81. Meilės žodžiai

Aš nieko neprašau…
Tik savo norus tau sakau…
Noriu…
Kad šiame margam pasauly būtume kartu…
Tik mes abu…
Nieko daugiau…
Noriu…
Kad mūsų meilės laivas dar toli nuplauktų…
Ir mūsų meilė gražiausiom pasaulio gėlėm apaugtų…
Noriu…
Kad nesustotum…
Nesukluptum kelyje…
Juk aistra dega tavyje…
Neleisk jai užgęsti…
Nes be rūpesčio ji gali nuskęsti…
Noriu…
Kad išgirstum mano širdies šauksmus…
Ir mylėtum mane kaip aš myliu tave…

80. Meilės žodžiai

Žinai ką man reiškia romantika?
Kokį jausmą ji man kelia?
Kaip ji man širdį maloniai gelia?
Be jos meilė netektu įvairumo…
Aistra netektų savo nepakartojamo švelnumo…
Be jos nebūtų manęs…
Neįsivaizduoju kaip gyvenčiau jos netekęs…
Romantika…
Tai kai kartu žmonės dalinasi jausmais žiurėdami į tekančią saulę…
Bučiuojasi prie žvakių šviesos…
Kartu klausosi tylos…
Kartu stovi kai krinta lietus…
Tada jis toks šiltas, skaidrus…
Kartu glamonėjasi tamsoje…
Kartu skęsta aistroje…
Kad pajustum meilę,- reikia romantikos…
Kad suprastum kas tai romantika,- reikia meilės…
Tai du neišskyriami dalykai…
Be jų pasaulis nebūtų toks spalvotas ir širdžiai mielas…

79. Meilės žodžiai

Viskas!..
Užteks!..
Gana tylėt…
Ir nuo meilės bėgt…
Jau laikas viską pradėt…
Laikas mylėt!..
Mylėt karštai…
Bučiuotis saldžiai…
Svajoti pastoviai…
Būti kartu amžinai…

78. Meilės žodžiai

Ką tu jauti kai aš su tavimi esu
Kai saulė dingsta už didelių namų
Kai nusidažo viskas raudonai
Ir rodos, kad tai tęsis amžinai…
Meilę..?

77. Meilės žodžiai

O gal geriau ateik šią naktį tyliai?
Ateik lėtai, taip gundančiai ramiai.
Prigluski prie manęs taip švelniai
Ir apkabinus pasiliki amžinai…

Nors ne,geriau atlėki kaip audra parbloškusi.
Neleiski pajudėti!
Pabūk šią naktį mano valdove
Ir leisk man tavo aistroje sudegti…

Nors nesvarbu kaip šią naktį tu ateisi.
Svarbu, kad būtum su manim kartu.
Svarbu, kad aš ir vėl galėčiau…
Dėkot likimui jog esu su tavimi…

76. Meilės žodžiai

Man reikia tik lašelio dangaus, man reikia tik žodžio švelnaus, kad kas apkabintų, paguostų naktim, ir švelniai ištartų aš su tavim, viskas tau ir dėl tavęs…

75. Meilės žodžiai

Meilė, sako, panaši į vasarą,
Raibstanti žydėjimu laukų.
Prasidėjo mums jinai su ašarom,
Džiaugsmo ašarom tavų akių.
Žodžiai meilei nebereikalingi,
Kiekviena kalba jai per sunki.
Iš akių žinojau – tu laiminga,
Tu ilgiesi, lauki ir tiki.
Tegu sako mums – praeina vasaros,
Meilė ši praeiti negalės.
Niekad tau už džiaugsmo ašaras
Skausmas skruostų ašarom nelies.

74. Meilės žodžiai

Kai jauti, kad žemė slysta iš po kojų, akimirka nutilk.
Girdi? Aš kvėpuoju. Kvėpuoju, tik dėl tavęs.
Kai pajusi, kad gyventi nebėra dėl ko, pažvelk į mano akis.
Matai? Jos spindi tik tau. Gyvenk dėl manęs, nes aš gyvenu dėl tavęs.
Nebegirdi nieko, kas paglostytų sielą? Tada paklausyk, kaip plaka mano širdis.
Ji maža ir sulipdyta iš mažų šukelių, bet patikėk, ji plaka tik todėl, kad myliu tave.

73. Meilės žodžiai

Saldusis meilės bučinys,
Užlieja sielą ir jausmus,
O taip norėtusi žinot,
Kas siunčia jį, kokiu tikslu.
Ar bučinys – tai paslaptis,
O gal įgels jis kaip angis.
Ir kaip gi man žinot, pajaust,
Kad būtent ta jausmų ugnis,
Kuri mus degina dar vis.
Dviejų kelių nėra tikrai,
Reiks patikėti, kad jisai
Atsiųstas tavo, ar tikrai?..

72. Meilės žodžiai

Kai gausi bučinį staiga, kuris bus karštas ir svaigus,
Nepasimesk, neišsigask, tik pamąstyk, kuris žmogus.
Galėtų būti Valentinas, kuris tau meilę begalinę
Norėtų dovanot staiga, nes ji subrendo širdyje.
Ir nieko čia nebepakeisi, tik rinkis be klaidų ir staigiai,
O jeigu apsispręst sunku – dar vieną bučinį siunčiu…

71. Meilės žodžiai

Tu išeini, ir viskas dūžta skaudžiai,
Ir vėl kaip siena stovi nežinia.
Ir lūpas vėl kankinamai suspaudžiu,
Kad nepradėčiau šaukt: Mylėk Mane!
Mylėk mane kai mes kartu, kai dviese,
Kai tavo galvą rankomis liečiu,
Mylėk mane, kai valgai ir rengiesi
Ir kai eini šaligatviu slidžiu.
Mylėk mane iki mirties ir po mirties…

70. Meilės žodžiai

Meile mano… Jaučiu aš meilę begalinę,
Kuri liepsnoja širdyje,
Jaučiu tą jausmą aš krutinėj,
Kuris vėl dega manyje…

Tu įžiebei liepsnelę,
Užkūrei laužą taip staiga.
Neužgesins jo jokios audros,
Mes būsim visada drauge…

Tą meilę budina iš miego,
Išsklaido debesis visus…
Ir tarsi prikelia iš sniego…
Visus šiltus jausmus.

69. Meilės žodžiai

Prisiminimai dažnai mane aplanko.
Jie mus abu trokštančius būt kartu.
Dainos kurias girdžiu
Man primena mus sėdincius po medžiu,
Galbut tie prisiminimai reiškia,
Kad aš dar tave myliu.

68. Meilės žodžiai

Kiekvieną dieną aš galvoju apie tave.
Kiekvieną naktį sapnuoju tave.
Kiekvienam žingsny jaučiu tave.
Kiekvieną minutę myliu tave.

67. Meilės žodžiai

Kiekvieną vakarą paskutinis dalykas prieš užmiegant ką pagalvoju būna apie tave. Bet kodėl? Gyvenimas? Gyvenimo esmė – kas tai? Tai tik linija, kuria mes einame. Ir niekada nesi tikras kas bus rytoj. Bet mintis, kad tu esi, priverčia mane gyventi ir nepasiduoti šiame bespalviame, monotoniškame pasaulyje. Tu lyg širdis. Tu lyg kraujas, kuris teka mano kūne. Tu mane šildai, maitini ir visada esi “šalia” , tu papraščiausiai esi manyje. Ir kai mes mirsime, mes būsime užkopia viena pakopa aukščiau, bet juk yra dar begalė laiptų, kurie mus veda į nežinomybę, į tą tuščią amžinybę…