrimo ceremoniją. Pasiruošimas krikštui, išlydėjimas į bažnyčią – šių metų X mėnesio X dieną, XX val. X vietoje.
Krikšto ceremonija – šių metų X mėnesio X dieną XX val. X bažnyčioje.

Šventė – šių metų X mėnesio X dieną XX val. XXX sodyboje (adresas XXX)
Laukime Jūsų atvykstant, XXX (krikšto vaikutis) ir tėveliai.

4. Krikštynų kvietimai

Suskambės Bažnyčios verpeliai
Laikas krikštyti vaikelį!
Maži angelėliai kviečia
Tapti krikščionišku piliečiu.
Mielieji XXX (svečių vardai),
Šių metų X mėnesio X dieną X val. kviečiame Jus kartu su mumis pasidžiaugti XXX (krikštuko vardas) Krikštynų švente.
Šventinė ceremonija vyks XX val. X bažnyčioje.
Krikštynas švęsime kavinėje X XXX adresu.
Labai lauksime Jūsų!
XXX (krikštuko vardas) ir jo tėveliai

3. Krikštynų kvietimai

Mieli dėde, teta, pusbroli ir pussesere,

Aš dar nemoku kalbėti, nors labai labai noriu, bet mano brangiausia mamytė viską supranta iš mano akyčių, kuriomis puikiai moku mirksėti. Aš jai mirksiu ir diktuoju, ką rašyti.

Kviečiu Jus į mano krikštynų šventę. Pabūkite šalia, kai man suteiks Krikšto sakramentą XXX d.(data) XX val. XXX (bažnyčios pavadinimas) bažnyčiojeir pasimelskite, kad mane visada globotų mano angelėlis. Aš pažadu Jums garsiai padainuoti ceremonijos metu. XX val palydėkite mane į XXX (sodybos, kavinės pavadinimas) sodybą XXX adresu, kur pažadu daug juoktis ir būti pats mieliausias kūdikėlis pasaulyje.

Laukiu Jūsų taip stipriai, kad net negaliu!

XXX (krikštuko vardas)

Jei nerasite kur važiuoti, skambinkite mano tėčiui tel. XXX

2. Krikštynų kvietimai

Sveiki,
Kviečiu Jus į savo krikštynų šventę, kuri įvyks šių metų rugpjūčio 20 d. 12 val. Vilniaus Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje. Prašau Jūsų atvykti gerai nusiteikus ir pasiruošus pamatyti ne tik Didįjį Krikšto stebuklą, bet ir mane – vaikelį, kuris šiuo stebuklu bus apdovanotas. Labai Jūsų laukiu, o vakare, 19 val. kviečiu atšvęsti mano tapimą krikščionimi mano tėvelių …………….ir………………. sodyboje, adresu ……………….
Nuoširdžiai Jūsų laukiantis/-i …………….

1. Krikštynų kvietimai

Labas,
Aš vardu…………
Aš gimiau 2012 m. rugpjūčio 8 d.
Aš labai paklusni mergytė.
Kartu su savo tėveliais
………………….. ir ………………………..

Kviečiu Jus į savo krikštynas, kurios įvyks šių metų rugpjūčio 20 d. 12 val. Vilniaus Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje 15:00. Po ceremonijos pietausime …………. kavinėje, adresu ………………. Aš ir mano tėveliai Jums pažadame puikią šventę, kurioje Jūsų lauks šampano taurė, o manęs – stiklinė pieno. Na, o pasivaišinusi aš eisiu miegoti, o Jūs – pasišokti.
Laukiu nesulaukiu Jūsų!