Merfio dėsniai apie žmones

GOLDFARBO ATPILDO NEIŠVENGIAMUMO dėsnis:
Jei atrodo, kad nieko neatsitiko, laukite tolesnių pasekmių.

TRUMPAS GEDIMŲ APIBRĖŽIMAS PAGAL GOLDFARBĄ:
Arba susikratė, arba surūgo.

DŽ. KUKUMERIO NEKLYSTAMUMO taisyklė:
Neklysta tas, kas nieko tokio nedaro.

LECO NEPILNO POJŪČIO paradoksas:
Būna, kada yra kur įkišti, tačiau nėra kontakto.

LECO PAGRINDINIS PABĖGIMO principas:
Dažniausiai išėjimas ten, kur ir įėjimas.

LECO MOBILUMO IDENTIFIKACIJOS dėsnis:
Kas šlubuoja, tas eina.

TRUMPAS KELIONIŲ VADOVAS PAGAL KNIŠEVĄ:
Jei dar kartą sutiksiu tave savo kelyje, vadinasi, aš pasiklydau.

PIRMASIS SOLDATKINO ALIARMO postulatas:
Kai laivas skęsta, reikia būti arčiau gelbėjimo valčių, o ne kapitono tiltelio.

KOZMOS PRUTKOVO pastebėjimas:
Geriausiu kiekvienam atrodo tai, kam jis turi potraukį.

ANTRASIS KOZMOS PRUTKOVO nurodymas:
Nevaikščiok šlaitu, batai išklyps!

TREČIASIS KOZMOS PRUTKOVO nurodymas:
Jei ant dramblio narvo perskaitysi užrašą „buivolas“, netikėk savo akimis.

DAR VIENAS KOZMOS PRUTKOVO pastebėjimas:
Tris darbus, kartą pradėjus, sunku baigti: a) valgyti skanų maistą, b) šnekučiuotis su draugu, grįžusiu iš kelionės, c) kasytis, kur niežti.

LAROŠFUKO SAVĘS IDENTIFIKAVIMO PILNUMO dėsnis:
Kokius tik pagyrimus begirdėtume, mes nerandame juose nieko sau naujo.

LAROŠFUKO ŽMOGIŠKOJO OBJEKTYVUMO dėsnis:
Sveikai mąstantys žmonės yra tie, kurie visada mums pritaria.

DALI taisyklė:
Nebijokite tobulybės. Jūs jos nepasieksite.

EMPIRINĖ DALI išvada:
Sunku agituoti karalių už monarchiją.

ŽVANECKIO ĮVADAS Į RUSIJOS ISTORIJĄ:
Rusijos istorija – tai nemokšiškumo prieš neteisybę kovos istorija.

LECO MITOLOGINIAI postulatai:
1. Kai apkalbos sensta, jos tampa mitais.
2. Patarlės prieštarauja viena kitai. Tame ir glūdi liaudies išmintis.
3. Tikra apkalba niekada neturi pasitvirtinti visu šimtu procentų.
4. Kurkite apie save mitus. Dievai nuo to pradėjo.
5. Blogą kartų atmintį gelbėja tik legendos.
6. Vaizdiniai iš tavo sapnų ėda iš tavo lėkštės.

LECO ŽMOGIŠKOJO BENDRAVIMO taisyklės:
1. Kartais reikia nutilti, kad tave išklausytų.
2. Nepakanka, kad tavo žodžiai būtų pasakyti reikiamu momentu, reikia, kad jie būtų skirti žmonėms.
3. Chamiškumas turi prasmę, tik tada, kai jis iššaukia sau lygią intelekto reakciją.
4. Žmonėms sulėtėjusi reakcija. Įkerta tik sekančios kartos.
5. Nebarškink paslapčių raktais.
6. Pabandyk papasakoti ką nors nevartodamas vaizdinių, priežodžių, idiomų, nevartodamas schemų – netgi literatūrinių. Čia ir sužinosi, kaip sunku būti paprastam.
7. Šypsenoje lūpų kampai proporcingi laisvės laipsniui.
8. Paprastai mes girdime jau galutinę atodūsių redakciją.
9. Kur uždrausta juoktis, ten ir verkti negalima.
10. Skiria ne bedugnė, o lygių skirtumas.
11. Tave vis vien parduos, tu tik užsiderėk kainą.
12. Kartais, kad prajuokintum, pakanka pasakyti tiesą.

ŽVANECKIO PAREIGŲ SVARBUMO apibrėžimas:
Verkiantysis užima aukštesnes pareigas nei kikenantis.
– Jo loginė išvada:
Kuo mažesnis postas, tuo garsesnis juokas.

KNIŠEVO pastaba:
Tas, kuris pakilo aukščiau, tiesiog lindo anksčiau.

KNIŠEVO paieškos principas:
Kas ieško, tas kažką žino.

LECO RELIATYVUMO dėsniai:
1. Kalendoriaus reforma nesutrumpina nėštumo laiko.
2. Mūsų nežinojimas siekia vis tolimesnius pasaulius.
3. Kai apgyvendinsime dykumas, išnyks oazės.
4. Žvirblis narvelyje ereliams – laisvėje.

PIRMASIS BENDRADARBIAVIMO principas:
Jokios simbiozės nėra – egzistuoja bendras parazitavimas.

ČECHOVO ANTINOMIJA:
Gyvenimas ir filosofija prasilenkia: laimės nėra be dykinėjimo, pasitenkinimą teikia tik tai, kas nereikalinga.

LECO GYVENIMO dėsniai:
1. „Gulti–kelti“ – tik naujokų buitis. „Mirk–atgimk!“ – štai gyvenimas!
2. Kad pasiektum šaltinį, reikia plaukti prieš srovę.
3. Žmogaus gyvenimas trumpas – pasaulio praleidžiamoji geba ribota.

ANTRASIS LECO PABĖGIMO principas:
Na, tarkim, jūs pramušėte galva sieną. Ką veiksite gretimoje kameroje?

LECO SLAPTASIS GINKLAS:
Pakišk savo svajonę priešui, galbūt jis žus ją įgyvendindamas.

LECO EKSTRAPOLIACIJOS:
1. Žmonija įveikė moralės dėsnius, kodėl gi nepabandžius įveikti fizikos dėsnių?
2. Baisu, jei viskas baigsis tuo, į ką mes nenorime kreipti dėmesio.

MITYŠČEVO KAIRIOSIOS RANKOS dėsnis:
Jei žmogus rašo š, tai jis ir yra š.

PASLAPTIES dėsnis:
Du žmonės per daug, kad išsaugotų paslaptį.
– Jo loginis papildymas:
Du žmonės būtini, kad paslaptis atsirastų.
– Jo dar vienas papildymas:
Trys gali išsaugoti paslaptį, jei du iš jų mirę.

DAR VIENAS PASLAPTIES dėsnis:
Nėra efektyvesnio būdo padaryti paslaptį visuotine, nei pasakyti: „nesakyk to niekam“.

PASLAPTIES APLENKIMO dėsnis:
Atskleiskite paslaptį iki kažkas spės atskleisti ją prieš jus.

PASLAPTIES ATSKLEIDIMO PRADŽIA:
Tas, kuris sako, kas žino paslaptį, jau pusė jos pasakė.

KARLO SENBERGO apibendrinimas:
Slengas (žargonas) – tai kalba, nusivilkusi švarką, pasispjaudžiusi rankas ir pradėjusi dirbti.

BIRSO postulatas:
Diskusija – geriausias būdas įtikinti oponentą jo neteisumu.

FILOSOFIJOS ESMĖ:
Jei kalbi rimtai apie rimtus dalykus, tai žmonės laiko tave nuobodžiu.
Jei kalbi nerimtai apie nerimtus dalykus, tai žmonės laiko tave kvailiu.
Jei kalbi nerimtai apie rimtus dalykus, tai žmonės laikys tave ciniku.
Kalbėk rimtai apie nerimtus dalykus – ir būsi filosofu.

Gerų žmonių, žinoma, daugiau, tik juos rečiau sutinki.

Dievas sukūrė žmones. Samuelis Koltas (pistoleto išradėjas) padarė juos lygiais.

Jeigu žmogaus neišeina nupirkti, jį galima parduoti.

Geriausiai paslaptį saugo tas, kuris jos nežino.

Ką gali padaryti moteris iš nieko? Šukuoseną, salotas ir tragediją.

Pereinamasis laikotarpis vyrui yra tada, kai jaunų nebesutinka, o senos nebetraukia.

Stebėtis mandagiau nei girti. (Madam de Grinjan)

Žmogaus kūnas ir mintys susideda iš 70% vandens.

Žmonės dalinami į tuos, kurie dalinasi ir nesidalina.

Žmonės skirstomi į tris grupes: tuos, kurie moka skaičiuoti ir tuos, kurie nemoka.

Pokalbis – pati lėčiausia žmonių sąveikos forma.

Jei žmonės kalbėtų tik tada, kai turi ką pasakyti, pasaulyje įsiviešpatautų slegianti tyla.

Egoistai turi vieną gerą savybę: jie nekalba apie kitus žmones.

Apkalbos populiarios dėl to, kad kiekvienas jas gali papildyti.

Jei tu kalbiesi su dievu, tai vadinasi „melstis“, jei dievas kalbasi su tavimi, tai jau vadinasi „šizofrenija“.

Tyla ginče – bjaurus argumentas.

Tik kvailiai ginčijasi, protingieji diskutuoja.

Svarbiausia ne ką pasakyti, o kam pasakyti.

Taktas – sugebėjimas užsičiaupti iki kažkas užsinorės tai padaryti.

Geriau laikyti liežuvį už dantų ir atrodyti kvailiu, nei prasižioti ir išsklaidyti visas abejones.

Jei klausimas suformuluotas teisingai, atsakymas bus netikėtas.

Jei klausime nėra jokios prasmės, neverta jos ieškoti ir atsakyme.

Jei komplimentai būtų tiesa, tai būtų ne komplimentai, o informacija.

Jei pasako vieną kartą – patikėk, jei pakartoja tą patį – suabejok, jei pradeda karštai įtikinėti – nustok tikėjęs.

Niekada nesiginčyk su kvailiu. Kiti gali nepastebėti tarp jūsų skirtumo.

Išmoksta ne tas, kuris klausinėja, bet tas, kas supranta atsakymus.

Nesvarbu, kokie jūsų argumentai, svarbu, kaip garsiai juos pasakysite.

Niekada neklauskite, jei nesate tikras, kad norite išgirsti atsakymą.

Niekas jūsų nesiklauso iki suklystate.

Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>